• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Progi punktowe w trójmiejskich liceach w rekrutacji 2020/2021

Wioleta Stolarska
13 sierpnia 2020 (artykuł sprzed 3 lat) 
Do 18 sierpnia kandydaci muszą potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Do 18 sierpnia kandydaci muszą potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły.

Trwa rekrutacja do szkół średnich 2020/2021. W środę, 12 sierpnia, ogłoszono listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów, teraz absolwenci wybierają, w których placówkach chcą kontynuować naukę. Czas na potwierdzenie swojej deklaracji mają do 18 sierpnia. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie ma rekrutacji uzupełniającej, jednak gdy kandydat nie dostanie się do szkoły, ma prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Sprawdziliśmy, ile punktów trzeba było uzyskać, by dostać się do poszczególnych trójmiejskich liceów.Do której szkoły ze swojej listy preferencji się dostałe(a)ś?

31 lipca 2020 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki egzaminów ósmoklasisty, do których uczniowie przystąpili w czerwcu i lipcu tego roku - niemal dwa miesiące później, niż pierwotnie zakładano. Mimo dłuższego czasu na przygotowanie w tym roku absolwenci ósmych klas poradzili sobie z egzaminem gorzej niż ich koledzy, którzy do egzaminów przystępowali w 2019 roku.

Najnowsze progi punktoweW Trójmieście to zwykle licea są najczęściej wybierane przez kandydatów. Sprawdziliśmy, jak wyglądały progi punktowe w poszczególnych licach ogólnokształcących w Trójmieście, obowiązujące podczas rekrutacji w tym roku. Ile trzeba było mieć punktów, żeby dostać się do danej klasy?

Jak co roku najwyższą poprzeczkę dla kandydatów ustanowiły dwie najpopularniejsze trójmiejskie "trójki: - III LO w Gdańsku i III Lo w Gdyni.

Progi punktowe:


Gdańsk


II Liceum Ogólnokształcące
1a mat-fiz-ang - 163,55
1a mat-fiz-ang - 163,55
1b hist-pol-wos - 151,25
1c biol-chem - 161,35
1e mat-geogr-ang - 161,7
1f mat-geogr-niem (niem.) - 153,55

III Liceum Ogólnokształcące
1a mat-geogr (ang., hiszp., niem.) - 171,2
1a2 mat-inf (ang., hiszp.,niem.) - 175,45
1b biol-chem (ang., niem, hiszp.) - 168,18
1c hist-pol-ang (ang., hiszp., fra.) - 155,95
1d mat-fiz (ang., hiszp., niem.) - 164,95
1PreIB pol (ang., niem., hiszp., fra.) - 177,64

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
1A straży granicznej - 107,6
1B policyjna-bezpieczeństwa publicznego - 99,35
1C policyjna-celna -98,45
1D wojskowa - 100,7
1E ratownictwa medycznego - 108,8
1F straży pożarnej - 120,55
1G mediacyjno-prawna - 98,45
1H medialna - 106,85
1I mistrzostwa Sportowego - 94,75

VI Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczno-prawna - 115
1b dziennikarsko-artystyczna - 115
1c biologiczno-chemiczna - 111
1d mistrzostwa sportowego (wioślarstwo, kajakarstwo) - egz. sprawnościowe
1e ratownictwa wodnego - egz. sprawnościowe
1f mistrzostwa sportowego (żeglarstwo) - egz. sprawnościowe

V Liceum Ogólnokształcące
1a biol-chem-mat - 162,95
1b mat-fiz-info - 168,05
1c mat-fiz-j. ang - 159,95
1e humanistyczna - 141,25
1d dwujęzyczna - nabór się nie zakończył ze względu na II termin sprawdzianu kompetencji językowych z j. angielskiego

VII Liceum Ogólnokształcące
1A matematyczno-geograficzny - 135,1
1B prawno-dyplomatyczny - 134,35
1C humanistyczno-lingwistyczny - 130
1D biologiczno-chemiczny - 135,3
1E medialno-lingwistyczny - 135,85
1F ekonomiczno-administracyjny - 130

X Liceum Ogólnokształcące
1a politechniczna - mat-fiz-inf - 146,61
1b biomedyczna - biol-chem - 148,45
1c biznesowa - mat-geogr-wos - 152,93
1d ling.-prawna - pol-hist - 140,85
1e humanistyczna - pol-geogr-wos - 140,07

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy
0hp hiszp-hist-geogr - 112,57
1ap fiz-mat - 113,85
1bp pol-hist - 126,9
1cp pol-wos - 127,75
1dp mat-geogr-ang - 135,9
1fp biol-chem - 133,15

XIX Liceum Ogólnokształcące
1a ekonomiczna - 149,2
1b artystyczna (plast.)- 146,75
1b artystyczna (muz.) - 130,8
1c społeczno-prawna - 144,45
1d biomedyczna - 147,4
1e psychologiczno-pedagogiczna - 146,0
1f językowa - 146,35

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza
1A Ehlera - 162,45
1B Kulmusa - 163,55
1C Mrongowiusza - 151,05
1D Jerzego Zaleskiego - 154,3

GDYNIA


I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
1a politechniczno-informatyczna - 152,6
1b biologiczno-chemiczna - 145,15
1c humanistyczna 141,25
1d ekonomiczno-informatyczna - 144,8

II Liceum Ogólnokształcące
1a matematyczna - 158,15
1b prawnicza - 155,75
1c matematyczno-fizyczna - 159,65
1d matematyczno-geograficzna - 157,65
1e biologiczno-chemiczna - 163,25
1w dwujęzyczna z j. francuskim - 76,5

III Liceum Ogólnokształcące
1 biologiczno-chemiczna - 220
1 biologiczno-chemiczna(B)ndw - 187,05
1 mat.-fiz.(M) - 205,15
1 mat.-geogr.-ekonom. (E)dw - 202,45
1 mat.-geogr.-ekonom.(E)ndw - 181,15
1 mat.-info.(P) - 216,85
1 matury międzynarodowej(Y) - 194,60
1 prawniczo-humanistyczny (H)dw - 191,75
1 prawniczo-humanistyczny (H)ndw - 178,05

V Liceum Ogólnokształcące
1am matematyczno-informatyczna - 99,4
1ar biologiczno-chemiczna (ratownicza) - 118,05
1b humanistyczna - 97,75
1c1 policyjna (pol-geo) - 101,95
1c2 policyjna (pol-his) - 103,05

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego
1a mat-fiz-ang (ang-fra) - 168,15
1a mat-fiz-ang (ang-niem) - 174,6
1b mat-geogr-ang (ang-hiszp) - 166,65
1b mat-geogr-ang (ang-niem) - 165,95
1c mat-inf-fiz (ang-niem) - 166,1
1d biol-chem (ang-fra) - 169,45
1d biol-chem (ang-niem) - 170,4

IX Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczna (kierunki prawne i dziennikarskie) - 141,65
1b biologiczno-chemiczna (kierunki biomedyczne) - 144,9
1c matematyczno-fizyczna (kierunki politechniczne) - 150,05
1d matematyczno-geograficzna (kierunki ekonomiczne) - 147,3
1e humanistyczna (kierunki teatralne i filmowe) - 139,75
1g biologiczno-chemiczna (kier. biomed i politechn.) - 133,4

X Liceum Ogólnokształcące
1a mat-fiz-ang - 162,75
1a mat-geo-ang - 160,2
1b biol-chem - 154,75
1c pol-hist-ang - humanistyczna - 153,25
1c pol-wos-ang - humanistyczna - 154,65

XVII Liceum Ogólnokształcące
1a geograficzno - matematyczna (ang-fra*,niem*) - 153,85
1b biologiczna - chemiczna (fra*,niem*) - 130,05

Sopot


I Liceum Ogólnokształcące
1a politechniczno-ekonomiczna - 106,20
1b dziennikarsko-prawna - 106,90
1c medyczno-psychologiczna - 115,80
1d koszykarska - 113
1e architektoniczna - 108,20

II Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczno-społeczna - 157,65
1b matematyczna - 165
1c biologiczno-chemiczna - 160,05

III Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczna - 123,10
1b przyrodnicza - 120,45
1c lingwistyczna - 130,55
1d politechniczna - 131,15

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifikowanych wywieszone zostały w szkołach i opublikowane na stronach internetowych. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifikowanych wywieszone zostały w szkołach i opublikowane na stronach internetowych.

Potwierdź wolę przyjęcia do szkołyTeraz kandydaci w rekrutacji mają czas do 18 sierpnia br., by potwierdzić wolę przyjęcia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Aby to zrobić, trzeba dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej).

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Kursy przygotowujące do egzaminów


Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Bez rekrutacji uzupełniającejW przypadku gdy kandydat nie dostanie się do szkoły, ma prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN na złożenie wniosku, a następnie sporządzenie przez komisję rekrutacyjną tego uzasadnienia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania będą jedynie trzy dni od opublikowania list.

Czytaj też: Jak obliczyć punkty w rekrutacji do szkoły średniej?

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że w tym roku nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021. Jak wyjaśniał resort, jest to spowodowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego, czyli do końca sierpnia.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy podczas rekrutacji nie dostaną się do szkół, będą przyjmowani na podstawie decyzji dyrektora placówki.

Miejsca

Opinie (88) 9 zablokowanych

 • Gimnazjaliści, podobnie jak licealiści niezbyt się w tym roku popisali. (8)

  Progi absurdalnie niskie, po części pokłosie nauki zdalnej i brak chęci uczniów do samodzielnej pracy. Jeżeli tak ma wyglądać przyszłość prowadzenia zajęć w naszych szkołach to nie widzę tego w innej barwie niż czarna.

