Znaleziono 45 kierunków

 • Business and languages

  Ateneum

  Pierwsze tego typu studia w Polsce, wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych! Kierunek na Międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej. Studia biznesowo-ekonomiczne z intensywną nauką języków obcych

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Dziennikarstwo

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Ateneum

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy lub stażu w redakcjach prasowych, do gromadzenia informacji pochodzących z różnych źródeł, nagrywania materiałów na nośniki, montowania i emitowania programów.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

 • Marketing medialny

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Ateneum

  Absolwent ma umiejętności prowadzenia działalności z zakresu marketingu medialnego oraz promocji wszelkich instytucji publicznych i państwowych, firm i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

 • Zarządzanie informacją publiczną

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Ateneum

  Celem specjalności jest przekazanie wiedzy, umiejętności, kompetencji warsztatowych z zakresu efektywnego wykorzystania szerokiej gamy narzędzi do ochrony i bezpieczeństwa zarządzania informacja publiczną.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Bezpieczeństwo europejskie

  Europeistyka

  Ateneum

  Absolwent uzyskuje wiedzę interdyscyplinarną w zakresie bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa Europy z uwzględnieniem aspektów politycznych, wojskowych, gospodarczych, technologicznych, ekologicznych humanistycznych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w Europie

  Europeistyka

  Ateneum

  Celem studiów jest zdobycie przez studenta kreatywnej wiedzy o polityce bezpieczeństwa i zasadach zarządzania kryzysowego w Europie oraz nabycie zawodowych umiejętności z zakresu rozwijania i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Media europejskie

  Europeistyka

  Ateneum

  Absolwent tej specjalności otrzymuje wiedzę o przemianach jakie dokonały się w mediach europejskich, o rozwoju nowych technologii informacyjnych, o mechanizmach i uwarunkowaniach decydujących o funkcjonowaniu mediów masowych w wybranych krajach europy

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

 • Nowe Media w Europie

  Europeistyka

  Ateneum

  Studia drugiego stopnia na tej specjalności przygotowują do pracy w charakterze Social Media Managera, administratora stron internetowych oraz projektanta aplikacji mobilnych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Obsługa europejskiego rynku komunikacji lotniczej

  Europeistyka

  Ateneum

  Specjalność łączący wiedzę prawniczą, politologiczną, ekonomiczną, dotyczącą Europy. Student uzyskuje wiedzę z zakresu:prawa lotniczego: międzynarodowego, europejskiego i krajowego; działalności organizacji lotniczych działających na świecie.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Współpraca gospodarczo-biznesowa ze Szwecją

  Europeistyka

  Ateneum

  Celem specjalności jest przekazanie wiedzy, umiejętności, kompetencji teoretycznych i praktycznych z zakresu działalności biznesowej oraz zasad współpracy w Europie.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Zarządzanie publiczne

  Europeistyka

  Ateneum

  Celem specjalności jest przekazanie wiedzy, umiejętności, kompetencji teoretycznych i praktycznych z zakresu funkcjonowania i organizacji sektora publicznego

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

 • Angielska

  Filologia

  Ateneum

  Program filologii angielskiej obejmuje praktyczne zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego od poziomu średnio-zaawansowanego B1 (poziom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), do poziomu biegłości językowej C1.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Angielska

  Filologia

  Ateneum

  Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym angielskim. Podczas studiów, studenci rozwijają praktyczną znajomość języka angielskiego do poziomu biegłości językowej C2

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Germańska

  Filologia

  Ateneum

  Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia germańska to przede wszystkim praktyczna nauka języka niemieckiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1. Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Niemiec

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ateneum.edu.pl
 • Hiszpańska

  Filologia

  Ateneum

  Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją wiedzę o naturze języka hiszpańskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Hiszpańska

  Filologia

  Ateneum

  Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia hiszpańska to przede wszystkim praktyczna nauka języka hiszpańskiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1. Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Szwedzka

  Filologia

  Ateneum

  Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia szwedzka to przede wszystkim praktyczna nauka języka szwedzkiego od podstaw. Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Szwecji oraz całej Skandynawii.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • włoska

  Filologia

  Ateneum

  Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym włoskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka włoskiego do poziomu biegłości językowej C2

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • włoska

  Filologia

  Ateneum

  Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia włoska to przede wszystkim praktyczna nauka języka włoskiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1. Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Włoch.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Asystent i doradca rodzinny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Nauki o rodznie

  Ateneum

  Zadaniem specjalności jest przygotowanie do podejmowania różnorakich działań na rzecz małżeństw i rodzin, w tym przede wszystkim pracy socjalnej rozumianej jako umiejętność diagnozowania i udzielania kompleksowej pomocy małżeństwu i rodzinie,

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka