Znaleziono 872 kierunki

 • ACCA Finanse i Rachunkowość

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Sopocka Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych w Polsce posiada akredytację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Kierunek ten jest przeznaczona dla osób chcących osiągnąć WYSOKĄ pozycję zawodową w dziedzinie rachunkowości, audytu.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja

  Uniwersytet Gdański
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.3.5 / 6.0

  Liczba ocen 5

  http://rekrutacja.ug.edu.pl
 • Administracja

  Wydział Prawa i Administracji UG
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja

  WWSH
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja

  Administracja

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu prawa i administracji, potrafi organizować zespoły pracownicze i kierować nimi, podejmuje decyzje oraz opracowuje i wdraża programy.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego

  Administracja

  WSAiB

  Absolwenci specjalności potrafią sprawnie działać w sytuacjach kryzysowych, identyfikować i rozwiązywać złożone problemy bezpieczeństwa, a także podejmować decyzje na stanowiskach kierowniczych w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

  Administracja

  PWS STG

  Studia przeznaczone dla osób chcących podjąć zatrudnienie w instytucjach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa a w szczególności w: Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, itp

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja Celna i Skarbowa

  Administracja

  WSAiB

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa. Proponowane kandydatom na stanowiska urzędnicze i menedżerskie w administracji rządowej i samorządowej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja morska

  Administracja

  WSAiB

  Studia dla osób pragnących sprawnie poruszać się w zagadnieniach prawnych związanych z gospodarką i administracją morską. Absolwenci tej specjalności są doskonale przygotowani do podjęcia zatrudnienia w organach administracji morskiej na szczeblu terenowy

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja publiczna

  Administracja

  GSW

  Absolwent studiów posiada wiedzę prawną, ekonomiczną oraz wiedzę o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Zna i rozumie problemy współczesnej, i umie je rozwiązywać.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja publiczna

  Administracja

  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Jeśli marzy Ci się praca w administracji państwowej, instytucjach unijnych, czy też w handlu zagranicznym, wybierz administrację. Zdobędziesz zawód, na którego przedstawicieli zawsze będzie duży popyt.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja publiczna

  Administracja

  PWS STG

  Specjalność przybliża organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja regionalna i europejska

  Administracja

  WSAiB

  Studenci zdobywają kompetencje z zakresu organizacji struktur administracyjnych, pozyskiwania środków pomocowych i funduszy strukturalnych, a także promocji regionu, budowy strategii rozwoju i stosowania prawa w administracji.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja rządowa i samorządowa

  Administracja

  WSAiB

  Absolwenci znają procesy decyzyjne w administracji oraz biegle poruszają się w działaniach z zakresu Public Relations w sferze publicznej. Mogą starać się o przyjęcie do elitarnego korpusu Służby Cywilnej.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja zdrowia publicznego

  Administracja

  GSW

  Administracja zdrowia publicznego to interdyscyplinarna specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawa, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administrowanie informacją

  Administracja

  GSW

  Absolwent uzyskuje unikalny i atrakcyjny zawód. Może pracować jako: menedżer informacji, researcher czy broker informacji, wyspecjalizowanego przede wszystkim w zakresie zarządzania informacją administracyjnoprawną.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.6 / 6.0

  Liczba ocen 11

  http://gsw.gda.pl/node/1271
 • Bezpieczeństwo publiczne

  Administracja

  GSW

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie zadań administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Bezpieczeństwo publiczne

  Administracja

  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Wybierz specjalność bezpieczeństwo publiczne jeśli interesują Cię zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Celnictwo

  Administracja

  Wyższa Szkoła Zarządzania

  Studia na specjalności CELNICTWO! Kończąc tę specjalność zyskasz praktyczną wiedzę dotyczącą obrotu towarów z zagranicą, poznasz kryteria klasyfikacji towarów, zasad naliczania i pobierania ceł, a także obiegu dokumentów celnych i transportowych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Dyplomacja i Służba Konsularna

  Administracja

  WSAiB

  Program zajęć opracował b. ambasador RP i doradca Prezydenta, dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB. Studia profesjonalnie przygotowują kadry dla placówek dyplomatycznych, biur współpracy międzynarodowej, organizacji zajmujących się prawami człowieka.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka