Wiadomości

Progi punktowe w trójmiejskich liceach w rekrutacji 2020/2021

Do 18 sierpnia kandydaci muszą potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły.
Do 18 sierpnia kandydaci muszą potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. fot. Mateusz Słodkowski / Trojmiasto.pl

Trwa rekrutacja do szkół średnich 2020/2021. W środę, 12 sierpnia, ogłoszono listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów, teraz absolwenci wybierają, w których placówkach chcą kontynuować naukę. Czas na potwierdzenie swojej deklaracji mają do 18 sierpnia. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie ma rekrutacji uzupełniającej, jednak gdy kandydat nie dostanie się do szkoły, ma prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Sprawdziliśmy, ile punktów trzeba było uzyskać, by dostać się do poszczególnych trójmiejskich liceów.Do której szkoły ze swojej listy preferencji się dostałe(a)ś?

do pierwszej 72%
do drugiej 13%
do trzeciej 6%
do czwartej 4%
do piątej 5%
zakończona Łącznie głosów: 810
31 lipca 2020 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki egzaminów ósmoklasisty, do których uczniowie przystąpili w czerwcu i lipcu tego roku - niemal dwa miesiące później, niż pierwotnie zakładano. Mimo dłuższego czasu na przygotowanie w tym roku absolwenci ósmych klas poradzili sobie z egzaminem gorzej niż ich koledzy, którzy do egzaminów przystępowali w 2019 roku.

Najnowsze progi punktoweW Trójmieście to zwykle licea są najczęściej wybierane przez kandydatów. Sprawdziliśmy, jak wyglądały progi punktowe w poszczególnych licach ogólnokształcących w Trójmieście, obowiązujące podczas rekrutacji w tym roku. Ile trzeba było mieć punktów, żeby dostać się do danej klasy?

Jak co roku najwyższą poprzeczkę dla kandydatów ustanowiły dwie najpopularniejsze trójmiejskie "trójki: - III LO w Gdańsku i III Lo w Gdyni.

Progi punktowe:


Gdańsk


II Liceum Ogólnokształcące
1a mat-fiz-ang - 163,55
1a mat-fiz-ang - 163,55
1b hist-pol-wos - 151,25
1c biol-chem - 161,35
1e mat-geogr-ang - 161,7
1f mat-geogr-niem (niem.) - 153,55

III Liceum Ogólnokształcące
1a mat-geogr (ang., hiszp., niem.) - 171,2
1a2 mat-inf (ang., hiszp.,niem.) - 175,45
1b biol-chem (ang., niem, hiszp.) - 168,18
1c hist-pol-ang (ang., hiszp., fra.) - 155,95
1d mat-fiz (ang., hiszp., niem.) - 164,95
1PreIB pol (ang., niem., hiszp., fra.) - 177,64

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
1A straży granicznej - 107,6
1B policyjna-bezpieczeństwa publicznego - 99,35
1C policyjna-celna -98,45
1D wojskowa - 100,7
1E ratownictwa medycznego - 108,8
1F straży pożarnej - 120,55
1G mediacyjno-prawna - 98,45
1H medialna - 106,85
1I mistrzostwa Sportowego - 94,75

VI Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczno-prawna - 115
1b dziennikarsko-artystyczna - 115
1c biologiczno-chemiczna - 111
1d mistrzostwa sportowego (wioślarstwo, kajakarstwo) - egz. sprawnościowe
1e ratownictwa wodnego - egz. sprawnościowe
1f mistrzostwa sportowego (żeglarstwo) - egz. sprawnościowe

V Liceum Ogólnokształcące
1a biol-chem-mat - 162,95
1b mat-fiz-info - 168,05
1c mat-fiz-j. ang - 159,95
1e humanistyczna - 141,25
1d dwujęzyczna - nabór się nie zakończył ze względu na II termin sprawdzianu kompetencji językowych z j. angielskiego

VII Liceum Ogólnokształcące
1A matematyczno-geograficzny - 135,1
1B prawno-dyplomatyczny - 134,35
1C humanistyczno-lingwistyczny - 130
1D biologiczno-chemiczny - 135,3
1E medialno-lingwistyczny - 135,85
1F ekonomiczno-administracyjny - 130

X Liceum Ogólnokształcące
1a politechniczna - mat-fiz-inf - 146,61
1b biomedyczna - biol-chem - 148,45
1c biznesowa - mat-geogr-wos - 152,93
1d ling.-prawna - pol-hist - 140,85
1e humanistyczna - pol-geogr-wos - 140,07

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy
0hp hiszp-hist-geogr - 112,57
1ap fiz-mat - 113,85
1bp pol-hist - 126,9
1cp pol-wos - 127,75
1dp mat-geogr-ang - 135,9
1fp biol-chem - 133,15

XIX Liceum Ogólnokształcące
1a ekonomiczna - 149,2
1b artystyczna (plast.)- 146,75
1b artystyczna (muz.) - 130,8
1c społeczno-prawna - 144,45
1d biomedyczna - 147,4
1e psychologiczno-pedagogiczna - 146,0
1f językowa - 146,35

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza
1A Ehlera - 162,45
1B Kulmusa - 163,55
1C Mrongowiusza - 151,05
1D Jerzego Zaleskiego - 154,3

GDYNIA


I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
1a politechniczno-informatyczna - 152,6
1b biologiczno-chemiczna - 145,15
1c humanistyczna 141,25
1d ekonomiczno-informatyczna - 144,8

II Liceum Ogólnokształcące
1a matematyczna - 158,15
1b prawnicza - 155,75
1c matematyczno-fizyczna - 159,65
1d matematyczno-geograficzna - 157,65
1e biologiczno-chemiczna - 163,25
1w dwujęzyczna z j. francuskim - 76,5

III Liceum Ogólnokształcące
1 biologiczno-chemiczna - 220
1 biologiczno-chemiczna(B)ndw - 187,05
1 mat.-fiz.(M) - 205,15
1 mat.-geogr.-ekonom. (E)dw - 202,45
1 mat.-geogr.-ekonom.(E)ndw - 181,15
1 mat.-info.(P) - 216,85
1 matury międzynarodowej(Y) - 194,60
1 prawniczo-humanistyczny (H)dw - 191,75
1 prawniczo-humanistyczny (H)ndw - 178,05

V Liceum Ogólnokształcące
1am matematyczno-informatyczna - 99,4
1ar biologiczno-chemiczna (ratownicza) - 118,05
1b humanistyczna - 97,75
1c1 policyjna (pol-geo) - 101,95
1c2 policyjna (pol-his) - 103,05

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego
1a mat-fiz-ang (ang-fra) - 168,15
1a mat-fiz-ang (ang-niem) - 174,6
1b mat-geogr-ang (ang-hiszp) - 166,65
1b mat-geogr-ang (ang-niem) - 165,95
1c mat-inf-fiz (ang-niem) - 166,1
1d biol-chem (ang-fra) - 169,45
1d biol-chem (ang-niem) - 170,4

IX Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczna (kierunki prawne i dziennikarskie) - 141,65
1b biologiczno-chemiczna (kierunki biomedyczne) - 144,9
1c matematyczno-fizyczna (kierunki politechniczne) - 150,05
1d matematyczno-geograficzna (kierunki ekonomiczne) - 147,3
1e humanistyczna (kierunki teatralne i filmowe) - 139,75
1g biologiczno-chemiczna (kier. biomed i politechn.) - 133,4

X Liceum Ogólnokształcące
1a mat-fiz-ang - 162,75
1a mat-geo-ang - 160,2
1b biol-chem - 154,75
1c pol-hist-ang - humanistyczna - 153,25
1c pol-wos-ang - humanistyczna - 154,65

XVII Liceum Ogólnokształcące
1a geograficzno - matematyczna (ang-fra*,niem*) - 153,85
1b biologiczna - chemiczna (fra*,niem*) - 130,05

Sopot


I Liceum Ogólnokształcące
1a politechniczno-ekonomiczna - 106,20
1b dziennikarsko-prawna - 106,90
1c medyczno-psychologiczna - 115,80
1d koszykarska - 113
1e architektoniczna - 108,20

II Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczno-społeczna - 157,65
1b matematyczna - 165
1c biologiczno-chemiczna - 160,05

III Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczna - 123,10
1b przyrodnicza - 120,45
1c lingwistyczna - 130,55
1d politechniczna - 131,15

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifikowanych wywieszone zostały w szkołach i opublikowane na stronach internetowych.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifikowanych wywieszone zostały w szkołach i opublikowane na stronach internetowych. fot. trojmiasto.pl

Potwierdź wolę przyjęcia do szkołyTeraz kandydaci w rekrutacji mają czas do 18 sierpnia br., by potwierdzić wolę przyjęcia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Aby to zrobić, trzeba dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej).

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Kursy przygotowujące do egzaminów


Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Bez rekrutacji uzupełniającejW przypadku gdy kandydat nie dostanie się do szkoły, ma prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN na złożenie wniosku, a następnie sporządzenie przez komisję rekrutacyjną tego uzasadnienia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania będą jedynie trzy dni od opublikowania list.

Czytaj też: Jak obliczyć punkty w rekrutacji do szkoły średniej?

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że w tym roku nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021. Jak wyjaśniał resort, jest to spowodowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego, czyli do końca sierpnia.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy podczas rekrutacji nie dostaną się do szkół, będą przyjmowani na podstawie decyzji dyrektora placówki.

Opinie (80) 8 zablokowanych

 • Pani Wioleta Leniuszek

  Jeśli się bierze taki temat na tapetę, to trzeba trochę więcej wysiłku włożyć, niż tylko nawigacja po kilku stronach szkolnych. Szkoła nie wywiesiła wyników? To źle, bo powinna, ale można też zadzwonić do szkoły. Bo inaczej skąd pewność, że w I czy XX LO w Gdańsku nie było wyższych progów niż w III?
  Pozdrawiam

  • 2 0

 • (7)

  W życiu mojego dziecka z książką nie widziałam, a ma 170 punktów. Wybrał beznadziejną szkołę, bo nie miał pojęcia, że aż tak dobrze mu pójdzie. Bez sensu ta rekrutacja.

  • 6 53

  • Bez sensu te rodzice raczej. Przeciez po wynikach egzaminow mozna bylo zmienic szkoly/preferencje

   • 0 0

  • Po wynikach egzaminu 8kl można było zupełnie zmienić listę szkół we wniosku, było na to kilka dni, właśnie po to, żeby np nie trafić z bardzo dobrym wynikiem do słabszej szkoły.

   • 19 0

  • 3lo w Gdyni wybral?

   Smuteczek

   • 5 1

  • (3)

   Moje dziecko jest pokrzywdzone przez system podstawówka skończona z czerwonym paskiem egzaminy poszły nie najgorzej a w 3 szkołach zabrakło punktów poczucie wartości i mojego syna spadło do zera jak mam mu pomóc

   • 4 5

   • Jacek

    Nikt go nie skrzywdził. Po prostu były osoby, które miały więcej punktów. Takie życie i musi się tego nauczyć bo w dorosłym życiu sobie nie poradzi.
    PS. Nie On jeden tak ma. Możesz się odwoływać.

    • 22 0

   • odwołanie

    • 7 0

   • Tak mają ci co dla pasków się uczą

    Albo kują raczej. A wiedzy z tego żadnej.

    • 12 0

 • A w III LO w Gdyni nadal absurd z połową klasy (16 uczniów tylko) w mat-info (5)

  I kosmicznym progiem 216.85 ... XXI wiek, trzecia dekada zaraz, a UM Gdynia likwiduje miejsca w klasie informatycznej w takiej szkole...
  Czy ktoś tam pójdzie po rozum do głowy? Lepiej kształcić informatyka czy bibliotekarza...?

  • 21 8

  • likwidacja informatycznych profili,.

   Pytam większość liceów zlikwidowała informatyczne licea , stworzyli bohomazy typu ma- geo, bo koledzy dyrektorów nie mieli zajęć , a teraz geo pełna parą tylko po co by bezrobotnym i beznadziejnym belfrom dać prace jak ZSO NR 8 w gdańsku ? no proszę o o komentarz

   Trzeba ksztalcic informatyków , inżynierów a nie geografów , bo co to takie cós skoro wszyscy maja nawigacje i google w smartfonie , a do tego zdjęcia satelitarne każdego miejsca , lub podgląd google . Geografia to komunistyczny absurd

   • 1 0

  • Trudno kształcić informatyków w klasach 40-osobowych (2)

   Laboratoria komputerowe to max 16-18 osób, więcej stołów z komputerami się fizycznie nie zmieści w klasie. A jak chcesz na przyzwoitym poziomie kształcić ludzi z jednym nauczycielem latającym między dwoma klasami?
   Poza tym próg 216.85 nie jest jakiś kosmiczny, bo nie jest to maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia. Jak ktoś się nie dostanie, to zobacz ile innych szkół na liście masz z niższym progiem. Słabszych, owszem, ale coś za coś.

   • 19 0

   • (1)

    Zdobyć 216,85 a nie 220 to kosmos. 220 jest za laureata olimpiady i to jest jak najbardziej realne. A 216,85 oznacza że ktoś nie był laureatem, czyli pisał wszystkie egzaminy prawie na maksa i pocisnął jeszcze w konkursach. To jest ktoś kto na egzamine w zasadzie wtopił jedno zadanie na3-4 punkty z polskiego albo z matmy. Mieć 100% z matmy i przypaść do gustu egzaminatorowi z polskiego (to przecież przedmiot nie do końca wymierny, szczególnie praca pisemna) na94%, mając przy okazji fulla z konkursów to jest kosmos. Pewnie niejednemu laureatowi daleko do tej sumki. A zatem warto być laureatem. Wtedy laska na całą pozostała część.

    • 14 0

    • laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych nie mają naliczanych punktów

     dostają się poza kolejnością nawet przed tymi co mieli maksa punktowego

     • 1 0

  • mat-inf ... a informatyka rozszerzona to wielkie g*wno, nie informatyka, takie lelum polelum.

   • 1 2

 • Syf po ubiegłym roku

  Nikt nie pisze więc zrobię to ja... to nasze dzieci spijają syf ubiegłoroczny nikt nie pisze o tym, że w tym roku mniej klas w niektórych szkołach nawet o 32 miejsca mniej. III poszalała po 8 miejsc na mat geo serioooo, 16 miejsc na inf.....topowa szkoła a miejsc jak na lekarstwo tylko 160 .....budynek ogromny....

  • 5 2

 • ALO niestety przy obecnej pDyr spada w dół (2)

  Mam w domu absolwenta tej szkoły pierwszy rok z panem dyrektorem dwa z obecnie panująca. Już wtedy było coraz gorzej co zreszta widać po progach. Szkoda szkoły .,,

  • 8 3

  • prawda Prawda prawda!!??

   wszystko się zgadza!!!!!!obecna dyr to porażka......... szkoła leci w dół!!!!!!! dzieci się nie liczą....... masakra...... żałuję, że posłaliśmy tam córkę..... kiedyś wisiał tam baner 100% zdanej matury kiedyś kiedyś kiedyś........

   • 0 0

  • dobrze, że nie w górę, bo by było...

