• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Nauka zdalna receptą na niskie temperatury w szkołach?

Piotr Kallalas
12 września 2022, godz. 07:00 
Opinie (236)
Nauka zdalna będzie możliwa jedynie w określonych sytuacjach wynikających z nowelizacji ustawy. Nauka zdalna będzie możliwa jedynie w określonych sytuacjach wynikających z nowelizacji ustawy.

W przypadku braku możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury w placówkach dyrektorzy szkół i przedszkoli są zobowiązani do zawieszenia zajęć. Nowe przepisy mówią, że po dwóch dniach dyrekcja będzie musiała zorganizować naukę zdalną.Czy szkoły powinny mieć możliwość nauki zdalnej?

Minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chodzi o doprecyzowanie zasad nauki zdalnej.

- Informuję, że zawieszenie zajęć i przejście na tryb nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe - potwierdza Beata Wolak z Kuratorium Oświaty w Gdańsku. - W Ministerstwie Edukacji i Nauki trwają obecnie prace nad rozporządzeniem w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa w art. 125a ust. 6. - przekazuje.
Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Jak sobie poradzić? Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Jak sobie poradzić?

Czy z powodu braku ogrzewania szkoły przejdą na zdalne nauczanie?Ustawa została znowelizowana w maju tego roku i mówi, że w przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni w placówkach edukacyjnych, w tym między innymi w przedszkolach i szkołach, dyrektor jest zobowiązany trzeciego dnia zorganizować zajęcia w trybie zdalnym. Chodzi między innymi o sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, zagrożenia epidemiologicznego, ale również "nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów".

Biorąc pod uwagę niepokojące doniesienia dotyczące dostaw i cen energii w zbliżającym się sezonie grzewczym, pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy tym razem to nie epidemia, a niskie temperatury doprowadzą do pracy zdalnej.

- Czy z powodu braku ogrzewania szkoły przejdą na zdalne nauczanie, czy chociaż ten rok szkolny zacznie się i zakończy normalnie. Już się boję sezonu jesień/zima - zastanawiają się nasi czytelnicy, którzy sprawę komentowali już w Raporcie.

Jak będzie wyglądać nauka zdalna?Bazując na doświadczeniach z okresu epidemii, resort edukacji wprowadził kilka ogólnych zasad określających naukę zdalną:
 • równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

- Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie trwać 45 minut. Natomiast w uzasadnionych przypadkach dyrektor będzie mógł dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, a w przypadku zajęć prowadzonych w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego - w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut - czytamy w uzasadnieniu.
Szkoła może również organizować w formie zdalnej konsultacje i to zarówno te o charakterze grupowym, jak i indywidualnym. Natomiast jeśli niepełnosprawność ucznia uniemożliwia naukę za pośrednictwem narzędzi zdalnych, na wniosek rodziców dyrekcja jest zobowiązana zorganizować zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (236)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

VIII Ogólnopolska Konferencja BeZee

konferencja

Infoshare 2022

konferencja

Konferencja Trychologia holistyczna

konferencja

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie włókna pochodzenia naturalnego stosuje się w przemyśle?

 

Najczęściej czytane