• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Kolejna trudna rekrutacja do szkół średnich? Gdańsk dokłada 500 miejsc w szkołach

Wioleta Stolarska
21 marca 2023, godz. 18:20 
Opinie (134)
Od września do liceów, techników i branżówek przyjdzie 1,5 rocznika. Kolejny rok szkoły będą zmagały się z brakiem miejsc. Od września do liceów, techników i branżówek przyjdzie 1,5 rocznika. Kolejny rok szkoły będą zmagały się z brakiem miejsc.

Czy w szkołach średnich kolejny raz zabraknie miejsc podczas rekrutacji na rok szkolny 2023/2024? W tym roku maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, z kolei do liceów, techników i branżówek we wrześniu 2023 znów przyjdzie 1,5 rocznika. To oznacza, że uczniów czeka kolejna trudna rekrutacja. Składanie podań o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 15.05 i potrwa do 20.06. Miasto Gdańsk już zapowiedziało, że w tym roku utworzonych zostało 500 miejsc więcej niż w ubiegłorocznej rekrutacji.Czy korzystasz z pomocy podczas przygotowań do egzaminów?

Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Z kolei absolwenci techników (pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników) maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać dopiero wiosną 2024 r.

To oznacza, że w 2023 r. uczniów klas ósmych czekać będzie kolejna trudna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

W rekrutacji do szkół średnich weźmie udział 1,5 rocznikaOd września do liceów, techników i branżówek przyjdzie 1,5 rocznika.

Kolejny rok szkoły będą zmagały się z efektem obniżenia wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Do szkół średnich będzie teraz zdawał rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku sześciu lat. Oprócz tego dojdzie pół rocznika dzieci z 2008 r., które poszły do szkoły jeszcze jako siedmiolatki.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, wówczas mimo rekrutacji uzupełniającej i tworzenia dodatkowych miejsc, część uczniów nie została przyjęta do żadnej z placówek.

Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście

Kiedy rekrutacja do szkół średnich 2023?Terminy tegorocznej rekrutacji do gdańskich szkół średnich ustalone zostały zarządzeniem pomorskiego kuratora oświaty. Składanie podań o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się w poniedziałek, 15 maja i potrwa do 20 czerwca.

Podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się ono poprzez elektroniczny system naboru.

W Gdańsku w tym roku utworzonych zostało 500 miejsc więcej niż w ubiegłorocznej rekrutacji.

- Podobnie jak w roku ubiegłym rekrutujemy aż półtora rocznika. Jest to nie lada wyzwanie techniczne, organizacyjne, infrastrukturalne, ale przede wszystkim związane z obsadą szkół, czyli z brakiem nauczycieli na rynku pracy - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - W tym roku szkoły podstawowe w Gdańsku ukończy 6400 absolwentów. Spodziewamy się, że zainteresowanych nauką w szkołach średnich w Gdańsku będzie około 7 tys. uczniów. Obecnie jesteśmy w stanie przygotować 6200 miejsc, przy założeniu, że w klasach będzie po 31 dzieci. Będziemy jednak stale analizować sytuację i gdzie będzie to konieczne, zwiększać dostępność miejsc, tak aby wszyscy chętni uczniowie znaleźli miejsce w gdańskich szkołach.
Egzamin ósmoklasisty 2023. Rekrutacja do szkoły średniej rusza 15.05 Egzamin ósmoklasisty 2023. Rekrutacja do szkoły średniej rusza 15.05

Bez limitu szkół w rekrutacji do gdańskich placówek ponadpodstawowychPodczas tegorocznej rekrutacji, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Gdańska, absolwenci szkół podstawowych będą mogli składać podania o przyjęcie do nieograniczonej liczby szkół w rekrutacji. Pozwoli to ograniczyć ilość kandydatów, którzy o miejsce w szkole ponadpodstawowej będą musieli ubiegać się w rekrutacji uzupełniającej.

- W procesie rekrutacji, w tym roku szczególnie, widzimy, że rola rodziców i opiekunów będzie bardzo istotna w wyborze szkoły. Żebyśmy nie zostawiali uczniów, nie zostawiali absolwentów samych z tym wyborem, tym bardziej, że on będzie bardzo trudny - mówi Grzegorz Kryger, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Dajemy dużą możliwość wyboru pomiędzy nowoczesnymi szkołami ogólnokształcącymi, technicznymi i branżowymi prowadzonymi przez samorząd. Mamy też dużo szkół niesamorządowych. Wykorzystajmy w sposób rozsądny tę możliwość wyboru więcej niż pięciu szkół.
Z kolei w Gdyni można złożyć wniosek do nie więcej niż 5 szkół ponadpodstawowych. Z kolei w Sopocie uczniowie mogą wybrać maksymalnie 3 szkoły średnie (nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach trzech szkół, do których uczeń chciałby się dostać).

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024: jak wygląda harmonogram?Według informacji z rozporządzenia pomorskiego kuratora oświaty najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich to:
 1. od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 2. od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. do godz. 15 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 3. do 12 maja 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektorów szkół informacji o terminach przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji lub prób sprawności (m.in. szkoły sportowe, dwujęzyczne).
 4. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku (w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 5. od 31 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. (II termin do 6 lipca 2023 r.) - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej - dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu.
 6. I termin do 14 czerwca 2023 r.; II termin do 7 lipca 2023 r. - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 7. do 12 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 8. do 18 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 9. 19 lipca 2023 r. do godz. 15 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 10. od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 11. od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 12. 27 lipca 2023 r. do godz. 14 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 13. 27 lipca 2023 r. do godz. 14 - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 14. 28 lipca 2023 r. - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Jak przygotować ósmoklasistę do egzaminu? Jak przygotować ósmoklasistę do egzaminu? "Czeka nas kolejny podwójny rocznik"

Kiedy egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023?Od roku szkolnego 2022/2023 zmieniony został termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj. W tym roku zostanie on przeprowadzony już po raz piąty. Zrezygnowano też z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym egzaminem, do którego musi przystąpić każdy uczeń ósmej klasy, żeby ukończyć szkołę podstawową.

Do egzaminu ósmoklasisty 2023 zostało jeszcze nieco ponad dwa miesiące. Uczniowie mają więc trochę więcej czasu na przygotowania.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 2023:
 • język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) - godz. 9
 • matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) - godz. 9
 • język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz. 9

W terminie dodatkowym egzaminy odbędą się w czerwcu:
 • język polski - 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) - godz. 9
 • matematyka - 13 czerwca 2023 r. (wtorek) - godz. 9
 • język obcy nowożytny - 14 czerwca 2023 r. (środa) - godz. 9


Egzamin ósmoklasisty: jakie będą wymagania?W 2023 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla przedmiotów egzaminacyjnych. Ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin ósmoklasisty w 2023 r.? Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać na egzaminie ósmoklasisty, dlatego egzaminu nie można nie zdać.

Nowy ranking szkół podstawowych 2023 w Trójmieście Nowy ranking szkół podstawowych 2023 w Trójmieście

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.?Wyniki uczniowie poznają 3 lipca 2023 r. Zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowania się na tej stronie.

Uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną 6 lipca 2023 r. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego - 23 czerwca 2023 r.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (134)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Informacje

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Filmowe myśli. Kino lekcje 2023

wykład

Konferencja AI Big dAY - Sztuczna Inteligencja

konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Za co odpowiedzialne są bakterie?

 

Najczęściej czytane