• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Gdzie w Trójmieście kształcą przyszłe pielęgniarki? "Nieustające braki kadrowe"

Piotr Kallalas
12 października 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 

Tylko w tym roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpocznie naukę na kierunku pielęgniarstwo 135 nowych studentek i studentów. Gdzie jeszcze można kształcić się w tym zawodzie i jakie zapotrzebowania ma pomorski rynek?Czy pielęgniarki powinny zarabiać więcej pieniędzy?

Braki kadrowe wśród pielęgniarek to obecnie zmora większości podmiotów medycznych, w tym szpitali. Podobnie jak w przypadku lekarzy wieloletnie zaniedbania systemowe, braki finansowania i błędy w organizacji kształcenia doprowadziły do licznych wakatów, z którymi obecnie trudno jest utrzymać odpowiednią dostępność do opieki. W tym roku Okręgowy Rejestr Pielęgniarek i Położnych wydał 277 dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu - w ubiegłym roku liczba ta wyniosła 366.

- Warto podkreślić, iż w 2021 jedynie niecałe 30% osób, które odebrały po raz pierwszy PWZ zgłosiło fakt podjęcia pracy w naszych zawodach. To jest faktycznie około 80 osób. W obszarze działalności OIPiP w Gdańsku od Helu, Kartuz po Chojnice czy Kwidzyn znaczący procent Podmiotów Leczniczych zgłasza potrzebę w trybie pilnym zatrudnienia kadry pielęgniarskiej. Szczególnie duży deficyt kadry pielęgniarek i położnych odnotowują: Szpitale, Zakłady Opiekuńczo Lecznicze (ZOL), Hospicja, Domy Pomocy Społecznej, (DPS) przychodnie świadczące Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ), Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną (AOS), NŚOCH czy pogłębiający się brak opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania - informuje Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

"O jedno miejsce ubiegało się odpowiednio od ponad 4 do ponad 3 kandydatów"W tym roku Gdański Uniwersytet Medyczny na kierunek pielęgniarstwo przyjmie 135 studentów, z tego 3 miejsca są zarezerwowane dla cudzoziemców. Mowa o studiach I stopnia, kolejny etap nauczania rozpocznie 63 studentów. Co istotne, uczelnia prowadzi również nauczanie w języku angielskim dla 30 osób.

- Wśród kierunków studiów jednolitych magisterskich w tym roku zanotowano zwiększoną liczbę aplikacji na: położnictwo, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia oraz zdrowie środowiskowe, na które o jedno miejsce ubiegało się odpowiednio od ponad 4 do ponad 3 kandydatów (4,7 do 3,5 os. na miejsce). W rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku pielęgniarstwo złożono 184 aplikacje (6,1 os. na miejsce). Studia na kierunku tym rozpocznie 27 osób - informuje dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji.

"Informacje o nieustających brakach kadrowych"Do uczelni kształcących przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy dołączyła Wyższa Szkoła Zdrowia. Ten krok stanowił odpowiedź na zdecydowanie rosnące potrzeby rynku pracy.

- Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia, która nieustannie obserwuje zachodzące na rynku pracy oraz edukacji zmiany i zgodnie z zapotrzebowaniem rozbudowuje swoją ofertę kształcenia. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest znaczny deficyt specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu, w tym przede wszystkim pracowników służby zdrowia. W odpowiedzi na utrzymującą się sytuację postanowiliśmy wprowadzić do oferty kształcenia nowy kierunek studiów - pielęgniarstwo. Jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie potencjalnych kandydatów. Liczne zapytania ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego, a także informacje ze strony współpracujących placówek medycznych o nieustających brakach kadrowych upewniły nas, że planowany kierunek rozwoju to słuszna decyzja - mówi dr n. med. Marzena Podgórska, rektor uczelni.
Uczelnia zgromadziła kadrę oraz stworzyła dogodne warunki infrastrukturalne. Rekrutacja trwa do połowy października.

- Wprowadzenie do oferty studiów o kierunku z obszaru nauk medycznych wiązało się z koniecznością znaczących zmian w infrastrukturze i wyposażeniu budynku uczelni, dzięki czemu przyszli studenci mają możliwość korzystania z nowych, profesjonalnie wyposażonych pracowni specjalistycznych, które powstały wyłącznie na potrzeby kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo. Warto zaznaczyć, że przyszli studenci będą kształcić się w kameralnych kilkuosobowych grupach, co ma na celu możliwie najlepsze przygotowanie ich do pracy w zawodzie. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu pozwoliło nam na nawiązanie wielu intratnych współpracy, dzięki czemu studenci kierunku pielęgniarstwo będą mieli możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie oraz realizacji praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych - dodaje dr n. med. Marzena Podgórska.
Studia na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów (3 lata). Studia prowadzone są w formie stacjonarnej.

Przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy kształci również Powiślańska Szkoła Wyższa z filią w Gdańsku.

- Do tej pory na kierunek pielęgniarstwo zostało przyjętych 131 osób (dane ogółem dotyczą Kwidzyna i filii). Jeśli chodzi o pielęgniarstwo, prowadzimy rekrutację na 3-letnie studia I stopnia (stacjonarne), studia w ramach studiów pomostowych dla dyplomowanych pielęgniarek (niestacjonarne) oraz 2-letnie studia II stopnia (niestacjonarne). Kandydatów prosimy o rejestrację w Wirtualnym Dziekanacie - informuje Marta Czermińska, zastępca kierownika Dziekanatu ds. Rekrutacji i Ścieżek Kariery.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (34)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorska Noc Naukowców

wykład, warsztaty, konferencja

ŚwiatłoSiła Festiwal Foto - Video

warsztaty, spotkanie, spacer

Wakacje w Centrum Nauki Experyment (1 opinia)

(1 opinia)
35 zł
warsztaty

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie drzewa można spotkać w polskich lasach liściastych?

 

Najczęściej czytane