• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Program "Student"

O.K.
6 października 2004 (artykuł sprzed 19 lat) 
Niepełnosprawni studenci po zaliczeniu I semetru nauki mogą skorzystać z pomocy finansowej PFRON w ramach programu Student - pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym.

Z bezzwłocznej pomocy finansowej mogą skorzystać niepełnosprawni studenci po zaliczeniu I semestru, posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczący się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu lub przyjęci na uzupełniające studia magisterskie. Wysokość dofinansowania w jednym semestrze może wynieść do 4 tys. zł. Dofinansowanie może obejmować koszty m.in. opłat za studia, zakwaterowania, dojazdów, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym sprzętu komputerowego i komputerowych programów edukacyjnych, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Pomorskiego Oddziału PFRON nie wcześniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia semestru, który ma zostać objęty dofinansowaniem i nie później niż 14 dni od daty rozpoczęcia tego semestru.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku Oliwie przy ul. Bażyńskiego 32, tel. 552 17 42 lub 554 85 16.
Głos WybrzeżaO.K.

Opinie

Wydarzenia

ŚwiatłoSiła Festiwal Foto - Video

warsztaty, spotkanie, spacer

Pomorska Noc Naukowców

wykład, warsztaty, konferencja

Tajemnica Zaginionego Rękopisu - escape room

120 zł
gry

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jony mogą mieć ładunek:

 

Najczęściej czytane