• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Jak sprawdzić swoją maturę lub egzamin ósmoklasisty? "Wynik może się zmienić"

Piotr Kallalas, Wioleta Stolarska
6 lipca 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Standardowo uczeń przychodzący zweryfikować swoją pracę ma 25 min na wgląd do arkusza. Standardowo uczeń przychodzący zweryfikować swoją pracę ma 25 min na wgląd do arkusza.

W lipcu ósmoklasiści i maturzyści poznali swoje wyniki egzaminów. Na pewno nie wszyscy są zadowoleni, dlatego warto pamiętać, że pracę można przejrzeć, sfotografować, a komisję poprosić o zweryfikowanie wyniku. Jak zakwestionować wyniki egzaminu? Jak się odwołać?Czy sprawdzałe(a)ś swoją pracę maturalną?

Powody sprawdzania prac przez maturzystów czy ósmoklasistów są różne. Czasami uczniowie chcą po prostu przeanalizować, w jakim stopniu wpasowali się w klucz. Inni chcą się dowiedzieć bezpośrednio, jakie były prawidłowe odpowiedzi. Zdecydowana większość jednak nie zgadza się z niższym wynikiem i chce sprawdzić, czy być może nie został popełniony błąd w sprawdzaniu - kilka dodatkowych punktów może przecież zaważyć o sukcesie rekrutacyjnym. W takich sytuacjach jest możliwość umówienia się na obejrzenie pracy.

- Zdający może zgłosić zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy. Zdający, a w przypadku zdającego niepełnoletniego również jego rodzic, mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania wglądu. W efekcie weryfikacji sumy punktów wynik egzaminu może ulec zmianie - informuje Renata Świrko, kierownik Wydziału Egzaminów Z Zakresu Kształcenia Ogólnego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Jak wypadli uczniowie?Wgląd do egzaminu możliwy po złożeniu wnioskuÓsmoklasiści 1 lipca, a maturzyści 5 lipca poznali swoje wyniki uzyskane podczas egzaminu dojrzałości. Od tego dnia przez pół roku można również aplikować o wgląd do prac. Wystarczy złożyć stosowny wniosek w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak dostarczyć wniosek?

  • składać osobiście w kancelarii OKE (ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, parter, pokój nr 7) w godzinach: 7:30-15:30,
  • przesyłać listownie,
  • przesyłać drogą elektroniczną na adres komisja@oke.gda.pl (wyłącznie skany wypełnionych wniosków),
  • przesyłać faksem na numer 58 320-55-91.

Termin zostanie wyznaczony do pięciu dni roboczych od złożenia wniosku.

Ranking szkół średnich Trójmiasto.pl. Najlepsze licea i technika 2022"Okręgowa Komisja Egzaminacyjna powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości"Standardowo uczeń przychodzący zweryfikować swoją pracę ma 25 min na wgląd do arkusza. Pracę można nie tylko przeglądać, ale również sfotografować lub sporządzić notatki. Czas ten jednak może być wydłużony na wniosek. Najważniejsze jednak, że osoba oglądająca swoją pracę ma prawo zgłosić swoje uwagi dotyczące punktacji.

- Jeżeli podczas wglądu osoba uprawniona do wglądu zgłasza zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów przyznanych przez egzaminatora, okręgowa komisja egzaminacyjna powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas wglądu (np. wątpliwości dotyczących kwestii technicznych, związanych ze sposobem zaznaczania odpowiedzi). Zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy powinny być zgłaszane w formie wniosku - wskazuje Renata Świrko.
W takiej sytuacji uczeń bądź jego rodzic zwraca się z osobnym wnioskiem o weryfikację punktów. Można to zrobić do dwóch dni roboczych od dokonania wglądu pracy. Następnie OKE ma tydzień na sprawdzenie punktacji zarówno tej dotyczącej błędów przy sumowaniu punktów, jak i pomyłek merytorycznych.

- Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego lub - w przypadku zdającego niepełnoletniego - jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie/świadectwo/aneks i wydaje nowe - mówi Renata Świrko.

Ranking najlepszych uczelni wyższych Perspektywy 2022Dla niezadowolonych kolegiumGdy pierwsze odwołanie nie przyniosło skutku, a uczeń lub jego rodzice nadal uważają wynik za niesprawiedliwy, mają siedem dni na złożenie odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - robią to za pośrednictwem dyrektora OKE. 

Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego jest merytorycznie poprawne oraz spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym. Wniosek bez uzasadnienia merytorycznego zostanie zwrócony absolwentowi do uzupełnienia.

Rekrutacja na studia 2022/2023. Jaki kierunek studiów wybrać?Po otrzymaniu odwołania dyrektor OKE może dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów. Jeżeli nie uwzględni odwołania, przekazuje je do dyrektora CKE, który przesyła je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Odwołanie podlega rozpatrzeniu w ciągu 21 dni od dnia przekazania (termin ten można wydłużyć o siedem dni). Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie możliwości złożenia na nie skargi do Sądu Administracyjnego.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (15)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce

399 zł
konferencja

Wszystkiego dobrego | Pełna MOC w czasach zmian. Jacek Walkiewicz

wykład

Targi Edu Offshore Wind

targi

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie włókna pochodzenia naturalnego stosuje się w przemyśle?

 

Najczęściej czytane