• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Kiedy rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich 2023? Czy będą wolne miejsca?

Wioleta Stolarska
25 lipca 2023, godz. 13:30 
Opinie (149)
Informacja o wolnych miejscach w szkołach pojawi się 28 sierpnia 2022 r. na stronie kuratorium oświaty. Informacja o wolnych miejscach w szkołach pojawi się 28 sierpnia 2022 r. na stronie kuratorium oświaty.

Kiedy pojawią się ostateczne wyniki rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2023/24? Czy w placówkach są jeszcze wolne miejsca? Co ma zrobić uczeń, który nie dostał się do żadnej szkoły? I w końcu - kiedy i na jakich zasadach ruszy rekrutacja uzupełniająca? Wielu uczniów i rodziców zadaje sobie te pytania, podkreślając, że kolejny raz z systemu wypadły osoby, które z dobrymi wynikami nie dostały się do żadnej placówki. Podpowiadamy, jak w najbliższych dniach będzie wyglądała rekrutacja.Rekrutacja do szkół średnich 2023/24. Listy zakwalifikowanych. Jakie progi punktowe? Rekrutacja do szkół średnich 2023/24. Listy zakwalifikowanych. Jakie progi punktowe?

1,5 rocznika w rekrutacji do szkół średnich - duża konkurencja czy mało miejsc?Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich jest wyjątkowo trudna, bowiem od września do liceów, techników i szkół branżowych pójdzie 1,5 rocznika, a szkoły średnie i tak są w wielu przypadkach przepełnione. Wiąże się to z reformą edukacji, która miała miejsce dokładnie osiem lat temu, i w wyniku której do szkoły, obok dzieci siedmioletnich, poszły sześciolatki.

W ubiegłym tygodniu szkoły opublikowały listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów. Szczególnie duże zainteresowanie kontynuacją w trójmiejskich placówkach było ze strony kandydatów spoza samorządów - w Gdańsku było to aż 32 proc., w Gdyni co trzeci z kandydatów nie jest mieszkańcem miasta.

Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście

Licea z największym zainteresowaniem kandydatów i największym zawodemW tym roku kolejny raz największym zainteresowaniem cieszyły się licea ogólnokształcące. Wybrało je aż 53 proc. wszystkich kandydatów z Pomorza. I najczęściej to osoby, które na liście preferencji miały tylko licea, nie zakwalifikowały się do żadnej z placówek. W tym roku progi punktowe w trójmiejskich liceach zaczynały się od poziomu ok. 150 pkt. (najsłabszy wynik).- Mimo wielu wybranych szkół w systemie rekrutacji elektronicznej nie dostaliśmy się do żadnej. Takich dzieci w tym roku jest bardzo dużo. To dzieci, które w trakcie nauki szkolnej - począwszy od czwartej klasy - co roku miały czerwony pasek i były jednymi z lepszych uczniów w klasie, a ostatecznie uzyskały wyniki w granicach 138 a 150 punktów. W tej chwili zostaliśmy zostawieni sami sobie. Ani w kuratorium oświaty, ani w wydziałach oświaty poszczególnych miast nie ma konkretnych informacji, co powinniśmy dalej zrobić - pisze pani Jowita, nasza czytelniczka.
- Nasz syn miał 148 pkt. Pewnie byłoby lepiej, ale niestety okazało się, że jeden egzamin poszedł mu gorzej niż myślał i teraz pozostaje nam plan C czy nawet D, tak to określamy. Bo choć wpisaliśmy na listę technika na wszelki wypadek, to z pewnością nie dlatego, że on marzy o nauce w technikum i o konkretnym zawodzie, lecz po prostu nie ma wyjścia - pisze pan Damian.
- Córka dostała się do technikum, ale tylko dlatego że zaznaczyliśmy naprawdę dużo szkół. Zależało nam, żeby nie zostać z niczym, ale teraz chyba jest jeszcze gorzej. To nie jej wina, że w tym wieku jeszcze nie wie, co chce robić. Wybór technikum niestety wiąże się z wybraniem już bardziej ukierunkowanej drogi. Marzyła o liceum, a my liczyliśmy, że po kilku latach nauki tam będzie bardziej dojrzała, by wiedzieć, w jakim kierunku chce się dalej kształcić. Jeśli będzie to zawód, którego mogłaby się uczyć w technikum, to też będzie ok, ale będzie przynajmniej tego bardziej świadoma, a teraz jest jeszcze dzieckiem, które nie powinno decydować o swojej zawodowej przyszłości - przekonuje pani Magda.
Problemy z rekrutacją związane są nie tylko z dużą liczbą kandydatów oraz ogromnym zainteresowaniem liceami, lecz także z błędami, które mogą być popełniane przez rodziców lub uczniów w trakcie rekrutacji.

- Nasza córka, Marysia, szkołę podstawową rozpoczęła w wieku 6 lat. Nie był to nasz wybór - rząd PO/PSL wprowadził obowiązek szkolny dla dzieci młodszych i był to, jak się okazuje, jedyny rocznik, który nie miał zbytniego wyboru co do wieku rozpoczęcia kształcenia. W obecnym roku córka ukończyła szkołę podstawową. Zamierza podjąć dalszą naukę w szkole branżowej w zawodzie fryzjera. Okazało się jednak, że aby mogła odbyć praktyki w zakładzie fryzjerskim, niezbędna jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (o braku przeciwskazań do praktycznej nauki zawodu w wieku poniżej 15 lat). Problem w tym, że dowiedzieliśmy się o tym w połowie lipca 2023 i jest teraz właściwie niemożliwe umówienie się do jedynej poradni w Pruszczu Gdańskim (obowiązuje rejonizacja według lokalizacji szkoły - poradnie z Gdańska i okolic nie mogą nam pomóc), której pracownicy mają w większości urlopy wypoczynkowe. Z naszych informacji wynika, że nie każdy psycholog może wystawić taką opinię - musi to być poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Właścicielka zakładu fryzjerskiego, w którym córka miałaby mieć praktyki zawodowe, dała nam czas do końca lipca na zdobycie opinii - w przeciwnym razie córka straci możliwość i miejsce praktyk - pisze pan Krzysztof.
W tym przypadku informacje o koniecznym zaświadczeniu lekarskim do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe były zawarte w rozporządzeniu kuratora oświaty na temat terminów przeprowadzenia rekrutacji do szkół średnich.

Najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich: zobacz harmonogram rozporządzenia pomorskiego kuratora oświaty.


Kiedy wyniki rekrutacji? Czy w szkołach będą wolne miejsca?Jak będzie wyglądała dalsza część rekrutacji do szkół średnich? Do środy, do godz. 15.00, uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły, mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Brak potwierdzenia woli nauki w placówce, do której kandydat został zakwalifikowany, jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

27 lipca 2023 r. od godz. 13 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Oznacza to, że po rotacji kandydatów w szkołach średnich mogą pojawić się wolne miejsca. Co zrobić by zostać zakwalifikowanym na wolne miejsce w placówce? Jak słyszymy w szkołach najlepiej już wcześniej odwołać się od wcześniejszego negatywnego wyniku w szkole.

- Tak naprawdę do momentu potwierdzenia woli przez uczniów nie bardzo wiemy, ile tych miejsc będzie, ale wiem, że rodzice często już wcześniej o ewentualne miejsca zabiegają, przynosząc odwołania, jeśli wcześniej nie dostali się, a wiedzą, że zabrakło im naprawdę niewiele punktów. To oczywiście nie gwarantuje im miejsca, ale jak mówią, "chcą być pierwsi w kolejce" - słyszymy w jednej ze szkół.

Kiedy rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich?Oficjalnie o wolnych miejscach w szkołach średnich poinformuje kurator oświaty w piątek, 28 lipca 2023 r. Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej (czyli po opublikowaniu list przyjętych) w systemie nabór-pomorze pojawi się lista wolnych miejsc pozostałych w poszczególnych szkołach.

- Jeśli będziesz chciał zostać przyjęty na takie miejsce, będziesz musiał skontaktować się bezpośrednio ze szkołą i dowiedzieć się, w jaki sposób ubiegać się o przyjęcie - informuje Vulcan.
1 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich na rok szkolny 2023/24. Co ważne, rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona w systemie elektronicznym. Kandydaci powinni napisać podanie - wniosek - i dostarczyć go do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.

Czy powstaną dodatkowe klasy?Już podczas ogłoszenia wyników list zakwalifikowanych uczniów w szkołach średnich wiadomo było, że do żadnej placówki nie dostało się nawet ponad tysiąc kandydatów. Samorządy zapowiadały wówczas, że w miarę możliwości poza wolnymi miejscami, które pojawią się po deklaracjach uczniów stworzone zostaną dodatkowe miejsca lub klasy.

- W tym momencie mamy jeszcze 100 wolnych miejsc. Z kalkulacji może to wyglądać inaczej, ale musimy pamiętać o tym, że niektóre osoby powtarzają rok. Dołożymy kolejne 400 miejsc w rekrutacji uzupełniającej poprzez zwiększenie liczby klas czy uczniów w oddziałach, ale staramy się, by nie przekroczyć w klasie liczby 34 uczniów - powiedziała Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Czy można nie dostać się do żadnej szkoły średniej?Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: "Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa".

Jeśli uczeń nie dostanie się do szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej, miejsca będzie musiał szukać we wrześniu. Oznacza to, że wtedy rodzice muszą zwrócić się do rady powiatu, aby wskazano szkołę z wolnymi miejscami.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (149)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce

399 zł
konferencja

Latający Uniwersytet RadUNII Kultury. Cztery konwenty w jednym klasztorze.

wykład, spotkanie

Targi Edu Offshore Wind

targi

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakiego pierwiastka jest najwięcej w powietrzu?

 

Najczęściej czytane