Wiadomości

stat

Uczelnia Kwiatkowskiego społecznie odpowiedzialna

WSAiB dołączyła do grona 81. polskich uczelni publicznych i prywatnych odpowiedzialnych społecznie.
WSAiB dołączyła do grona 81. polskich uczelni publicznych i prywatnych odpowiedzialnych społecznie. mat. prasowe WSAiB

Kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit, upowszechnianie idei równości i tolerancji, wzmacnianie działalności badawczo-naukowej czy też minimalizowanie oddziaływania aktywności społeczności akademickiej na środowisko - to niektóre z założeń uczelni społecznie odpowiedzialnych. Do grona 81. polskich uczelni publicznych i prywatnych dołączyła właśnie Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisał rektor WSAIB dr Tomasz Białas podczas kongresu szkół wyższych w Krakowie.

- WSAiB przystąpiła do deklaracji, by potwierdzić swoją wieloletnią działalność w zakresie upowszechniania wiedzy w społeczeństwie. Prowadzone od lat w uczelni projekty Akademii każdego wieku (AKW), w ramach której spotykamy się z dziećmi poznającymi naukowców, pracujących nad ważnymi zagadnieniami współczesnego świata, wpisują się w ducha i literę podpisanej deklaracji. Współpraca z pokoleniem, które przeszło już w stan mniejszej lub wygaszonej aktywności zawodowej, również jest potwierdzeniem realizacji misji społecznej odpowiedzialności uczelni - mówi dr Tomasz Białas. - Jednak szerzej naszą odpowiedzialność postrzegamy jako edukację studentów wszystkich form kształcenia w duchu poszanowania wolności, demokracji i dbałości o środowisko naturalne. Zobowiązujemy się - wykraczając poza sformułowania zawarte w podpisanej deklaracji - do propagowania działań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu ludzi na środowisko naturalne - dodaje.
Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni.
Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni. mat. prasowe

Odpowiedzialne kształcenieRosnąca presja i oczekiwania ze strony władz czy biznesu względem funkcjonowania i rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce powinny być ważnym impulsem dla uczelni, aby coraz poważniej traktować swoją społeczną odpowiedzialność. Deklaracja oznacza zaangażowanie się uczelni Kwiatkowskiego w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.

- Podpisanie deklaracji to ważny krok dla sformułowania wytycznych i zaleceń dla wszystkich wykładowców, aby w ramach wykładów prowadzonych dla studentów zawarli treści związane z najważniejszymi jej punktami. Edukacja i propagowanie idei zawartych w podpisanej deklaracji to swego rodzaju misja podjęta przez naszą uczelnię. Ufamy, że wpisanie kwestii odpowiedzialności uczelni do programów studiów, a co za tym idzie - do treści programowych poszczególnych przedmiotów, wywoła skutek w postaci wzrostu świadomości studentów, a także - na co liczę - wykładowców - podkreśla rektor WSAIB.
Deklaracja została zainicjowana w 2017 r. i wówczas przystąpiły do niej 23 uczelnie. To zobowiązanie m.in. do: kształtowania społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit, upowszechniania idei równości i tolerancji, wzmacniania działalności badawczo-naukowej, rozwijania współpracy międzyuczelnianej, poszerzania oferty edukacyjnej dla rozwoju gospodarki czy też minimalizowania oddziaływania aktywności społeczności akademickiej na środowisko.

Autorami dokumentu są członkowie Grupy Roboczej ds. Edukacji i Popularyzacji CSR, funkcjonującej w ramach Zespołu do Spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W pracach grupy uczestniczą przedstawiciele zarówno środowiska akademickiego, jak i biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

Opinie (29)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Które z wymienionych poniżej miast ma największą powierzchnię?