• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Specjalna komora będzie dezynfekować i leczyć

ws
9 sierpnia 2022, godz. 13:00 
Opinie (12)
Specjalna komora bakteriobójcza. Sam projekt polega na teoretycznym i eksperymentalnym zbadaniu zjawiska fototermoablacji na powierzchni nanocząstek złota tak, aby zaprojektować komorę do dezaktywacji bakterii. Specjalna komora bakteriobójcza. Sam projekt polega na teoretycznym i eksperymentalnym zbadaniu zjawiska fototermoablacji na powierzchni nanocząstek złota tak, aby zaprojektować komorę do dezaktywacji bakterii.

Specjalna komora bakteriobójcza będzie służyć m.in. do uzdatniania wody w oczyszczalni ścieków, dezynfekcji powierzchni czy w leczeniu nowotworów. Nad urządzeniem pracują naukowcy z Instytutu Energii na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Czy w ciągu dnia dezynfekujesz ręce?

Jak przekonują naukowcy, dezaktywacja bakterii czy wirusów jest niezbędna - rozpoczynając od uzdatniania wody w oczyszczalni ścieków, aż po dezynfekcję powierzchni, co uzmysłowiła nam pandemia COVID-19.

Specjalna komora bakteriobójcza będzie dezynfekować i leczyćZjawisko fototermoablacji nanocząstek złota zachodzące w specjalnej komorze umożliwi niwelowanie bakterii i wirusów.

- Ten projekt badawczy ma zaoferować nową opcję rozwiązania problemu za pomocą lasera lub silnego źródła światła przy obecności nanocząstek metalicznych, które nie wykazują toksycznych właściwości - mówił mgr inż. Piotr Radomski.
- W dalszej perspektywie zjawisko fototermoablacji na powierzchni nanocząstek złota może być wykorzystane w leczeniu nowotworów, szczególnie w technikach leczenia małoinwazyjnego. Zwłaszcza w miejscach, gdzie nie uwidacznia się granica pomiędzy chorą a zdrową tkanką organizmu - dodał dr inż. Paweł Ziółkowski.

Jak będzie działać komora bakteriobójcza?Prace nad projektem rozpoczną się w listopadzie 2022 r. Aktualnie rozwijane są modele teoretyczne i metody numeryczne.

Jak wyjaśniają naukowcy, sam projekt polega na teoretycznym i eksperymentalnym zbadaniu zjawiska fototermoablacji na powierzchni nanocząstek złota tak, aby zaprojektować komorę do dezaktywacji bakterii. Zostanie określony stopień konwersji fal elektromagnetycznych w ciepło na mniej lub bardziej skomplikowanych kształtach nanocząstek: np. nanoprętach, kostkach, gwiazdach, trójkątach o różnych rozmiarach, dla różnych warunków i czynników optycznych. Na podstawie tych badań zostanie określona wartość źródła ciepła, które będzie nagrzewać całość komory do dezaktywacji wybranych bakterii lub wirusów.

- Badania będą zrealizowane zarówno przy pomocy obliczeń numerycznych, jak i badań eksperymentalnych. Z uwagi na fakt, że komora posiada rozmiar rzędu kilku mikrometrów, możliwe będzie także przeanalizowanie wymiany masy i ciepła za pomocą różnych dostępnych modeli teoretycznych, przewidzianych do obliczeń mikro- i nanoskalowych. Planowana jest także weryfikacja eksperymentalna, lecz z uwagi na złożoność problemu wymaga iteracyjnej analizy w połączeniu z obliczeniami numerycznymi. W kampanii pomiarowej nie będą wprowadzane do komory bakterie czy wirusy, a całość problemu tej gałęzi projektu skoncentruje się na konturach temperatury i przekazanym strumieniu ciepła z fal elektromagnetycznych do złota. Z kolei gałąź teoretyczna ma rozszerzyć zagadnienie do wyjaśnienia procesów zachodzących w trakcie eksperymentu, tak aby zbadać poślizg prędkości typu Naviera, termiczną transpirację Reynoldsa czy efekt Marangoniego - wyjaśniają naukowcy.

Komora bakteriobójcza: niemal milion złotych dofinansowania w projekcieProjekt "Optymalizacja kształtu i rozmieszczenia nanostruktur złota w komorze bakteriobójczej wykorzystującej proces fototermoablacji" będzie realizowany w konsorcjum z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Otrzymał on dofinansowanie w ramach konkursu SONATA, w wysokości 911 645 zł (w tym 901 885 zł dla PG).

Nad projektem pracuje zespół z Instytutu Energii: dr inż. Paweł Ziółkowski (kierownik projektu) mgr inż. Piotr Radomski (część eksperymentalna - główny wykonawca), prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz (konsultacja zagadnień wymiany ciepła i masy), prof. Luciano de Sio (konsultant części eksperymentalnych z Sapienza), prof. dr hab. n. med. Jacek Zieliński (konsultant części medycznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).
ws

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (12)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

VIII Ogólnopolska Konferencja BeZee

konferencja

Infoshare 2022

konferencja

Konferencja Trychologia holistyczna

konferencja

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Sosna zwyczajna:

 

Najczęściej czytane