• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Latający Uniwersytet RadUNII Kultury. W cieniu sąsiada. Stare Miasto Gdańsk wobec Głównego Miasta

Przed nami kolejna edycja Latającego Uniwersytetu RadUNII Kultury. W 2024 roku kontynuujemy cykl otwartych, popularnonaukowych wykładów, które przeniosą nas w głąb historii Gdańska, ze szczególnym akcentem na Stare Miasto. Te wyjątkowe spotkania są przeznaczone są nie tylko dla entuzjastów historii, lecz również wszystkich mieszkańców pragnących zgłębić tajemnice swojego pięknego miasta.

Wykład 9. W cieniu sąsiada. Stare Miasto Gdańsk wobec Głównego Miasta w XV-XVIII wieku - dr Marcin Grulkowski - Ratusz Staromiejski, NCK

Stare Miasto Gdańsk, które jako odrębna gmina miejska ukształtowało się w drugiej połowie XIV w., znajdowało się zawsze w cieniu innych podmiotów politycznych. W czasach krzyżackich zostało ściśle podporządkowane zakonowi krzyżackiemu i miejscowemu komturowi rezydującemu w pobliskim zamku. Po 1454 r. zaś zostało ono włączone do nowego, zjednoczonego już organizmu miejskiego. Rajcy i ławnicy staromiejscy zachowali jednak pewną autonomię. W XVI-XVIII w. pomiędzy radą Głównego Miasta a władzami Starego Miasta dochodziło do konfliktów, których przedmiot stanowił charakter wzajemnych relacji polityczno-prawnych.

dr Marcin Grulkowski - związany z Pracownią Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski w Instytucie Historii PAN. Jest autorem rozpraw poświęconych dziejom Gdańska i Prus. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kancelarii i finansów miast hanzeatyckich w późnym średniowieczu, rynku renty w miastach hanzeatyckich, zagadnień źródłoznawczych oraz początków bankowości w Gdańsku. W swoim dorobku posiada udział w licznych grantach i projektach badawczych w kraju i za granicą. Jest autorem m.in. monografii przedstawiającej najstarsze księgi Głównego Miasta Gdańska (2015), edycji ksiąg kamlarskich z XIVXV w. i ksiąg małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV w. (2017), a także współautorem edycji cyfrowej szesnastowiecznych ksiąg rachunkowych rodziny Loitzów (2021). Dr Grulkowski jest tłumaczem oraz autorem wstępu, opracowania i komentarza do "Privilegia Casimiriana: Przywileje króla Kazimierza IV Jagiellończyka dla Gdańska z okresu wojny trzynastoletniej" (2023). 
 
Harmonogram wykładów Latającego Uniwersytetu Radunii Kultury*:

19.02.2024  wykład 6. - Przybycie, osiedlenie się i działalność zakonów męskich na Starym Mieście po 1945 r. dr Leszek Molendowski Oblackie Centrum Edukacji i Kultury
18.03.2024  wykład 7. - Cztery konwenty w jednym klasztorze. Jezuitów spór z Zakonem Zbawiciela o staromiejskie lokum w XVI-XVII wieku - dr hab., prof. UG Sławomir Kościelak Ratusz Staromiejski, NCK
22.04.2024  wykład 8. - Kościół św. Katarzyny w Gdańsku na przełomie XIX i XX wieku - carillon i organy - Bartosz Skop - Ratusz Staromiejski, NCK
20.05.2024  wykład 9. - W cieniu sąsiada. Stare Miasto Gdańsk wobec Głównego Miasta w XV-XVIII wieku - dr Marcin Grulkowski - Ratusz Staromiejski, NCK
23.09.2024  wykład 10. Gdańsk miastem hanzeatyckim. Próba charakterystyki - prof. Beata Możejko i dr Ewa Bojaruniec-Król - Ratusz Staromiejski, NCK
21.10.2024  wykład 11. - Wojsko pruskie na Starym Mieście (1814-1920) dr Jan Daniluk - Ratusz Staromiejski, NCK
18.11.2024  wykład 12. - Gdańskie rysowniczki w XVIII wieku dr Anna Sobecka Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego 

RadUNIA Kultury to sieć współpracy pomiędzy Nadbałtyckim Centrum Kultury, oddziałami Muzeum Gdańska: Muzeum Bursztynu i Muzeum Nauki Gdańskiej, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Oblackim Centrum Edukacji i Kultury, a także Przedszkolem im. Panienki z okienka. Celem tej współpracy jest wzmocnienie działalności kulturalnej na Starym Mieście,  pokazanie potencjału działających w tym obszarze instytucji oraz wzajemna prezentacja bieżącej oferty. W ramach współpracy organizowane spacery tematyczne, wspólne wydarzenia kulturalne oraz promocja sieci RadUNIA Kultury oraz partnerów.

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Która roślina posiada podziemną łodygę?

 

Najczęściej czytane