  Skoro mamy luksus darmowej i powszechnej edukacji, to warto go wykorzystać.

  • 30 96

  • (1)

   Progi raczej bardzo wysokie, porównywalne do ubiegłej - katastrofalnej - rekrutacji.

   • 11 13

   • progi niższe niż w zeszłym roku

    • 14 7

  • (1)

   Podane progi to te najniższe do danych szkół.

   • 13 2

   • No taka jest idea progu...

    To najniższy wynik z którym można się dostać...

    • 17 0

  • Gimnazjalistów w tym roku nie było, asie wywiadu.

   • 61 0

  • (1)

   Niesprawiedliwy Jesteś punkty można było jeszcze zdobyć np wolontariatem a teraz jak dzieciaki mieli się wykazać w okresie pandemii???

   • 7 9

   • rok wcześniej, dwa lata wcześniej...moja zrobiła wolonariatw klasie 6 i 7, wystarczy pomyśleć

    • 16 9

  • w tym roku nie było gimnazjalistów :(
   miejsc w szkołach jak na lekarstwo, prawie 1/3 uczniów nie dostała się do szkół i wypadła z systemu rekrutacyjnego (w Gdyni np).

   • 3 0

 • ALO niestety przy obecnej pDyr spada w dół (2)

  Mam w domu absolwenta tej szkoły pierwszy rok z panem dyrektorem dwa z obecnie panująca. Już wtedy było coraz gorzej co zreszta widać po progach. Szkoda szkoły .,,

  • 9 4

  • dobrze, że nie w górę, bo by było...

   • 12 0

  • prawda Prawda prawda!!??

   wszystko się zgadza!!!!!!obecna dyr to porażka......... szkoła leci w dół!!!!!!! dzieci się nie liczą....... masakra...... żałuję, że posłaliśmy tam córkę..... kiedyś wisiał tam baner 100% zdanej matury kiedyś kiedyś kiedyś........

   • 0 2

 • Wyscig (mlodych) szczurów

  • 31 11

 • A gdzie reszta Liceów?

  • 89 0

 • (3)

  To wielu maturzystów, którzy zdali ledwo co, zdobywając po 30 parę procent może zapomnieć o dobrym LO.

  • 10 32

  • ale... ale... ale matura jest na zakończenie LO, maturzysta z wynikiem 30% może co najwyżej zapomnieć o dobrych studiach

   • 30 0

  • Yyy...

   A ja sądziłam, że maturzyści opuszczają progi LO,a nie w nie wstepuja...

   • 16 0

  • Taki oksymoron

   Dobre licea nie istnieją chyba ze prywatne.Panstwowe sa dobre dzięki korepetycjom za ktore płaca rodzice.

   • 4 14

 • (7)

  W życiu mojego dziecka z książką nie widziałam, a ma 170 punktów. Wybrał beznadziejną szkołę, bo nie miał pojęcia, że aż tak dobrze mu pójdzie. Bez sensu ta rekrutacja.

  • 11 62

  • (3)

   Moje dziecko jest pokrzywdzone przez system podstawówka skończona z czerwonym paskiem egzaminy poszły nie najgorzej a w 3 szkołach zabrakło punktów poczucie wartości i mojego syna spadło do zera jak mam mu pomóc

   • 6 6

   • Tak mają ci co dla pasków się uczą

    Albo kują raczej. A wiedzy z tego żadnej.

    • 14 0

   • odwołanie

    • 8 0

   • Jacek

    Nikt go nie skrzywdził. Po prostu były osoby, które miały więcej punktów. Takie życie i musi się tego nauczyć bo w dorosłym życiu sobie nie poradzi.
    PS. Nie On jeden tak ma. Możesz się odwoływać.

    • 28 1

  • 3lo w Gdyni wybral?

   Smuteczek

   • 8 1

  • Po wynikach egzaminu 8kl można było zupełnie zmienić listę szkół we wniosku, było na to kilka dni, właśnie po to, żeby np nie trafić z bardzo dobrym wynikiem do słabszej szkoły.

   • 24 0

  • Bez sensu te rodzice raczej. Przeciez po wynikach egzaminow mozna bylo zmienic szkoly/preferencje

   • 2 0

 • I LO w Gdańsku (5)

  a gdzie moja alma mater? gdzie I LO w Gdańsku?

  • 41 5

  • Brak wynikow (4)

   Jedynka w odróżnieniu od innych szkół nie opublikowała wyników rekrutacji na swojej stronie internetowej do tej pory, choć system rekrutacyjny wyraźnie zastrzega ze tylko ten sposób jest wiążący. W dobie pandemi każą uczniom osobiscie jechać do szkoły aby sprawdzić listy... czy ktoś tu upadł na głowę

   • 33 1

   • IX LO i XXI LO w Gdańsku tez nie opublikowali na stronie - może warto żeby Wydział Edukacji się tym zajął.....???

