Prof. Piotr Stepnowski nowym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski został wybrany na nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski został wybrany na nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego. fot. S. Ciszek

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski został wybrany na nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Wybory odbyły się online. Kandydaturę tę poparło 104 głosujących, 26 osób głosowało na kontrkandydata, nikt nie wstrzymał się od głosu. O stanowisko rektora ubiegał się również prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. Nowy rektor będzie pełnić swoją funkcję do 31 sierpnia 2024 r., a za główny cel postawił sobie odbudowę wizerunku uczelni.Użytkownicy naszej aplikacji zostali już o tym powiadomieni

Pobierz aplikację: Android | iPhone


Uniwersytet Gdański wybrał nowego rektora po tym, jak pod koniec września swoją rezygnację ogłosił dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.

Czytaj też: Prokuratura wszczęła dochodzenie ws. możliwego plagiatu Jerzego Gwizdały

Program naprawczy i stanowcza zmiana wizerunkuPo ogłoszeniu wyników rektor elekt podkreślił, że kluczowa podczas jego kadencji będzie realizacja założeń zaprezentowanych w programie wyborczym.

- Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego dokonując wyboru rektora Uniwersytetu Gdańskiego, udzieliła mi dużego kredytu zaufania. Mandat ten, uzyskany znaczącą większością głosów, pozwala mi na realizację wizji uniwersytetu będącego wspólnotą różnorodności - mówił po ogłoszeniu wyników rektor elekt, prof. Piotr Stepnowski. - Mieliście państwo okazję (i macie nadal) zapoznać się z nią, wyrażoną w programie wyborczym, który znajduje się na mojej stronie i który powstał w wyniku konsultacji z różnymi środowiskami naszej uczelni. Jest on wyrazem potrzeby zmian, jakie muszą nastąpić. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wizja ta nie może być realizowana chaotycznie. Ważny jest plan wdrożenia i zaangażowanie wszystkich w budowę nowego oblicza naszej uczelni.

Program poparty przez państwa w dzisiejszym głosowaniu to bowiem nie tylko program naprawczy uczelni, ale też stanowcza zmiana wizerunku, jaki przesłonił niedawno 50 lat świetnej historii UG oraz mrówczą pracę wybitnych naukowców i dydaktyków. Wiem, że czeka mnie, a właściwie nas, niełatwe zadanie.

Chciałbym prosić Państwa o wsparcie i życzliwość - przede wszystkim dla uczelni, która przez pół wieku zasłużyła się dla historii naszego regionu, wykształciła rzesze wspaniałych absolwentów i zasługuje na to, żeby postrzegać ją jako kuźnię świetnych kadr, miejsce pracy wybitnych naukowców i nauczycieli.

Dwóch kandydatów na stanowisko rektora UGO stanowisko ubiegało się dwóch kandydatów: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski i prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów, które liczy 132 osoby.

Jest to grono, które w połowie składa się z członków Senatu Uniwersytetu Gdańskiego wybranego na kadencję 2020-2024, a w połowie z wybranych w wyborach UKE przedstawicieli wydziałów, jednostek, studentów, doktorantów oraz pracowników administracji UG.

Czytaj też: Ile zarabiają rektorzy trójmiejskich uczelni?

Siedem pięter rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego - to program pierwszego z nich - prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego.

- Uniwersytet to bogactwo idei i dziedzictwo tradycji, ale uniwersytet to także relacje, a zatem wiele pomysłów na budowanie jego pozycji wywodzi się właśnie z myślenia kategoriami relacji, współpracy, w których upatruję źródeł kreatywności. Podstawą sukcesu jest komunikacja, dyskusja, artykułowanie potrzeb i oczekiwań, ale także uważne i nacechowane troską wsłuchiwanie się w głos rozmówcy. Wejście w bliskie, życzliwe relacje jest dobrym punktem wyjścia do wspólnego szukania rozwiązań w odpowiedzi na problemy wewnątrz społeczności, a także na wyzwania rzeczywistości, w której żyjemy. Tak zbudowana atmosfera sprzyja też nauce uprawianej pozornie "po nic", niespiesznej i pozornie pozbawionej waloru użyteczności, będącej jednak źródłem powstawania idei, które jak kropla drążąca skałę potrafią w dalszej perspektywie zmieniać świat - pisze Krzysztof Piotr Bielawski.
Nasz Uniwersytet - wspólnota różnorodności - to program prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego - rektora elekta.

- Kandydując na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego, chcę ofiarować naszej wspólnocie moją kreatywność, pracowitość oraz bogate doświadczenie organizacyjne. Jednak nade wszystko chciałbym zadeklarować naszej społeczności gotowość słuchania, dyskusji i wspólne wypracowanie rozwiązań. Uważam, iż rektor winien podejmować przemyślane i odważne decyzje, sprawy dotyczące Uczelni wytrwale negocjować, być osobą otwartą na ludzi i ich pomysły, skutecznie budować prestiż Uniwersytetu z zachowaniem najlepszych europejskich tradycji akademickich - pisze Piotr Stepnowski.

Rektor - specjalista z dziedziny ochrony środowiska, nauczyciel akademicki, profesor Wydziału Chemii UGProf. Piotr Stepnowski urodził się 30 czerwca 1970 r. w Gdańsku. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Saint Patrick High School w Halifaxie oraz III LO w Gdyni. Po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Uniwersytecie Gdańskim, na nowo powstałym międzywydziałowym kierunku Ochrona środowiska uruchomionym w 1990 r. przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Po obronie dyplomu rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopień doktora (1999 r.) i doktora habilitowanego (2005 r.) uzyskał na Wydziale Chemii UG. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora.

Od 2006 r. kieruje Katedrą Analizy Środowiska. W latach 2008-2011 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2012-2016 funkcję dziekana Wydziału Chemii UG. W latach 2011-2012 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Od września tego roku został powołany na stanowisko pierwszego dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Odbył kilka długoterminowych staży naukowych m.in. w Uniwersytecie w Lund, Centrum Badań Morza w La Spezia oraz w Uniwersytecie w Bremie. Był uczestnikiem polarnej ekspedycji naukowej Instytutu Oceanologii PAN na pokładzie r/v "Oceania".

Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Opublikował ponad 260 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Był redaktorem ośmiu pozycji wydawniczych oraz autorem i współautorem trzech podręczników akademickich, a także 15 rozdziałów w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych. Jego prace cytowane były blisko 7000 razy a obecny indeks Hirscha wynosi 49.

Przez cały okres kariery naukowej aktywnie zabiegał o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR), jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla ponad 30 grantów. Wypromował 14 doktorów. Był członkiem komitetów naukowych ponad 20 zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, z których w pięciu pełnił funkcję przewodniczącego.

Od 2015 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a od 2016 r. jest wiceprezydentem Division Green Chemistry EuCheMS. Był przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint Programming Research) Unii Europejskiej (2010-2012). W latach 2007-2010 był przewodniczącym Wydziału III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2014 r. jest członkiem Zespołu ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który w kolejnych latach powoływał go także do Zespołu ds. Oceny Kompleksowej oraz Zespołu ds. Szkół Doktorskich. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1997 r.), Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (od 1996 r.), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 r.), Instytutu Kaszubskiego (od 2017 r.) oraz Society of Environmental Toxicology and Chemistry SETAC (od 2018 r.).

Jego najważniejsze zainteresowania pozanaukowe to sztuki piękne, architektura i muzyka, w tym aktywnie uprawiana rzeźba w drewnie i gra na gitarze oraz nieustająca fascynacja malarstwem i architekturą renesansu włoskiego.

Opinie (200) ponad 10 zablokowanych

 • Moze jakas nota biograficzna nowego rektora? (15)

  Brakuje tego w artykule...

  • 74 12

  • (6)

   Ciekawe czy jest o nim w IPN

   • 9 11

   • (4)

    za młody więc raczej nie ma

    • 13 3

    • (2)

     O resortowych dzieciach slyszal? Np taki Cenkiewicz.

     • 3 12

     • Oskar go namaścił ? (1)

      • 6 3

      • Byle nie Balbina ...

       • 1 2

    • Do połowy 1972. On jest 1970.Prawdopodobieństwo znikome ale jest.

     • 0 0

   • Czy też ,,konsultant,?

    • 2 6

  • Od początku związany z UG - a to ważne (2)

   • 11 3

   • czyli juz przesiakl i nie poprawi nic.

    • 6 13

   • Człowiek Jurka?

    • 7 10

  • coś jest na końcu tzw artykułu (1)

   • 6 1

   • Wcześniej nie było

    • 3 1

  • Kto to jest?

   Zna ktoś?

   • 6 8

  • około 3000x więcej cytowań od naszego dzielnego ministra

   • 17 2

  • mam nadzieje,ze nie jest z pisu

   • 2 2

 • Gratulacje! (3)

  Może teraz na naszej uczelni będzie się lepiej działo.

  • 76 14

  • To mina po wybraniu?

   co on te zeby tak szczerzy?

   • 4 12

  • a kiedy dzialo sie lepiej?

   • 2 6

  • Ciekawe, czy też będzie miał samochód służbowy z szoferem, tak jak poprzednik.

   • 8 6

 • Kiedy kobieta zostanie reaktorem? (22)

  Jak jest procent mężczyzn i kobiet wśród wykładowców na UG?

  • 36 136

  • Równość? Osiągnięć i kwalifikacji a nie płci! (3)

   Co to za różnica jakiej płci jest rektor? Ważne, żeby był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Rektora nie znam, bo studiowałem na PG, więc się nie wypowiem by nikogo nie skrzywdzić zbyt dobrym lub zbyt surowym zdaniem.

   • 75 2

   • (2)

    Boże, co za wypowiedź sprzed potopu! O szklanym suficie w waszym Pipistrzewie coś słychać?

    • 1 4

    • (1)

     Nie widzę tego sufitu na wydziałach eksperymentalnych. Ale najlepsze (naukowo) Panie nie wydają się być zainteresowane tym stanowiskiem.

     • 4 0

     • Nieudacznicy i nieudaczniczki zawsze znajdą szklany sufit, szykany polityczne, spisek mormonów

      a prawda taka jak piszesz. Radykalna większość dobrych naukowców, niezależnie od płci, nie jest zainteresowana stanowiskami administracyjnymi

      • 2 0

  • reaktorem? (1)

   raczej nieszybko :) Chodź z drugiej strony może to kolejna, nowa płeć wymyślona przez "oświeconych"

   • 30 6

   • bliżej im do transformatorów bo mają okresy ciągle :)

    • 18 5

  • Wtedy, kiedy ją wybiorą? (2)

   Czy w dzisiejszych czasach pod każdą informacją w internecie musi pojawić się bezsensowny feministyczny ściek? Kobiety mają takie same szanse i kwalifikacje do zostania rektorem jak mężczyźni. Analogicznie: jeżeli został wybrany mężczyzna, znaczy że najlepiej się prezentował pod kątem pełnienia tejże właśnie funkcji.Nie jest to wynik czy skutek jakiejś wyimaginowanej dyskryminacji

   • 53 2

   • (1)

    Feminizm jest oznaka posiadania mózgu. Antyfeminizm - zabobonnej kulki ulepionej przez proboszcza.

    • 0 7

    • Twój i innych feministek gwóźdź do trumny

     To chęć udowodnienia swojej racji, jednak tak nieudolnie , że zawsze osiągacie cel przeciwny obnażając jedynie swoją głupotę.Abstrachując, nie wiedziałem,że obecnie nie można być poprostu normalnym/neutralnym wobec feminizmu, gdyż od razu jestem kategoryzowany przez wątpliwej kompetencji i inteligencji i**otki z chorą głową dalej żyjące w średniowieczu

     • 5 1

  • myślę, że kiedyś jak będzie kobieta, która będzie miała osiągnięcia i będzie chciała zostać rektorem to ma szansę, z Wydziału Chemii nawet miałbym kilka kandydatek

   • 19 1

  • W nauce to nadal margines. Nie oceniam, stwierdzam. Sam fakt bycia kobietą, to za mało (1)

   • 27 2

   • Ktos postuluje rektorkę, która nie jest dobrym menedżerem nauki?! Dyskutuj z postem, nie ze swoim wyobrażeniem.

    • 1 2

  • Dopóki kobiety nie będą kandydować dopóty nie będą wybierane - bo jak inaczej ;-) (1)

   • 35 0

   • no jak to jak? z nadania przecież by chciały :)

    • 15 4

  • A kiedy filatelista zostanie rektorem ?

   10% naukowców i studentów to filateliści - co 10 rektor powinien zbierać znaczki !

   • 27 3

  • Zgodnie z waszą definicją to nie będzie rektor a rektorka, więc nigdy - bo wybiera się rektora a nie rektorkę.

   • 15 4

  • Idź protestooj

   • 14 5

  • (2)

   Liczy się to co w głowie a nie między nogami. Ja zawsze zwracam uwagę na poglądy a nie na płeć

   • 22 2

   • (1)

    Właśnie dlatego jesteś w czarnej d*pie zwanej Polską, bez świadomości powszechnej dyskryminacji kobiet.

    • 1 6

    • Potwierdzam

     i mam wrażenie po ostatnich ulicznych wydarzeniach, że także w zakładach dla nerwowo chorych kobiety są niedoreprezentowane.

     • 2 0

  • Mam nadzieję że ominie nas

   rewolucja gender i BLM. Ważne będzie co kandydat potrafi, a nie premia za płeć (!) lub czarny kolor skóry (!!), a więc rasizm w najczystszej postaci.

   • 6 2

  • W Świerku kobieta jest reaktorem. Ma na imię Ewa.

   • 10 1

 • Szkoda, wielka szkoda (5)

  • 20 43

  • (4)

   Czego szkoda?

   • 7 1

   • szkoda starych układów humanistów-prawników

    • 17 7

   • Administracja centralna, która od czasów rektora L. rządziła (2)

    z tylnego siedzenia (rektor G. był jej przedstawicielem, przechodzącym z kanclerza) po prostu ma teraz cykora.

    • 20 2

    • I bum, kwestorzy i kanclerze byli, ale się zmyli ;) (1)

     • 6 0

     • bardzo dobrze!

      Nowy rektor czyści centralę z ludzi byłego rektora Gwizdały, i tak trzymać!

      • 4 0

 • Brawo Piotr! (2)

  • 38 14

  • Na wideokonferencji wybrali w UG

   wiec raczej mozliwe falszerstwa.

   • 5 16

  • Najpierw należy zadbać o swój wizerunek "profesorze"!

   • 0 6

 • (7)

  Gratulacje! Brawo profesorze!

  • 44 16

  • przyjdz po godzinach (6)

   i sie przysluzysz.

   • 0 13

   • (5)

    Nie przyjdę bo już dawno mury Alma Mater opuściłem i robię karierę w zawodzie, Profesora Piotra pamiętam jeszcze z czasów, kiedy profesorem nie był. Jest to człowiek nowej fali naukowców, z nowoczesnym podejściem a i prywatnie bardzo sympatyczny dlatego cieszę się, że został rektorem. To już kolejny chemik na tym stanowisku.

    • 25 2

    • karie w zawodzie? po UG? (4)

     :))) i wtedy sie budzisz nad tacka z frytkami .. w macu

     • 0 27

     • jeśli myślisz, że UG to tylko socjologia i filozofia to nie wiesz o czym mówisz ale życzę Ci poszerzenia horyzontów :)

      • 18 3

     • Otwórz sobie przekrojowe badanie losów ekonomicznych absolwentów GUS-u (1)

      Poprzeglądaj mediany płac dyscyplina po dyscyplinie i przestań się kompromitować.

      • 7 2

      • no tak. poslanka senyszyn

       :P

       • 0 3

     • sporo osób po ochronie środowiska pracuje w zawodzie

      kończyłam studia w 2006 roku, z profesorem Stepnowskim miałam ocenę oddziaływania na środowisko, bardzo serdeczny człowiek, dobrze wykładał, był i najpewniej jest nadal do ludzi. a to coraz rzadsza postawa wśród osób na stanowiskach kierowniczych.

      • 20 1

 • Ministrum Profesorum Przemyslavum już wie? (1)

  an ignoro et tamen?

  • 8 21

  • Amen!

   • 0 0

 • Gwizdała był niestety typowym reprezentatywnym profesorem i przedstawicielem polskiej nauki

  • 22 27

 • Może wreszcie dwór po poprzedniku rozpadnie się a du.. Włazy nie będą tak aktywni. Bo jak się zamknęli w nowej siedzibie to nic brak zainteresowania co się dzieje i booi w administracji pomocniczej.

  • 58 3

 • To jest świetna wiadomość dla Uniwersytetu.

  Wystarczy już rektorów, którzy w ostatnich czasach kompromitowali Uniwersytet Gdański.

  • 101 6

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce
Nowe Trendy w Turystyce
konferencja
paź 29-30
piątek - sobota
Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności
10. Europejskie Forum Nowych Idei
10. Europejskie Forum Nowych Idei
konferencja, forum
paź 20-22
środa - piątek
Sopot, Radisson Blu Hotel
Spotkanie Klubu RC z Arturem Glebko
Spotkanie Klubu RC z Arturem Glebko
spotkanie
paź 26
wtorek, g. 16:30
Online

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Gdańsk to stolica województwa: