• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Edukacja obywatelska zamiast HIT-u. Jakie zmiany od września w szkołach?

ws
12 kwietnia 2024, godz. 12:30 
Opinie (80)
W skierowanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wprowadza się wiele zmian od nowego roku szkolnego. W skierowanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wprowadza się wiele zmian od nowego roku szkolnego.

Edukacja obywatelska zamiast przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy - to najważniejsze zmiany, które wejdą do szkół od września 2024 r. - poinformowała minister Barbara Nowacka. W skierowanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wprowadza się wiele zmian od nowego roku szkolnego.Nowy ranking szkół podstawowych 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół podstawowych 2024 Trojmiasto.pl

Czy zgadzasz się z wprowadzeniem edukacji obywatelskiej zamiast przedmiotu historia i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych?

Zgodnie z projektem rozporządzenia do szkół ponadpodstawowych zostanie wprowadzone nauczanie z zakresu edukacji obywatelskiej, a w szkołach podstawowych obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

- Edukacja obywatelska to konieczność. Od 1 września 2025 r. zamiast HiT-u zostanie wprowadzony przedmiot edukacja obywatelska, który będzie obowiązywał w drugich klasach szkół ponadpodstawowych - powiedziała minister Barbara Nowacka. - Szkoła jest tym miejscem, w którym powinno kształtować się postawy obywatelskie, patriotyczne, uczyć o mechanizmach demokracji - podkreśliła.
- Zrealizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy. Następny rocznik, który rozpocznie naukę w szkole ponadpodstawowej, HiT-u mieć już nie będzie - podkreśliła sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer.
Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Ile punktów do zdobycia mają ósmoklasiści? Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Ile punktów do zdobycia mają ósmoklasiści?
Od września 2024 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) nie będą już uczyli się przedmiotu historia i teraźniejszość. Przedmiot ten będzie nauczany jedynie do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum, którzy już rozpoczęli jego naukę.

Z kolei nowy przedmiot będzie realizowany od roku szkolnego 2025/2026, nie wcześniej niż od klasy II szkoły ponadpodstawowej.


Pierwsza pomoc w szkole podstawowejOd września uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sposób dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku w ramach edukacji wczesnoszkolnej - edukacji przyrodniczej. Chodzi tu o naukę rozwijania nawyków i zachowań uczniów w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jego i innej osoby.

Z kolei w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych nauka udzielania pierwszej pomocy będzie realizowana na zajęciach z wychowawcą. Zajęcia udzielania pierwszej pomocy mogą odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji.

Od 1.04 koniec prac domowych w podstawówce Od 1.04 koniec prac domowych w podstawówce

Zmiany w szkołach branżowychW rozporządzeniu proponuje się skrócenie z dwóch lat do jednego roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej (rozwiązanie to będzie dotyczyć uczniów, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub w szkole ponadpodstawowej) oraz zwiększenie liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I), co umożliwi dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu lub w lutym danego roku.

Konsultacje rozporządzenia potrwają do 2 maja br.

ws

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (80)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Kobieca Siła Gdyńskich Spotkań - Rozmowy o życiu i zmianach

spotkanie

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Rukwiel nadmorska to:

 

Najczęściej czytane