    • 25 0

   • Wyealic na bruk dyrekcję

    Proste i skuteczne. Za co biora wynagrodzenie?

    • 8 1

   • (1)

    a nie widać tego po zalogowaniu?

    • 1 0

    • Tylko lista opublikowana przez szkołę jest wiążąca

     Cytat z Vulkana po zalogowaniu
     "z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się na szkolnych stronach internetowych (przypominamy, że jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji)"

     A szkoła twierdzi że nie ma obowiązku publikacji wyników na swojej stronie

     • 6 1

 • ktoś chodził do tych klas prawniczych, biomedycznych, prawniczych itp? (1)

  Jak bardzo się różnią od standardowych?

  • 12 1

  • Uczą nie powtarzać się w jednym zdaniu

   • 26 0

 • A w III LO w Gdyni nadal absurd z połową klasy (16 uczniów tylko) w mat-info (5)

  I kosmicznym progiem 216.85 ... XXI wiek, trzecia dekada zaraz, a UM Gdynia likwiduje miejsca w klasie informatycznej w takiej szkole...
  Czy ktoś tam pójdzie po rozum do głowy? Lepiej kształcić informatyka czy bibliotekarza...?

  • 28 10

  • Trudno kształcić informatyków w klasach 40-osobowych (2)

   Laboratoria komputerowe to max 16-18 osób, więcej stołów z komputerami się fizycznie nie zmieści w klasie. A jak chcesz na przyzwoitym poziomie kształcić ludzi z jednym nauczycielem latającym między dwoma klasami?
   Poza tym próg 216.85 nie jest jakiś kosmiczny, bo nie jest to maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia. Jak ktoś się nie dostanie, to zobacz ile innych szkół na liście masz z niższym progiem. Słabszych, owszem, ale coś za coś.

   • 22 0

   • (1)

    Zdobyć 216,85 a nie 220 to kosmos. 220 jest za laureata olimpiady i to jest jak najbardziej realne. A 216,85 oznacza że ktoś nie był laureatem, czyli pisał wszystkie egzaminy prawie na maksa i pocisnął jeszcze w konkursach. To jest ktoś kto na egzamine w zasadzie wtopił jedno zadanie na3-4 punkty z polskiego albo z matmy. Mieć 100% z matmy i przypaść do gustu egzaminatorowi z polskiego (to przecież przedmiot nie do końca wymierny, szczególnie praca pisemna) na94%, mając przy okazji fulla z konkursów to jest kosmos. Pewnie niejednemu laureatowi daleko do tej sumki. A zatem warto być laureatem. Wtedy laska na całą pozostała część.

    • 17 0

    • laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych nie mają naliczanych punktów

     dostają się poza kolejnością nawet przed tymi co mieli maksa punktowego

     • 2 0

  • mat-inf ... a informatyka rozszerzona to wielkie g*wno, nie informatyka, takie lelum polelum.

   • 1 3

  • likwidacja informatycznych profili,.

   Pytam większość liceów zlikwidowała informatyczne licea , stworzyli bohomazy typu ma- geo, bo koledzy dyrektorów nie mieli zajęć , a teraz geo pełna parą tylko po co by bezrobotnym i beznadziejnym belfrom dać prace jak ZSO NR 8 w gdańsku ? no proszę o o komentarz

   Trzeba ksztalcic informatyków , inżynierów a nie geografów , bo co to takie cós skoro wszyscy maja nawigacje i google w smartfonie , a do tego zdjęcia satelitarne każdego miejsca , lub podgląd google . Geografia to komunistyczny absurd

   • 1 0

 • A 8LO? (2)

  • 18 0

  • Niskie progi

   Do mat-fizu latwo sie dostac,trudniej skonczyc.

   • 0 0

  • Lista z LO 8

   (1A_gr.1) humanistyczny z rozszerzonym językiem francuskim 140.1

   (1A_gr.2) humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim 152.45

   (1B) matematyczno-geograficzny 152.95

   (1C) biologiczno-chemiczny 158.85

   (1D_gr.1) humanistyczny z rozszerzonym językiem niemieckim 114.15

   (1D_gr.2) humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim 148

   (1E) matematyczno-fizyczny 151.55

   http://lo8.gda.pl/files/390/vedukacja-nabor-szkoly-ponadpodstawowe.pdf

   • 7 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce

399 zł
konferencja

Wszystkiego dobrego | Pełna MOC w czasach zmian. Jacek Walkiewicz

wykład

Targi Edu Offshore Wind

targi

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jaka rzeźba terenu przeważa w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?

 

Najczęściej czytane