• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Jaki jest przychód trójmiejskich uczelni "za repety"?

Piotr Kallalas
3 czerwca 2024, godz. 09:00 
Opinie (34)
Ile studenci muszą płacić za powtarzanie przedmiotu? Ile studenci muszą płacić za powtarzanie przedmiotu?

Student nie płaci za egzamin poprawkowy, jednak w razie braku uzyskania zaliczenia musi opłacić powtarzanie przedmiotu. Każdego roku w takiej sytuacji znajdują się setki uczniów. Jakie przychody rejestrują uczelnie z opłat za "repety"?Czy powtarzałe(a)ś kiedyś przedmiot na studiach?

Ile kosztuje powtarzanie przedmiotu na studiach? Sesja egzaminacyjna zwykle wiąże się z dużym stresem i zarywaniem nocy. Czasami jednak to nie tylko walka o oceny, ale także o uniknięcie dodatkowych opłat.

Te potrafią mocno dotknąć studencką kieszeń, zwłaszcza w momencie, kiedy trzeba powtórzyć więcej niż jeden przedmiot. Każda uczelnia ma swoje zasady obliczania dodatkowych opłat za ponowną realizację materiału.

Ze złamaną ręką maturę podyktujemy nauczycielowi Ze złamaną ręką maturę podyktujemy nauczycielowi

Na PG przychody z opłat 17 proc. większeNa Politechnice Gdańskiej opłaty za powtarzanie przedmiotu są wyliczane na podstawie sumarycznej liczby godzin zajęć. Stawka wynosi 15 zł za godzinę na Wydziale Architektury i 17 zł za godzinę na pozostałych wydziałach.

- Dziekan może zwolnić studenta z powtarzania części zajęć w ramach przedmiotu powtarzanego (wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium), jeżeli w systemie uczelnianym będzie znajdowało się potwierdzenie opanowania przez studenta materiału z danej formy zajęć. W takim przypadku przy wyliczaniu opłaty za powtarzanie zajęć bierzemy pod uwagę tylko godziny zajęć, które wymagają powtórzenia - mówi Maciej Dzwonnik, rzecznik uczelni.
Studenci mogą powtarzać przedmiot więcej razy, natomiast istotna jest wielkość długu punktowego, który nie może przekroczyć 12 pkt. W innym razie student nie zostanie dopuszczony do kolejnego semestru. W przypadku gdy dług przekroczy 18 pkt, student jest automatycznie skreślany z listy studentów.

W ubiegłym roku akademickim Politechnika Gdańska wystawiła ok. 6 tys. faktur.

- Studenci najczęściej uiszczają opłaty w ratach (kilka faktur na jeden przedmiot). Wielu studentów powtarza więcej niż jeden kierunek. Co za tym idzie, liczba 6 tys. faktur nie będzie miarodajna dla rzeczywistej liczby osób powtarzających poszczególne przedmioty - dodaje Maciej Dzwonnik.
Przychody z opłat za powtarzanie zajęć w 2023 r. wyniosły: 3,49 mln zł, czyli ok. 17 proc. więcej niż w roku 2022.

- Może się to wydawać dość wysoką kwotą, natomiast trzeba pamiętać, że studia na uczelniach technicznych są nie tylko bardzo wymagające, ale też najbardziej kosztowne ze wszystkich typów uczelni wyższych - komentuje rzecznik.
Politechnika Gdańska stawia na energetykę jądrową. Podpisano list intencyjny Politechnika Gdańska stawia na energetykę jądrową. Podpisano list intencyjny

Na UG 926 studentów z długiem punktowymStudenci Uniwersytetu Gdańskiego, którzy powtarzają przedmiot, regulują opłaty zgodnie z harmonogramem - jeden punkt ECTS jest wyceniany na 120 zł. Natomiast za semestralne powtarzanie przedmiotu/ów (tzw. repety) ceny są uzależnione od wydziału i rodzaju zajęć (od 600 do 900 zł za powtarzany przedmiot). Czy można powtarzać więcej razy jeden przedmiot?

- W Uniwersytecie Gdańskim studenci mogą powtarzać przedmiot z długiem punktowym albo powtarzać semestr. W przypadku gdy student uzyska zgodę na dług punktowy i nie zaliczy przedmiotu, to może jeszcze ubiegać się o powtarzanie semestru. W związku z tym student może powtarzać jeden przedmiot maksymalnie dwa razy - tłumaczy Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzecznik uczelni..

Dodatkowo w przypadku limitu przedmiotów, które można powtarzać, obowiązuje zasada nieprzekraczania długu 15 punktów ECTS. Uniwersytet nie pobiera opłat za egzaminy poprawkowe.

W ubiegłym roku akademickim 853 studentów powtarzało semestr, a 926 studentów realizowało dług punktowy. Z tego tytułu przychód uczelni wyniósł 1,16 mln zł - chodzi zarówno o opłaty dodatkowe z tytuły powtarzania przedmiotu, jak z powtarzania przedmiotu objętego warunkowym zezwoleniem na studia w następnym okresie rozliczeniowym.


Opłaty za powtarzanie roku wyniosły 2,2 mln złStudenci kształcący się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym mogą uzyskać zezwolenie na powtarzanie roku nie więcej niż dwa razy w okresie całych studiów, jednak przy wydawaniu decyzji jest uwzględniany przebieg dotychczasowej nauki i wyniki.

- W roku akademickim 2022/2023 niezaliczone przedmioty powtarzało 283 studentów.
Opłaty za powtarzanie roku, semestru, przedmiotu (wszystkie tryby) w 2023 r.
wyniosły 2 216 528,36 zł - informuje Joanna Śliwińska, rzecznik GUMed.

Na gdańskiej uczelni medycznej wysokość opłat jest skorelowana z liczbą punktów ECTS

- Nie ma limitu w przypadku powtarzania roku, natomiast jeśli przedmiot powtarzany
jest w ramach wpisu warunkowego, możliwe jest to w przypadku maksymalnie dwóch przedmiotów - dodaje Joanna Śliwińska.

Studia na prywatnej uczelni. Nowe kierunki w rekrutacji 2024 Studia na prywatnej uczelni. Nowe kierunki w rekrutacji 2024

Jednorazowe powtarzanie przedmiotu i semestruNa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku opłata za powtarzanie przedmiotu jest obliczana po uwzględnieniu punktów ECTS i współczynnika godzin. Koszt jednego punktu ECTS wynosi 200 zł.

- Student może powtarzać określony przedmiot, semestr lub rok tylko raz. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może udzielić studentowi zezwolenia na warunkowy wpis na wyższy semestr lub rok studiów pomimo niezaliczenia w terminie przedmiotu, który był wcześniej objęty wpisem warunkowym. Na danym semestrze na danym kierunku studiów można powtarzać maksymalnie 3 przedmioty. Jednak jeśli występują rozliczenia IOS, limit ten wynosi 6 przedmiotów w ciągu roku - mówi Mikołaj Polak, rzecznik prasowy AWFiS w Gdańsku.
W roku kalendarzowym 2023 r. za powtarzanie zajęć uczelnia otrzymała 61 400 zł.

Start rakiety z Pustyni Błędowskiej. Wystrzelili rzeżuchę w sondzie z kombuczy Start rakiety z Pustyni Błędowskiej. Wystrzelili rzeżuchę w sondzie z kombuczy

Jakie zasady na AMuZ?Ceny powtarzania przedmiotu w ramach studiów na Akademii Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku są uzależnione od liczby godzin, formy zajęć, tj. od tego, czy jest to przedmiot indywidualny, czy grupowy oraz w przypadku przedmiotów indywidualnych od stanowiska i stopnia naukowego pedagoga prowadzącego.

- Student ma możliwość uzyskania wpisu warunkowego z nie więcej niż dwóch przedmiotów (podczas studiów I st. dwa razy, II st. - jeden raz). Zgodnie z Regulaminem Studiów I i II st. student ma możliwość uzyskania wpisu warunkowego z nie więcej niż dwóch przedmiotów (podczas studiów I st. dwa razy, II st. - jeden raz). Ma także możliwość powtarzania semestru (nie więcej niż raz w okresie studiów danego stopnia) - mówi Sylwia Holeksa-Wilkowska, specjalista ds. promocji AMuZ.
Uczelnia odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytania o całkowite wpływy uczelni z tytułu realizacji uiszczania opłat za powtarzanie przedmiotu, a także o liczbę osób, które musiały powtarzać przedmiot.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (34)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorska Noc Naukowców

wykład, warsztaty, konferencja

ŚwiatłoSiła Festiwal Foto - Video

warsztaty, spotkanie, spacer

Tajemnica Zaginionego Rękopisu - escape room

120 zł
gry

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Węgiel to:

 

Najczęściej czytane