• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Znaleziono 33 kierunki

 • HR (Zarządzanie zasobami ludzkimi)

  Business and languages

  Akademia Ateneum

  Pierwsze tego typu studia w Polsce, wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych! Kierunek na Międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej. Studia biznesowo-ekonomiczne z intensywną nauką języków obcych

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • International Business

  Business and languages

  Akademia Ateneum

  Pierwsze tego typu studia w Polsce, wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych! Kierunek na Międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej. Studia biznesowo-ekonomiczne z intensywną nauką języków obcych

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Rachunkowość korporacyjna

  Business and languages

  Akademia Ateneum

  Pierwsze tego typu studia w Polsce, wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych! Kierunek na Międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej. Studia biznesowo-ekonomiczne z intensywną nauką języków obcych

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Dziennikarstwo

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Akademia Ateneum

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy lub stażu w redakcjach prasowych, do gromadzenia informacji pochodzących z różnych źródeł, nagrywania materiałów na nośniki, montowania i emitowania programów.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Marketing medialny

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Akademia Ateneum

  Absolwent ma umiejętności prowadzenia działalności z zakresu marketingu medialnego oraz promocji wszelkich instytucji publicznych i państwowych, firm i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • translatoryka – nowoczesne technologie w tłumaczeniach lub nauczycielska

  Filologia angielska

  Akademia Ateneum

  Program filologii angielskiej obejmuje praktyczne zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego od poziomu średnio-zaawansowanego B1 (poziom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), do poziomu biegłości językowej C1.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • translatoryka – nowoczesne technologie w tłumaczeniach lub nauczycielska

  Filologia angielska

  Akademia Ateneum

  Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym angielskim. Podczas studiów, studenci rozwijają praktyczną znajomość języka angielskiego do poziomu biegłości językowej C2.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • translatoryczna lub nauczycielska

  Filologia germańska

  Akademia Ateneum

  Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia germańska to przede wszystkim praktyczna nauka języka niemieckiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1. Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Niemiec

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • translatoryczna lub nauczycielska

  Filologia germańska

  Akademia Ateneum

  Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym niemieckim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka niemieckiego do poziomu biegłości językowej C2.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • translatoryczna lub nauczycielska

  Filologia hiszpańska

  Akademia Ateneum

  Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją wiedzę o naturze języka hiszpańskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • translatoryczna lub nauczycielska

  Filologia hiszpaństa

  Akademia Ateneum

  Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia hiszpańska to przede wszystkim praktyczna nauka języka hiszpańskiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1. Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Filologia szwedzka

  Akademia Ateneum

  Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia szwedzka to przede wszystkim praktyczna nauka języka szwedzkiego od podstaw. Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Szwecji oraz całej Skandynawii.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • translatoryczna lub nauczycielska

  Filologia włoska

  Akademia Ateneum

  Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym włoskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka włoskiego do poziomu biegłości językowej C2.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • translatoryczna lub nauczycielska

  Filologia włoska

  Akademia Ateneum

  Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia włoska to przede wszystkim praktyczna nauka języka włoskiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla posiadających kwalifikacje nauczycielskie w tym zakresie

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Studia adresowane są wyłącznie do absolwentów studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna/pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ich program jest kontynuacją i rozszerzeniem studiów I stopnia.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Studia zapewniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające pracę w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych. Studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę łączącą elementy pedagogiki, socjologii i psychologii.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Celem studiów, które mają charakter studiów uzupełniających, jest poszerzenie kwalifikacji zdobytych na studiach I stopnia o wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • pedagogika kulturalno oświatowa

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Celem studiów, które mają charakter studiów uzupełniających, jest zdobycie wiedzy z zakresu z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii i socjologii dotyczącą koncepcji człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania w środowisku społecznym i kulturowym.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • pedagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Zadaniem studiów w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w instytucjach oświatowych, kulturalnych oraz rekreacyjno-rozrywkowych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • pedagogika opiekuńczo wychowawcza

  Pedagogika

  Akademia Ateneum

  Istnieje możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017, §2, pkt.2, poprzez podjęcie dodatkowego modułu realizowanego w semestrze czwartym.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane