• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Do kiedy wybór szkoły średniej?

Wioleta Stolarska
2 lutego 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
W 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa egzaminy ósmoklasisty zostały przesunięte. Sprawdziany odbywały się od 16 do 18 czerwca - to niemal dwa miesiące później niż pierwotnie zaplanowany termin - 21-23 kwietnia. W 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa egzaminy ósmoklasisty zostały przesunięte. Sprawdziany odbywały się od 16 do 18 czerwca - to niemal dwa miesiące później niż pierwotnie zaplanowany termin - 21-23 kwietnia.

Kiedy złożyć dokumenty do wybranej szkoły średniej? Kiedy uczniowie otrzymają wyniki egzaminów ósmoklasisty? W tym roku nabór do liceów, techników i szkół branżowych potrwa niemal przez całe wakacje. Ministerstwo edukacji i nauki podało terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na przyszły rok szkolny 2021/2022. Nabór rusza za ponad 3 miesiące.Ranking szkół średnich w Trójmieście. Najlepsze licea i technika 2022Czy egzaminy w czasie pandemii powinny się odbywać?

Ósmoklasiści egzaminy rozpoczną w tym roku wyjątkowo później, bo w maju. Oznacza to więcej czasu na przyswojenie materiału niż dotychczas, gdy egzamin odbywał się w kwietniu. Oczywiście wszystko ze względu na pandemię koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia i konieczność nauki zdalnej.

Uczniowie egzaminy rozpoczną 25 maja (wtorek) od sprawdzianu z języka polskiego, 26 maja (środa) przystąpią do egzaminu z matematyki, a 27 maja (czwartek) czeka ich sprawdzian z języka obcego nowożytnego. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 16 czerwca do 18 czerwca 2021 r.

Do egzaminu ósmoklasisty ma obowiązek przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę. Nie jest jednak określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego nie można go nie zdać.

Wynik jest jednak ważny w kontekście rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.


Czytaj też: Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty i maturze 2021

Rekrutacja rusza w połowie majaJeszcze zanim uczniowie przystąpią do egzaminów, rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich na przyszły rok szkolny 2021/2022.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. (z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziałów wymagających od kandydatów podejścia do egzaminów, szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe - tu wnioski składane są od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca 2021 r. Do 8 lipca wyniki, zaświadczenia i informacje mają być przekazane szkołom. Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji to zaś 9 lipca 2021 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

Czytaj też: Dni wolne od szkoły i egzaminy. Co czeka uczniów w 2021 roku?

Potwierdzenie chęci naukiOd 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia, dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Jak zdać egzamin ósmoklasisty z matematyki? Jak znaleźć korepetytora?W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły - do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Kursy przygotowujące do egzaminów - również online


Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego. Do 3 sierpnia kuratorzy oświaty będą publikować udostępnione przez dyrektorów placówek wolne miejsca. Do 5 sierpnia 2021 r. można też wystąpić do dyrekcji szkoły o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - dyrekcja na przygotowanie takiego dokumentu ma 3 dni.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (19)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce

399 zł
konferencja

Latający Uniwersytet RadUNII Kultury. Cztery konwenty w jednym klasztorze.

wykład, spotkanie

Targi Edu Offshore Wind

targi

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Które zwierzęta oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie?

 

Najczęściej czytane