• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Jak wypadli uczniowie?

Wioleta Stolarska
1 lipca 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty udostępniono w piątek, 1 lipca. Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty udostępniono w piątek, 1 lipca.

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Od godz. 10 uczniowie mogą sprawdzać swoje wyniki, przed nimi teraz ostatni etap rekrutacji do szkół średnich. Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w tym roku uczniowie ósmych klas najlepiej poradzili sobie z egzaminem z języka angielskiego, najwięcej trudności sprawił im egzamin z języka niemieckiego i matematyki. Z egzaminami lepiej poradziły sobie również dziewczynki niż chłopcy.Czy wynik z egzaminów był dla ciebie zadowalający?

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 24 do 26 maja 2022 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 13, 14 i 15 czerwca br.

Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty udostępniono w piątek, 1 lipca. Za tydzień, 8 lipca, osoby, które podeszły do egzaminu, otrzymają zaświadczenia o wynikach szczegółowych.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022?Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak wypadły w 2022 roku?Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., na Pomorzu przystąpiło ok. 33 130 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym 386 uczniów - obywateli Ukrainy. W Gdańsku ze 100 szkół 5880 uczniów, w Gdyni z 41 szkół 2776 uczniów i w Sopocie z 9 szkół 356 uczniów.

W całym kraju do egzaminu w maju przystąpiło ok. 502 900 uczniów, w tym ok. 6 150 uczniów - obywateli Ukrainy.

- Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych - informuje Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej.

- Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka). Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu - dodaje dyrektor OKE w Gdańsku.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 19 września br.

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że uczniowie ósmych klas najlepiej poradzili sobie z egzaminem z języka angielskiego - zdobywając średnio 67 proc., później z języka polskiego zdobywając średnio 60 proc. Najwięcej trudności sprawił im egzamin z języka niemieckiego - 50 proc. i matematyki 57 proc.

We wszystkich egzaminach lepiej poradziły sobie również dziewczynki niż chłopcy.

 • Średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty 2022.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w zależności od płci uczniów.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w zależności od lokalizacji szkoły.
 • Wybory uczniów co do egzaminu z języka obcego.

Ranking szkół średnich Trójmiasto.pl. Najlepsze licea i technika 2022Rekrutacja do szkoły średniej 2022. Gdzie wpisać wyniki egzaminu?Cały czas trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Po otrzymaniu wyników egzaminów kolejnym krokiem jest uzupełnienie aplikacji w wybranych szkołach.

Do 13 lipca 2022 do godz. 14 uczniowie muszą samodzielnie wprowadzić do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów gdyńskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły. Również do 13 lipca 2022 r. do godz. 15 uczniowie muszą dostarczyć zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 jest przeprowadzana w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu. W systemie rekrutacyjnym powinniśmy znaleźć rubrykę "wyniki egzaminu ósmoklasisty" i właśnie tam wprowadzić konkretne liczby.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (185)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

Święto Uczelni 2024 - Politechnika Gdańska

uroczystość oficjalna

Let's Grow Gdańsk: Konfrontacje!

spotkanie, konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie ryby żyją w Bałtyku?

 

Najczęściej czytane