   • 10 0

 • absurd (4)

  W Gdyni zabrakło miejsc w szkołach dla blisko 1/3 uczniów w systemie rekrutacyjnym. Klasy 16, 6 osobowe ;(
  Mam nadzieję, że ktoś kompetentny zajmie się tym brakiem miejsc w szkołach . System zablokowany przez Gdańsk, który mógł wybrać szkoły nie tylko w swoim mieście.
  Straszny problem i stres nie tylko dla dzieci i rodziców ale i pracowników szkół. Nikt w tym roku nie ma wakacji , wrzesień tuż tuż, a my ciągle nie wiemy czy dziecko się gdzieś dostanie ....czy nie :(

  • 5 2

  • A Gdynia nie mogła wybierać? (3)

   W Sopocie kandydat na wniosku mógł wybrać maksymalnie 5 szkół publicznych z Gdańska oraz po 3 szkoły publiczne z Gdyni i Sopotu. Jak wyglądało to w Gdyni? Jaki był limit dla ucznia z Gdyni?

   • 2 0

   • ilość szkół do wyboru

    Absolwenci 8 klas z Gdyni mogli wybrać 3 szkoły z Gdyni oraz 3 z Sopotu czyli 6 szkół. W Gdańsku też chyba mogli wybrać 5 szkół ale to trochę szkoda czasu na dojazdy. Dlatego sporo osób z Gdyni wybierało III LO w Sopocie jako rezerwowe liceum w przypadku jak się nie dostanie do żadnego z 3 wybranych w Gdyni.

    • 4 0

   • On nie wpadł na to, że do Gdańska tez mógł składać

    Jesteśmy od dawna zintegorwanym organizmem miejskim, czy to się komuś podoba, czy nie. Do tego nikt nie każe wybierać ze zbioru iii, vi, ii i X (ludziska się naoglądają rankingów Perspektyw, to koniecznie ma być złota!). Progi do V-ki czy techników są żenujące. Z samej listy z tego artykułu w Gdańsku też są 3 szkoły (a jest ich więcej) gdzie biorą za samo oddychanie.

    • 5 0

   • 3 szkoły

    • 1 0

 • Progi punktowe a poziom nauczania (7)

  Topolówka jak zawsze najwyższe progi w Gdańsku, czyli standardowa taktyka jak co roku. Wysokie progi, a potem zero zainteresowania uczniem na niektórych przedmiotach...

  • 38 8

  • V LO

   W ubiegłym roku najwyższe progi w Gdańsku do klas mat-fiz-inf i biol-chem były w V LO (184,8 i 179,5). Wszystkie progi się obniżyły głównie z uwagi na większą ilość dostępnych klas (brak podwójnego rocznika).

   • 3 1

  • (2)

   Niestety To połówka leci już tylko na opinii.

   • 14 1

   • leciała już 15 lat temu, kiedy kończyłem.

    strach wyobrazić sobie jak jest tam teraz.

    • 5 0

   • Tak samo jak Technimum Łączności

    Brak chętnych i niskie progi....

    • 2 2

  • Topolówka ma bardzo niskie progi...

   • 4 0

  • Najwyższe progi w Gdańsku są...i tak dosyć niskie

   Progi porównywalne do takiego VI LO w Gdyni...

   • 3 3

  • Bardzo niskie progi punktowe.

   W porównaniu do zeszlego roku bardzo obnizone progi punktowe szczegolnie widac to po mat fiz.W zeszłym roku uczniowie tez nie mieli łatwo bo byly strajki nauczycieli.Edukacja idzie w bardzo zlym kierunku.Dostać się do liceum to jedno a utrzymac się to drugie.A trzecie to potem miec jakąs cząstkową wiedze zeby byc studentem wyzszej uczelni szczegolnie w przedmiotach scislych.

   • 2 5

 • zamiast likwidować szkoły, powino się je uytzymać i miec po 20 dzieci w klasie. wtedy jest szansa (4)

  że materiał zostanie przerobiony i zrozumiany przez uczniów a rodzicę nie będą płacic za korki od klasy. Lepsze jest posiadanie małej ilości uczniów w klasie, niż opłacanie rosnącej liczby urzędasów. a tak na prawdę.. iio lo, alo, vi lo po szkole idzie na ..korki bo nie dają sobie rady.
  Poziom szkół podst jest coraz niższy a próg 50% niedługo będzie szczytem marzeń. dramat.
  Wyniki matur i egz 8 klasisty są tak niskie, że gorzej już być nie może. Ani uczniom się nie chce ani nauczyciele specjalnie wiedzy nie mają, niestety...

  • 18 2

  • Tylko kto zapłaci za większą ilość nauczycieli? (3)

   Płacić nauczycielom nie chcą. Ważne aby poseł miał podwyżkę o 1/3

   • 9 0

   • wystarczy ograniczyć rosnącą ilośc urzedników w Gdyni a kasa i fajni nauczyciele się znajdą (2)

    jednak musza to być nauczyciele z wiedzą, pasją a nie na państwowym etacie do śmierci, wierząc, że nie trzeba umieć na kompie pracować, czytający lektury a nie skrypty, znający polską gramatykę bo po testach do liceum widać, że znają ja tylko dzieci chodzące na korki, rozwiązujący zadania z matmy czy chemii a nie wysyłać dzieci z tymi zadaniami w ramach pracy domowej ... do korepetytorów itd...

    • 1 2

    • Widać jesteś z tych, co uwielbiają, gdy za zobowiązanego płaci kto inny

     Szkolnictwo powszechne to zadanie na poziomie centralnym, samorządy nominalnie tylko rozdysponowują środki. A że środki nigdzie nie wystarczają na pokrycie kosztów, to się robi manko w samorządowej kasie (ciekawe, która gmina się pierwsza zbuntuje). A potem znajdzie się taki, co jeszcze będzie nawoływał do dalszego dotowania. A zmniejszyć kosztów centralnych to nie łaska? Podwyżki uzasadnione? Pół miliarda rocznia dla obcych wojsk jest? Na F35 po kursie dolara z samego szczytu jest? Na kiełbaskę wyborczą środki nieograniczone?

     • 2 0

    • Tobie chyba korepetycje z polszczyzny by się przydały, nie da się czytać tego bełkotu...

     • 2 0

 • Gimnazjaliści, podobnie jak licealiści niezbyt się w tym roku popisali. (8)

  Progi absurdalnie niskie, po części pokłosie nauki zdalnej i brak chęci uczniów do samodzielnej pracy. Jeżeli tak ma wyglądać przyszłość prowadzenia zajęć w naszych szkołach to nie widzę tego w innej barwie niż czarna.

  Skoro mamy luksus darmowej i powszechnej edukacji, to warto go wykorzystać.

  • 26 71

  • w tym roku nie było gimnazjalistów :(
   miejsc w szkołach jak na lekarstwo, prawie 1/3 uczniów nie dostała się do szkół i wypadła z systemu rekrutacyjnego (w Gdyni np).

   • 1 0

  • (1)

   Niesprawiedliwy Jesteś punkty można było jeszcze zdobyć np wolontariatem a teraz jak dzieciaki mieli się wykazać w okresie pandemii???

   • 7 8

   • rok wcześniej, dwa lata wcześniej...moja zrobiła wolonariatw klasie 6 i 7, wystarczy pomyśleć

    • 15 5

  • (1)

   Podane progi to te najniższe do danych szkół.

   • 11 1

   • No taka jest idea progu...

    To najniższy wynik z którym można się dostać...

    • 17 0

  • (1)

   Progi raczej bardzo wysokie, porównywalne do ubiegłej - katastrofalnej - rekrutacji.

   • 9 13

   • progi niższe niż w zeszłym roku

    • 14 5

  • Gimnazjalistów w tym roku nie było, asie wywiadu.

   • 58 0

 • w tym roku i wogóle powinien liczyć sie tlko wynik egzaminu, świadectwa w tym roku byy naciąąągane

  jak guma od gaci.

  • 16 10

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Co to jest oskoła?

 

Najczęściej czytane