• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Znaleziono 45 kierunków

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego

  Administracja

  WSAiB

  Absolwenci specjalności potrafią sprawnie działać w sytuacjach kryzysowych, identyfikować i rozwiązywać złożone problemy bezpieczeństwa, a także podejmować decyzje na stanowiskach kierowniczych w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja Celna i Skarbowa

  Administracja

  WSAiB

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa. Proponowane kandydatom na stanowiska urzędnicze i menedżerskie w administracji rządowej i samorządowej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja morska

  Administracja

  WSAiB

  Studia dla osób pragnących sprawnie poruszać się w zagadnieniach prawnych związanych z gospodarką i administracją morską. Absolwenci tej specjalności są doskonale przygotowani do podjęcia zatrudnienia w organach administracji morskiej na szczeblu terenowy

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja regionalna i europejska

  Administracja

  WSAiB

  Studenci zdobywają kompetencje z zakresu organizacji struktur administracyjnych, pozyskiwania środków pomocowych i funduszy strukturalnych, a także promocji regionu, budowy strategii rozwoju i stosowania prawa w administracji.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Administracja rządowa i samorządowa

  Administracja

  WSAiB

  Absolwenci znają procesy decyzyjne w administracji oraz biegle poruszają się w działaniach z zakresu Public Relations w sferze publicznej. Mogą starać się o przyjęcie do elitarnego korpusu Służby Cywilnej.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Dyplomacja i Służba Konsularna

  Administracja

  WSAiB

  Program zajęć opracował b. ambasador RP i doradca Prezydenta, dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB. Studia profesjonalnie przygotowują kadry dla placówek dyplomatycznych, biur współpracy międzynarodowej, organizacji zajmujących się prawami człowieka.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Bezpieczeństwo Informacji

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  WSAiB

  Absolwenci studiów posiadają specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony informacji. Potrafią zidentyfikować wrażliwe miejsca z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie i instytucjach.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Cyberprzestępczość

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  WSAiB

  Absolwent studiów uzyska specjalistyczną wiedzę w zakresie cyberprzestępczości, jej miejsca w hierarchii zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, sposobów jej zapobiegania i zwalczania.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Detektywistyka i Ochrona Osób i Mienia

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  WSAiB

  Dyplom potwierdza uprawnienia do: ochrony osób, mienia, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw, jak również zarządzania archiwami. Program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, m.in. z zakresu stosowania prawa czy używania broni palnej.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Kryminologia i Kryminalistyka

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  WSAiB

  Studia dostarczają wiedzę m.in. na temat zabezpieczania miejsca zdarzenia, czynności operacyjno-śledczych i wybranych zagadnień z zakresu psychologii zeznań i wyjaśnień. Studenci poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer Bezpieczeństwa

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  WSAiB

  Specjaliści w tej dziedzinie sprawdzają się jako dowódcy sztabów kryzysowych i organizatorzy systemów bezpieczeństwa. Studia dedykowane są zainteresowanym pracą w zakresie zarządzania pionami ochrony osób, mienia i informacji niejawnych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Obrona Terytorialna Kraju

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  WSAiB

  Studenci poznają zagadnienia z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojska. Absolwenci znajdują zatrudnienie w jednostkach zajmujących się zagadnieniami obronności i bezpieczeństwa państwa.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Służby Specjalne i Policyjne

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  WSAiB

  Studenci przygotowani są do pełnienia obowiązków funkcjonariuszy policji, służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, CBA, BOR czy CBŚ. Dyplom poświadcza również znajomość wiedzy z zakresu ochrony informacji i analizy kryminalnej.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Finanse i Bankowość

  Finanse i Rachunkowość

  WSAiB

  W trakcie nauki studenci zdobywają praktyczne umiejętności zarządzania finansami w bankach komercyjnych, spółdzielniach, firmach pośrednictwa kredytowego i wszelkiego typu przedsiębiorstwach zajmujących się efektywnym wykorzystaniem zasobów finansowych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Rachunkowość

  Finanse i Rachunkowość

  WSAiB

  Studia adresowane są do osób planujących karierę w działach finansowych. Program obejmuje przedmioty związane m.in. z rachunkowością podatkową, zarządczą, techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw, a także kontrolą finansową.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Global Logistics

  WSAiB

  Global Logistics course is fully conducted in Englisz. It will provide you with a valued qualifications. After graduation you will be able to take a job in logistics, transport, freight management and related areas as consultancy.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Logistyka Międzynarodowa

  Logistyka

  WSAiB

  Absolwenci tej specjalności poszukiwani są przez duże firmy międzynarodowe działające w różnych sektorach przemysłu: od produkcji, przez handel po usługi. Zapotrzebowanie na specjalistów rośnie wraz z otwieraniem się gospodarki na inwestycje zagraniczne.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Logistyka Morska

  Logistyka

  WSAiB

  Absolwenci specjalności Logistyka morska przygotowani są do pracy na stanowiskach menedżerskich i operatorskich w firmach zajmujących się obsługą spedycji krajowej i międzynarodowej, głównie w transporcie morskim.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Logistyka Przedsiębiorstw

  Logistyka

  WSAiB

  Specjaliści w tej dziedzinie odpowiedzialni są za gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa oraz organizację systemu wysyłki i dostaw zaopatrzenia. Specjalność daje szerokie perspektywy pracy.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Logistyka Służb Mundurowych

  Logistyka

  WSAiB

  Absolwenci Logistyki Służb Mundurowych są przygotowani do zarządzania zasobami w sytuacjach kryzysowych. Dystrybucja, magazynowanie i zaopatrzenie jednostek to kluczowe umiejętności dla wojska i służb mundurowych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane