• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Rekrutacja do szkół średnich 2023/24. Listy zakwalifikowanych. Jakie progi punktowe?

Wioleta Stolarska
19 lipca 2023, godz. 11:15 
Opinie (1053)
aktualizacja: godz. 13:07 (25 lipca 2023)
Po ogłoszeniu list kandydaci od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15 mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia. Po ogłoszeniu list kandydaci od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15 mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia.

19 lipca, w środę, od godz. 13:00 ogłoszono wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2023/24 - szkoły opublikowały listy zakwalifikowanych kandydatów. Od jutra do 26 lipca 2023 r. do godz. 15 uczniowie będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia. 1 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Wiemy już, ile punktów trzeba było uzyskać, by dostać się do poszczególnych trójmiejskich liceów i techników
Aktualizacja 20.07 godz. 11.30

Przypominamy, że do 26 lipca 2023 r. do godz. 15 uczniowie mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia. Część uczniów może w tym czasie składać odwołania do komisji rekrutacyjnych.

W naszym artykule wciąż aktualizowane są progi punktowe do kolejnych trójmiejskich szkół średnich.Do której szkoły średniej/klasy ze swojej listy preferencji się dostałe(a)ś?

19.07.2023 r. o godz. 13:00 zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Z wynikami rekrutacji można się zapoznać:
  • na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych,
  • w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata.

Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024: dodatkowe klasy w Gdańsku i GdyniW Gdańsku do szkół średnich samorządowych i niesamorządowych w rekrutacji brało udział 9 439 kandydatów. Kandydatów z I preferencji do szkół samorządowych było 6 809, w tym uczniów z spoza Gdańska było w tym roku 32 proc. (w 2022 roku było ich 34 proc.).

Wiadomo już, że do gdańskich szkół średnich zakwalifikowało się 5 935 uczniów (w 2022 roku 5 381). Niezakwalifikowanych uczniów jest w tym roku 874, w tym mieszkańców Gdańska 556 (w 2022 roku 1477).

- W tym momencie mamy jeszcze 100 wolnych miejsc, z kalkulacji może to wyglądać inaczej, ale musimy pamiętać o tym, że niektóre osoby powtarzają rok. Dołożymy kolejne 400 miejsc w rekrutacji uzupełniającej poprzez zwiększenie liczby klas czy uczniów w oddziałach, ale staramy się, by nie przekroczyć w klasie liczby 34 uczniów - powiedziała Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.
W gdyńskich szkołach na absolwentów podstawówek czeka 90 planowanych klas. To o cztery klasy więcej niż w roku ubiegłym, kiedy ósmoklasistów było mniej niż obecnie.

W samorządach tym roku pojawiło się nowe ograniczenie związane z brakiem nauczycieli chętnych uczyć w nowych oddziałach. To jednak trend ogólnokrajowy, wynikający z bardzo małej liczby młodych nauczycieli i odchodzenia z zawodu pedagogów z większym doświadczeniem.

Uczniów wybierających szkołę ponadpodstawową nie obowiązuje rejonizacja: mogą wybrać dowolną szkołę średnią - czy to w miejscu swojego zamieszkania czy poza nim. W tym roku ósmoklasiści mogli składać podania do nieograniczonej liczby szkół w rekrutacji w Gdańsku i Gdyni oraz do trzech placówek w Sopocie.

Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich 2023/2024W Trójmieście to licea są najczęściej wybierane przez kandydatów, jednak coraz częściej absolwenci aplikują do techników. Sprawdzimy, jak wyglądają progi punktowe w poszczególnych szkołach w Trójmieście, obowiązujące podczas rekrutacji w tym roku. Ile trzeba było mieć punktów, żeby dostać się do danej klasy?

Informacje będziemy aktualizować po tym, jak szkoły wywieszą listy zakwalifikowanych i poinformują o progach punktowych. Zachęcamy również czytelników do dzielenia się informacjami o rekrutacji.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr VII w Gdańsku
Klasa IA - mat.-fiz. - 153,2 pkt.
Klasa IB - prawno-dyplomatyczna - 150,75 pkt.
Klasa IC - humanistyczno-lingwistyczna - 152,3 pkt.
Klasa ID - biologiczno-chemiczna - 158,45 pkt.
Klasa IE - medialno-lingwistyczna - 149,3 pkt.
Klasa IF - ekonomiczno-prawna - 149,4 pkt.
Klasa I G1/G2 - matematyczno-geograficzna - 151,5 pkt.

VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 1A gr 1 - lingwistyczna (ang. fr.) - 165 pkt.
Klasa 1A gr 2 - Lingwistyczna (ang. niem.) - 164,5 pkt.
Klasa 1B - matematyczno-geograficzna - 169,4 pkt.
Klasa 1C - biologiczno-chemiczna - 169,9 pkt.
Klasa 1D - matematyczno-informatyczna - 169,35 pkt.
Klasa 1E - matematyczno-fizyczna - 170,25 pkt.

VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Klasa 1A(f) - mat. fiz. ang. (ang. Fr.)- 172,3 pkt.
Klasa 1A(n)- mat. fiz. ang. (ang. niem.)- 176,15 pkt.
Klasa 1B(h)- mat. geogr. ang. (ang. hisz.)- 174,95 pkt.
Klasa 1B(n)- mat. geogr. ang. (ang. niem.)- 169,6 pkt.
Klasa 1C - fiz. inf. mat. (ang. niem.)- 168,3 pkt.
Klasa 1D (h) - hist. pol. wos. (ang. hisz.)- 162,1 pkt.
Klasa 1D - pol. mat. wos. (ang. hisz.) - 162,75 pkt.
Klasa 1D - hist. pol. wos. (ang. niem.)- 161,7 pkt.
Klasa 1D (n) - pol. mat. wos. (ang. niem.)- 160,6 pkt.
Klasa 1E (f) - biol. chem. (ang. fr.) - 171,5 pkt.
Klasa 1E (n) biol. chem. (ang niem.) - 167,1 pkt.

III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Klasa (1Bndw) 1 biochem (B)ndw - 178,55 pkt.
Klasa (1Edw) 1 Metgeo (E)dw - 189,15 pkt.
Klasa (1Hdw) 1 Hum (H)dw - 166,9 pkt.
Klasa (1M) 1 matfiz.(M) - 178,1 pkt.
Klasa (1P) 1Matinfo (P) - 193 pkt.
Klasa (1Z) MYP (Z) - 199,5 pkt.

X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Klasa 1A (mat-fiz-inf) politechniczna (ang. niem.) - 167,5 pkt.
Klasa 1B (biol-chem) (ang.-niem./ros) - 168 pkt.
Klasa 1C (pol-wos-ang) humanistyczna (ang.-niem./ros) - 160,7 pkt.
Klasa 1D (mat-geo-ang) mat.-geo. (ang.-niem./ros) - 166,8 pkt.

XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 1A medyczna dwujęzyczna - 159,76 pkt.
Klasa 1B autorska dwujęzyczna z mat i fiz albo info - 168,82 pkt.
Klasa 1B nieobliczalna (autorska dwujęzyczna "mat/fiz nieobliczalna") - 159,74 pkt.
Klasa 1C mat-biol. (interdyscyplinarna dwujęzyczna) - 169,26 pkt.
Klasa 1C mat-chem. (interdyscyplinarna dwujęzyczna) - 159,65 pkt.
Klasa 1D dwujęzyczna matematyczno-geograficzna - 165,4 pkt.
Klasa 1E autorska dwujęzyczna z mat i fiz albo info - 156,84 pkt.
Klasa 1E nieobliczalna (autorska dwujęzyczna "mat/fiz nieobliczalna") - 153,12 pkt.
Klasa 1F humanistyczna dwujęzyczna autorska - 151,68 pkt.
Klasa 1G matematyczna z fiz albo info - 165,7 pkt.

XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Klasa 1A mat-geo (ang-niem) - 165,3 pkt.
Klasa 1A mat-geo (ang-fra) - 163,65 pkt.
Klasa 1B mat-info (ang-niem) - 173,25 pkt.
Klasa 1B mat-info (ang-fra) - 166,5 pkt.
Klasa 1C mat-fiz (ang-niem) - 163,85 pkt.
Klasa 1C mat-fiz (ang-fra) - 161,3 pkt.
Klasa 1D biol-chem (ang-fra) - 173 pkt.
Klasa 1D biol-chem (ang-niem) - 168,2 pkt.
Klasa 1D humanistyczna (ang-fra) - 157,5 pkt.
Klasa 1D humanistyczna (ang-niem) - 158,55 pkt.

II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
Klasa 1A humanistyczno-społeczna - 162,7 pkt.
Klasa 1B matematyczno-fizyczno/geograficzna - 173,4 pkt.
Klasa 1C biologiczno-chemiczna - 165,6 pkt.
Klasa 1D biologiczno-matematyczna z roz. angielskim - 169,65 pkt.

III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
Klasa 1A lingwistyczna - 150,9 pkt.
Klasa 1B psychologiczna - 149,4 pkt.
Klasa 1C ekonomiczna - 151,75 pkt.
Klasa 1D prawnicza - 143,3 pkt.

Technikum nr 1 Pomorskie Szkoły Rzemiosł
Klasa 1FT technik fotografii i multimediów - 130,3 pkt.
Klasa 1GT technik technik organizacji turystyki - 123,05 pkt.
Klasa 1BT technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 130,2 pkt.
Klasa 1CT technik informatyk - 135,1 pkt.
Klasa 1DT technik programista - 146,45 pkt.
Klasa 1ET technik usług fryzjerskich - 88,15 pkt.

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 1A politechniczna mat. - 174,05 pkt.
Klasa 1Abis politechniczna fiz. - 171,85 pkt.
Klasa 1B humanistyczna - 166,9 pkt.
Klasa 1C medyczna - 177,95 pkt.
Klasa 1D przyrodnicza - 174,3 pkt.
Klasa 1E menedżerska - 174,2 pkt.

XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 1A ekonomiczna - 168,6 pkt.
Klasa 1Bp artystyczny - grupa plastyczna - 170,9 pkt.
Klasa 1Bm artystyczny - grupa muzyczna - 151,55 pkt.
Klasa 1C społeczno-prawna - 162,8 pkt.
Klasa 1D biomedyczna - 168,05 pkt.
Klasa 1Emb interdyscyplinarna grupa mat-biol - 171,4 pkt.
Klasa 1Emf interdyscyplinarna grupa mat-fiz - 168,05 pkt.
Klasa 1F językowa - 164,7 pkt.

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Klasa 1A humanistyczna (kierunki prawne i dziennikarskie) - 155,25 pkt.
Klasa 1B biologiczno-chemiczna (kierunki biomedyczne) - 157,4 pkt.
Klasa 1C matematyczno-fizyczna (kierunki politechniczne) - 153,55 pkt.
Klasa 1D matematyczno-geograficzna (kierunki ekonomiczne) - 157,1 pkt.
Klasa 1E humanistyczna (kierunki teatralne i filmowe) - 153 pkt.
Klasa 1F matematyczno-geograficzna - 154,05 pkt.
Klasa 1G biologiczno-chemiczna (kierunki biomedyczne) - 151,25 pkt.

X Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 1A politechniczna - 161,37 pkt.
Klasa 1B biomedyczna - 164,69 pkt.
Klasa 1C biznesowa - 168,54 pkt.
Klasa 1D ling-prawna - 158,63 pkt.
Klasa 1E humanistyczna - 157,58 pkt.
Klasa 1F przyrodniczo-mat. - 161,58 pkt.

V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 1A medyczna - 171,75 pkt.
Klasa 1B politechniczna - 174,05 pkt.
Klasa 1C politechniczno-językowa - 172,8 pkt.
Klasa 1D-biol. dwujęzyczna biomedyczna - 176,02 pkt.
Klasa 1D-geo. dwujęzyczna biznesowa - 175,01 pkt.

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Klasa 1A matematyczno-fizyczno-angielska - 151,6 pkt.
Klasa 1B biologiczno-metematyczno-chemiczna/angielska - 158,65 pkt.
Klasa 1C polonistyczno-historyczna/WOS - angielska - 153,9 pkt.
Klasa 1D matematyczno-informatyczna - angielska - 156,65 pkt.
Klasa 1E matematyczno-geograficzno-angielska - 157,9 pkt.

XXIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 1A fiz-mat (ang-niem, fra) - 158,4 pkt.
Klasa 1B geogr-hiszp (ang, hisz-niem, fra) - 151,65 pkt.
Klasa 1C biol-chem (ang-niem, fra) - 155,3 pkt.

I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 1A humanistyczna - 168,5 pkt.
Klasa 1B akademicka mat-fiz. - 173,7 pkt.
Klasa 1C politechniczna mat-fiz. - 172,1 pkt.
Klasa 1D ekonomiczna mat-geogr. - 173,75 pkt.
Klasa 1E medyczna biol-chem. - 172,8 pkt.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku
Klasa 1A - rozszerzona: matematyka, informatyka i angielski - 172,1 pkt.
Klasa 1B - rozszerzona: biologia, chemia i angielski - 174,9 pkt.
Klasa 1C - rozszerzone: polski, historia i angielski - 165,05 pkt.
Klasa 1D - rozszerzona: matematyka, geografia i angielski - 170 pkt.
Klasa 1E - rozszerzona: matematyka, fizyka lub biznes i zarządzanie i angielski - 170,95 pkt.

Technikum Łączności nr 4 (ZS Łączności, Gdańsk)
Klasa 1abci - Technik informatyk - 153,65 pkt.
Klasa 1d - Technik programista (ang*-niem*) - 171,05 pkt.
Klasa 1e - Technik automatyk (ang*-niem*) - 160,65 pkt.
Klasa 1f - Technik elektronik (ang*-niem*) - 152,65 pkt.
Klasa 1g - Technik robotyk (ang*-niem*) - 164,10 pkt.
Klasa 1h - Technik teleinformatyk (ang*-niem*) - 149,90 pkt.

III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 1A1 geogr-mat (ang-hisz, niem) - 168,69 pkt.
Klasa 1A2 inf-mat (ang-hisz, niem) - 160,75 pkt.
Klasa 1B biol-chem (ang-niem, hisz) - 166,16 pkt.
Klasa 1C hist-ang-pol (ang-hisz, fra) - 157,6 pkt.
Klasa 1D fiz-mat (ang-hisz, niem) - 162,7 pkt.
Klasa 1PreIB pol (ang-niem, fra, hisz) - 172,6 pkt.

XV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 0h Klasa wstępna do klasy dwujęzycznej z j. hisz - 164,28 pkt.
Klasa 1a Politechniczna - 155,65 pkt.
Klasa 1b Humanistyczno-dziennikarska z edu. filmową - 155,6 pkt.
Klasa 1c Psychologiczno-społeczna - 157,85 pkt.
Klasa 1d Geograficzno-matematyczna z turystyką reg. - 161,6 pkt.
Klasa 1e Europejska - 156,5 pkt.
Klasa 1f Biologiczno-chemiczna z zaj. laboratoryjnymi - 161,85 pkt.
Klasa 1G Matematyczno-geograficzna - 155,25 pkt.

XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Klasa 1A hist-ang-pol (ang-niem) - 143,4 pkt.
Klasa 1B fiz-ang-mat (ang-niem) - 140,95 pkt.
Klasa 1C/1G biol-chem-ang (ang-niem) - 143,1 pkt.
Klasa 1D geogr-ang-mat (ang-niem) - 143,75 pkt.
Klasa 1E ang-pol-wos (ang-niem) - 142,2 pkt.
Klasa 1F geogr-ang-wos (ang-niem) - 144,1 pkt.

XII Sportowe Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku
Klasa 1A [S] ang (ang-ros*) - próba spr. fiz. - 456 pkt., osiągnięcia 63,75 pkt.
Klasa 1B [S] ang (ang-ros*) - próba spr. fiz. - 368 pkt., osiągnięcia 43,8 pkt.
Klasa 1C [S] ang (ang-ros*) - próba spr. fiz. - 435 pkt., osiągnięcia 83,15 pkt.
Klasa 1D [S] ang (ang-ros*) - próba spr. fiz. - 600 pkt., osiągnięcia 73,65 pkt.
Klasa 1M [MS] ang (ang-ros*) - próba spr. fiz. - 843 pkt., osiągnięcia 64,4 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 (Pomorskie Szkoły Rzemiosł, Gdańsk)
Klasa 1A Kucharz - 71,7 pkt.
Klasa 1B Cukiernik - 69,65 pkt.
Klasa 1C Fryzjer - 62,4 pkt.
Klasa 1D Piekarz - 42,45 pkt.
Klasa 1E Fotograf - 90,35 pkt.
Klasa 1F Fotograf - 80,5 pkt.
Klasa 1G Złotnik-jubiler - 79,35 pkt.

Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni(ZSA-E, Gdynia)
Klasa 1A TE, technik ekonomista (dwujęzyczna z jęz. ang) - 131,1 pkt.
Klasa 1B1TE Technik ekonomista (ang-niem) - 139,65 pkt.
Klasa 1B2TRa Technik rachunkowości (ang-niem) - 133,75 pkt.
Klasa 1C1 TR, technik reklamy (j.ang., j.niem.) - 145,75 pkt.
Klasa 1C2 TG, t.grafiki i poligrafii cyfrowej (j.ang.j.ros.) - 151,1 pkt.

V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Klasa 1A1 mat-geo - 151,15 pkt.
Klasa 1A2 mat-info - 148,7 pkt.
Klasa 1B humanistyczna - 146,15 pkt.
Klasa 1C biologiczno - chemiczna (ratownicza) - 143,9 pkt.
Klasa 1D policyjna - 137,3 pkt.

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku
Klasa 1A1 Straży Granicznej (biol-chem-ang) - 132,1 pkt.
Klasa 1A2 Ratownictwa Medycznego (biol-chem-ang) - 141,6 pkt.
Klasa 1B Policyjna (hist-pol-ang) - 122,5 pkt.
Klasa 1C Wojskowa (geo-ang) - 124,6 pkt.
Klasa 1D1 Mediacyjno-prawna (hist-pol-ang) - 137,2 pkt.
Klasa 1D2 Medialna (hist-pol-ang) - 131,9 pkt.
Klasa 1E Mistrzostwa Sportowego (biol-ang) - podstawą przyjęcia jest liczba punktów z próby sprawności fizycznej
Klasa 1F Celno-administracyjna (wos-pol-ang) - 125,05 pkt.
Klasa 1G Ogólna (geo-wos-ang) - 138,6 pkt.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni
Klasa 0W Wstępna z j.francuskim (bez znajomości języka) - 167,7 pkt.
Klasa 1AWDw Dwujęzyczna po szkole podstawowej - 140,65 pkt.
Klasa 1AWDyp Dyplomatyczna - 167,9 pkt.
Klasa 1B Prawnicza - 168,6 pkt.
Klasa 1C Matematyczno-fizyczna - 169,45 pkt.
Klasa 1D Matematyczno-geograficzna - 173,1 pkt.
Klasa 1E Biologiczno-chemiczno-matematyczna - 175,4 pkt.

Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Gdyni
Klasa 1ALO klasa kosmetologiczna - 87,3 pkt.
Klasa 1BLO klasa kryminalistyczna - 95,85 pkt.
Klasa 1CLO klasa projektowania graficznego - 113 pkt.

Technikum TEB Edukacja w Gdyni
Klasa 1A i B Technik weterynarii - 85,1 pkt.
Klasa 1D technik organizacji turystyki - 74,4 pkt.
Klasa 1E Technik fotografii i multimediów - 88,95 pkt.
Klasa 1F Technik reklamy - 85,35 pkt.
Klasa 1C Technik programista ze Sztuczną inteligencją - 113,5 pkt.

Technikum Gastronomiczne (ZSH-G, Gdynia)
Klasa 1TG Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem,fra) - 106,6 pkt.

Technikum Hotelarskie (ZSH-G, Gdynia)
Klasa 1TH Technik hotelarstwa (ang-hisz,wlo) - 118,8 pkt.
Klasa 1TOT Technik organizacji turystyki (ang-hisz,fra) - 124,5 pkt.

Technikum Mechaniczne nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy (CKZiU nr 1, Gdynia)
Klasa 1TM TECHNIK MECHANIK - 90,4 pkt.
Klasa 1TPS TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 81,4 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 (CKZiU nr 1, Gdynia)
Klasa 1BS BLACHARZ SAMOCHODOWY - 64,05 pkt.
Klasa 1EPS ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 86 pkt.
Klasa 1KM KIEROWCA MECHANIK - 79,5 pkt.
Klasa 1MPS MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 82 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 (CKZiU nr 1, Gdynia)
Klasa 1EL ELEKTRYK - 94,25 pkt.
Klasa 1MKJP MONTER KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH - 74,35 pkt.

XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni
Klasa 1a Dwujęzyczna - 158,55 pkt.
Klasa 1b Humanistyczna - 158,9 pkt.
Klasa 1c przyrodnicza - 158,4 pkt.
Klasa 1d Politechniczna - 164,7 pkt.
Klasa 1e Biomedyczna - 157,5 pkt.
Klasa 1f Lingwistyczna - 164,6 pkt.

Próg punktowy dotyczący danej szkoły to liczba punktów, jaką w poprzedniej rekrutacji zgromadził ostatni (najsłabszy) kandydat, jakiego przyjęto do danej klasy.

Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście

Kiedy ostateczne wyniki rekrutacji do szkół średnich?Po ogłoszeniu list kandydaci od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15 mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Z kolei 27 lipca 2023 r. do godz. 14 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich: zobacz harmonogram rozporządzenia pomorskiego kuratora oświaty.


Kiedy rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich 2023?28 lipca 2023 r. pomorski kurator oświaty poinformuje o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

1 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich na rok szkolny 2023/24.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (1053)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce

399 zł
konferencja

Latający Uniwersytet RadUNII Kultury. Cztery konwenty w jednym klasztorze.

wykład, spotkanie

Targi Edu Offshore Wind

targi

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Paliwa kopalne to:

 

Najczęściej czytane

  • 1