• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jakie zasady?

Wioleta Stolarska
6 maja 2024, godz. 08:00 
Opinie (25)
Rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 15 maja 2024 r. Rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 15 maja 2024 r.

W środę, 15.05.2024 r., o godz. 8:00 rozpocznie się rekrutacja do szkoły średniej na rok szkolny 2024/25. Jak wyglądają zapisy do klasy i szkoły? Do kiedy uczeń może złożyć dokumenty? Ile miejsc przygotowują szkoły średnie? Jakie są progi punktowe? Podpowiadamy, jakie są najważniejsze terminy i informacje w rekrutacji 2024/25.
Kiedy rekrutacja do szkół średnich? Do kiedy podanie?Do jakiej szkoły średniej zamierzasz aplikować?

Rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 15 maja 2024 r. o godz. 8:00.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji został określony w zarządzeniu Pomorskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie ósmych klas na złożenie podania o przyjęcie do szkoły średniej w Trójmieście będą mieli czas do 14 czerwca.

Ile punktów do zdobycia mają ósmoklasiści? Progi punktoweIle punktów musi mieć uczeń, by dostać się do wymarzonego liceum ogólnokształcącego czy technikum? Podania do wybranych szkół uczniowie będą składać, zanim poznają wyniki egzaminów ósmoklasisty i dostaną świadectwa. Warto już wcześniej przygotować się do wyboru, dlatego przypominamy, jak wyglądały progi punktowe w większości szkół średnich w Trójmieście w 2023 r.

Czy przyjęcie do szkoły średniej zależy od progów punktowych? Próg punktowy dotyczący danej szkoły jest to liczba punktów, jaką w rekrutacji w konkretnym roku zgromadził ostatni kandydat (z najniższym wynikiem), którego przyjęto do danej klasy.

Jednak próg ten nie ma wpływu na wyniki postępowania rekrutacyjnego w rekrutacji w kolejnym roku. Jest to jednak istotna wskazówka dla uczniów, którzy zamierzają aplikować do wymarzonej szkoły.

Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były? Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były?

Rekrutacja 2024. Jaką klasę i szkołę średnią wybrać?Aby ułatwić uczniom i rodzicom podjęcie decyzji, którą szkołę wybrać podczas rekrutacji, w systemie rekrutacyjnym można znaleźć informacje dot. przebiegu rekrutacji w poprzednich latach w poszczególnych miastach:

Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Ile punktów do zdobycia mają ósmoklasiści? Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Ile punktów do zdobycia mają ósmoklasiści?
System nabor-pomorze informuje m.in. o tym, ile w ostatnich latach, w wybranych szkołach, wynosiła:
 • liczba miejsc w szkole,
 • liczba chętnych z pierwszej preferencji, która pokazuje faktyczne zainteresowanie daną klasą, kierunkiem - podczas rekrutacji kandydat układa listę oddziałów (klas) ze szkół, do których chciałby się dostać. Rozpoczyna od oddziału (klasy), do którego chce się dostać najbardziej. Oddział wybrany na pierwszym miejscu na liście nazywany jest "pierwszą preferencją",
 • liczba punktów ostatniego zakwalifikowanego, czyli tzw. próg punktowy,
 • średnia liczby punktów osób przyjętych,
 • liczba laureatów i finalistów olimpiad i konkursów punktowanych w procesie rekrutacji spośród przyjętych.

Jak korzystać z systemu elektronicznej rekrutacji?Rekrutacja do szkół średnich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego - nabor-pomorze.edu.com.pl. Jak z niego korzystać? Jak zalogować się do nabór-pomorze?

Jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji uczniowie będą mogli wziąć udział w specjalnym webinarze na ten temat:

- Drodzy uczniowie i rodzice, zapraszamy Was na pierwszą część bezpłatnego webinarium w ramach cyklu Akcja Rekrutacja 2024. W trakcie spotkania pokażemy Wam, jak korzystać z systemu elektronicznej rekrutacji - jak przeglądać oferty szkół, założyć konto i złożyć wniosek do szkół średnich. Wprowadzimy Was także w zasady i harmonogram rekrutacji na 2024 rok. Czekamy na Was już 10 maja 2024 r. o godz. 17:00 - informują przedstawiciele systemu rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025Według informacji z rozporządzenia pomorskiego kuratora oświaty najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich to:
 1. od 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 2. od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 3. do 10 maja 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektorów szkół o terminach przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji lub prób sprawności (m.in. szkoły sportowe, dwujęzyczne).
 4. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku (w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 5. od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. (II termin do 3 lipca 2024 r.) - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej - dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu.
 6. I termin do 14 czerwca 2024 r.; II termin do 2 lipca 2024 r. - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 7. do 5 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 8. do 11 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 9. 12 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 10. do 16 lipca 2024 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 11. od 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 12. 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 13. 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 14. do 23 lipca 2024 r. - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.


Kiedy egzamin ósmoklasisty 2024?Egzamin ósmoklasisty 2024 obędzie się już w przyszłym tygodniu. W tym roku kolejny raz uczniowie ósmych klas nie musieli wybierać dodatkowego przedmiotu, który chcieliby zdawać na egzaminie.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2024:
 • 14 maja 2024 (wtorek) godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
 • 15 maja 2024 (środa) godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki,
 • 16 maja 2024 (czwartek) godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

Od 10 do 12 czerwca odbędzie się sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty dla tych osób, które nie będą mogły przystąpić do nich w terminie głównym:
 • język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz. 9:00
 • matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) - godz. 9:00

Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 uczniowie poznają 3 lipca 2024 r. Zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowania się na tej stronie.

Tego samego dnia absolwenci otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego - 21 czerwca 2024 r.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (25)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Podróże dalekie i bliskie | Ameryka Południowa

wykład / prezentacja, spotkanie

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Larwa żaby trawnej to:

 

Najczęściej czytane