Znaleziono 36 kierunków

 • Business and languages

  Ateneum

  Pierwsze tego typu studia w Polsce, wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych! Kierunek na Międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej. Studia biznesowo-ekonomiczne z intensywną nauką języków obcych

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Dziennikarstwo

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Ateneum

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy lub stażu w redakcjach prasowych, do gromadzenia informacji pochodzących z różnych źródeł, nagrywania materiałów na nośniki, montowania i emitowania programów.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 3

 • Dziennikarstwo internetowe

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Ateneum

  obejmuje wiedzę warsztatową z zakresu wykorzystania Internetu w różnych typach działalności dziennikarskiej. Daje umiejętności do pracy w firmach zainteresowanych działalnością on-line.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ateneum.edu.pl
 • Grafika komputerowa w mediach

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Ateneum

  Ta specjalność wychodzi naprzeciw stale zwiększającemu się zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych specjalistów rynku medialnego. Obejmuje wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych zastosowań nowych mediów

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Marketing medialny

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Ateneum

  Absolwent ma umiejętności prowadzenia działalności z zakresu marketingu medialnego oraz promocji wszelkich instytucji publicznych i państwowych, firm i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 3

 • Bezpieczeństwo europejskie

  Europeistyka

  Ateneum

  Absolwent uzyskuje wiedzę interdyscyplinarną w zakresie bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa Europy z uwzględnieniem aspektów politycznych, wojskowych, gospodarczych, technologicznych, ekologicznych humanistycznych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 3

 • Biznes i współpraca na rynku europejskim

  Europeistyka

  Ateneum
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Europejska prewencja kryminalna

  Europeistyka

  Ateneum
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Media europejskie

  Europeistyka

  Ateneum

  Absolwent tej specjalności otrzymuje wiedzę o przemianach jakie dokonały się w mediach europejskich, o rozwoju nowych technologii informacyjnych, o mechanizmach i uwarunkowaniach decydujących o funkcjonowaniu mediów masowych w wybranych krajach europy

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 3

 • Obsługa europejskiego rynku komunikacji lotniczej

  Europeistyka

  Ateneum

  Ateneum

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ateneum.edu.pl
 • Angielska

  Filologia

  Ateneum

  dla pierwszych 30 osób w roku akademickim, przez pierwszy rok studiów, studia dofinansowane z Unii Europejskiej ze środków EFS

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Angielska

  Filologia

  Ateneum

  Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym angielskim. Podczas studiów, studenci rozwijają praktyczną znajomość języka angielskiego do poziomu biegłości językowej C2

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Germańska

  Filologia

  Ateneum

  - poziom podstawowy - poziom zaawansowany (B1)

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ateneum.edu.pl
 • Hiszpańska

  Filologia

  Ateneum

  Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją wiedzę o naturze języka hiszpańskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Hiszpańska

  Filologia

  Ateneum

  Filologia hiszpańska bez wymaganej znajomości języka. Uczymy od podstaw.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • włoska

  Filologia

  Ateneum

  Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym włoskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka włoskiego do poziomu biegłości językowej C2

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • włoska

  Filologia

  Ateneum

  Filologia włoska bez wymaganej znajomości języka. Uczymy od zera!

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Asystent i doradca rodzinny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Nauki o rodznie

  Ateneum

  Zadaniem specjalności jest przygotowanie do podejmowania różnorakich działań na rzecz małżeństw i rodzin, w tym przede wszystkim pracy socjalnej rozumianej jako umiejętność diagnozowania i udzielania kompleksowej pomocy małżeństwu i rodzinie,

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Mediator i Kurator

  Nauki o rodznie

  Ateneum

  Dzięki wprowadzonym zmianom w programie studiów oraz porozumieniu z Polskim Centrum Mediacji studenci będą mieli możliwość ubiegania się o CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI W ZAKRESIE MEDIACJI RODZINNYCH I OŚWIATOWYCH

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.9 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ateneum.edu.pl
 • Nauczyciel przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie"

  Nauki o rodznie

  Ateneum

  Program studiów skupia się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka