Studia w pandemii. Co uczelnie oferują studentom?

W czasie kiedy maturzyści będą przystępować do poszczególnych egzaminów, na części uczelni wyższych planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu rekrutacji na uczelniach publicznych.
W czasie kiedy maturzyści będą przystępować do poszczególnych egzaminów, na części uczelni wyższych planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu rekrutacji na uczelniach publicznych. fot. 123rf.com

Przygotowują do matur, wprowadzają stałą ofertę studiowania online, opracowują nowe kierunki i specjalizacje. Na trójmiejskich uczelniach wyższych już ruszyły przygotowania do kolejnego roku akademickiego. Co zaoferują studentom?Czy uważasz, że właściwie wybrałeś(-łaś) kierunek studiów?

tak, na szczęście kierunek spełnił moje oczekiwania 41%
nie do końca, ale nie zdecydowałem(-łam) się na zmianę 46%
nie, zmieniłem(-łam) kierunek studiów w trakcie 13%
zakończona Łącznie głosów: 190
W tym roku matury wyglądają nieco inaczej - egzaminy odbywają się w zmienionym trybie, dlatego uczelnie dostosowują do nich swoje rekrutacje.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zadecydowała, że egzamin dojrzałości w liceach i technikach odbędzie się w terminie głównym między 4 maja a 20 maja. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i zasadami sanitarnymi egzaminy ustne nie będą obowiązkowe. To forma tylko dla chętnych, np. dla osób, które będą aplikowały do szkoły za granicą.

W czasie kiedy maturzyści będą przystępować do poszczególnych egzaminów, na części uczelni wyższych planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu rekrutacji. Jakie oferty znajdą na nich przyszli studenci?

Czytaj też: Najlepsze pomorskie uczelnie w rankingu "Perspektyw"

Indywidualne studia nowością na UGNajważniejszą nowością, jaką oferuje studentom w nowym roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Gdański, są Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS) - studia stacjonarne I stopnia.

- Studentowi MISHiS przysługuje indywidualna organizacja studiów pod opieką tutora, którego student wybiera na pierwszym semestrze studiów. Tutorem może być nauczyciel akademicki UG reprezentujący dyscyplinę naukową zgodną z zainteresowaniami studenta. Student pod opieką tutora określa indywidualny plan studiów dla poszczególnych semestrów na kierunku wiodącym albo na kierunku wiodącym i dodatkowym. W każdym semestrze zobowiązany jest wybrać zajęcia z co najmniej dwóch kierunków studiów prowadzonych w ramach MISHiS. Poza przedmiotami określonymi w planie studiów student ma obowiązek uczestniczyć w tutoringu prowadzonym przez tutora - informuje Julia Bereszczyńska z biura prasowego UG.
W nowym roku akademickim pojawi się też nowy kierunek na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG prowadzony w języku angielskim: Quantum Information Technology - studia stacjonarne II stopnia. Na studentów czeka również nowy poziom studiów: Cultural Communication - studia stacjonarne II stopnia (wcześniej wyłącznie studia I stopnia). Studia te pozwalają uzyskać wszechstronne wykształcenie humanistyczne w języku angielskim.

- Studia magisterskie umożliwiają zdobycie poszerzonej, specjalistycznej wiedzy z zakresu związków kultury, polityki i gospodarki, współczesnej literatury oraz teorii literatury, kultury, języka i komunikacji. Absolwenci kierunku zyskują kwalifikacje do sprawnej komunikacji międzykulturowej w języku angielskim, przydatne w pracy w międzynarodowych korporacjach, wydawnictwach, mediach, organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej - wylicza Julia Bereszczyńska.

Ranking liceów. Gdzie najefektywniej uczą w Trójmieście?Wirtualny dzień otwarty na uczelni technicznejPolitechnika Gdańska to czołowa uczelnia techniczna w Polsce. W ubiegłym roku uczelnia znalazła się na 8. miejscu prestiżowego rankingu akademickiego "Perspektyw".

- Nowe kierunki i specjalności na Politechnice Gdańskiej na kolejny rok akademicki poznamy wiosną - mówi Maciej Dzwonnik, rzecznik PG. - Zamierzamy przygotować kilka nowości dla kandydatów na studia na nowy rok akademicki. Musimy też na bieżąco zwracać uwagę na rozwój sytuacji epidemicznej, tak żeby dopasować możliwości wdrożenia nowych kierunków i specjalności do warunków lokalowych i logistycznych. Rekrutacja na kolejny rok rozpocznie się w maju - dodaje.
19 marca o godz. 9:00 na uczelni odbędzie się Wirtualny Dzień Otwarty PG. To okazja do spotkania online ze społecznością akademicką uczelni. W ramach przygotowywanych czatów, warsztatów i webinarów będzie można bezpośrednio porozmawiać ze studentami i wykładowcami oraz dowiedzieć się, jak wyglądają studia na PG i który z kierunków będzie najlepszym wyborem. Nauczyciele z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość przedstawią sposoby rozwiązania trudnych zadań matematycznych, które mogą pojawić się na tegorocznej maturze. Do dyspozycji będzie też Centrum Rekrutacyjne PG, gdzie będzie można znaleźć odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące oferty studiów. Program wydarzenia można znaleźć tutaj.

Czytaj też: Politechnika Gdańska wprowadziła e-sport na zaliczenie z wychowania fizycznego

Uczelnie przygotowują się do zajęć w nowym roku akademickim.
Uczelnie przygotowują się do zajęć w nowym roku akademickim. fot. 123rf.com/ kasto

Wyższa Szkoła Zdrowia w GdańskuNiezmiennie od wielu lat kierunkami studiów, które oferuje Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, są kosmetologia i dietetyka - studia I i II stopnia, a także fizjoterapia - studia jednolite magisterskie.

- Do oferty kształcenia dołączyły dwa nowe kierunki studiów podyplomowych - dietetyka w sporcie oraz opieka geriatryczna. Pomysł na ich utworzenie jest wynikiem konsultacji z funkcjonującą na Uczelni Radą Pracodawców. Współpraca z przedstawicielami strefy biznesu umożliwia uczelni nieustanne doskonalenie oferty kształcenia i dynamiczną reakcję na pojawiające się na rynku trendy - mówi dr n. med. Katarzyna Kocbuch, pełnomocnik rektora ds. kształcenia oraz studentów.
Uczelnia umożliwia też studia w języku angielskim na kierunkach dietetyka, kosmetologia oraz fizjoterapia. W tym roku oferta zostanie poszerzona również o nowe propozycje kursów m.in. z zakresu makijażu dziennego, okolicznościowego oraz scenicznego, a także wykonywania manicure hybrydowego.

- Uczelnia planuje także uruchomienie kursów dotyczących nowoczesnych technik relaksacji, specjalistycznych technik masażu oraz z zakresu diagnostyki i badań trychologicznych, a także technik fizjoterapeutycznych, które są odpowiedzią na zainteresowania naszych studentów, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego - dodaje Katarzyna Kocbuch.
- W trosce o tegorocznych maturzystów, którzy w tym szczególnie trudnym okresie wszechobecnej pandemii przygotowują się do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, WSZ w Gdańsku będzie realizowała cykl bezpłatnych webinariów dla maturzystów "Powtórka przed maturą", którego celem jest pomoc tegorocznym maturzystom w powtórzeniu materiału z zakresu chemii, biologii oraz języka angielskiego - mówi dr n. med. Marzena Podgórska, rektor Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
Nowością jet też Akademickie Centrum Zdrowia, gdzie studenci mają szanse na wykonywanie symulacji prowadzenia własnej firmy, spotkań z przyszłymi pracodawcami czy zmierzenia się z problemami realnych klientów gabinetów kosmetologicznych i dietetycznych.

Architektura, ekonomia menedżerska, wzornictwoSopocka Szkoła Wyższa rozpoczyna rekrutację 1 kwietnia 2021 - zdalnie przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego.

- Świadectwa maturalne przyszli studenci będą mogli dostarczyć po zdanych maturach i otrzymaniu świadectw. W przypadku kierunków projektowych takich jak architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu oraz wzornictwo kandydat na studia będzie musiał dodatkowo przedłożyć swoje portfolio. Obecnie, aż do pierwszych dni kwietnia trwają Dni Otwarte Online SSW, podczas których studenci mogą zapoznać się ze szczegółową ofertą uczelni i wziąć udział w webinariach na temat poszczególnych kierunków i perspektyw zatrudnienia - mówi Joanna Pietrzak, rzecznik prasowy SSW.
Uczelnia uruchomiła nową specjalność inżynieria jakości na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. W ofercie na rok akademicki 2021/2022 wśród nowości znalazła się też ekonomia menedżerska. Osoby interesujące się projektowania nowoczesnych form użytkowych i  towarzyszącym im przestrzeni w zakresach produkt, mebel, mobilność i opakowania będą mogły aplikować na kierunek projektowy wzornictwo. 

- Bardzo dobrą wiadomość mamy również dla wszystkich przyszłych studentów wybierających do Sopockiej Szkoły Wyższej na finanse i rachunkowość, finanse i ekonomię biznesu (studia dualne), ekonomię oraz  business & languages. Z analiz wynika, że w nadchodzących latach nadal rozwijał się będzie sektor finansowy oraz usługi dla biznesu (analiza ManpowerGroup). Centra usług wspólnych BPO/SSC to coraz prężniej rozwijające się firmy międzynarodowe, które poszukują wykwalifikowanych pracowników w zakresie biznesu, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi znających różne języki obce. W tym roku w SSW na kierunku business & languages studenci będą mogli wybrać jako drugi język obcy (angielski jest językiem wykładowym) jeden z aż 5 języków: niemiecki, szwedzki, hiszpański, włoski, francuski.  W br. SSW będzie również rekrutowała na inny popularny kierunek a mianowicie na Finance and Accounting ACCA (studia II stopnia oraz studia podyplomowe). Kierunek ten jest prowadzony w j. angielskim i akredytowany przez ACCA - największa międzynarodową organizację zrzeszającą finansistów i księgowych - dodaje Joanna Pietrzak. 

Mediacje, logistyka, księgowość i turystykaW tym roku na kierunku prawo, które otrzymało certyfikat jakości "Studia z Przyszłością" 2021, a także na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu wprowadziła specjalność w zakresie mediacji rodzinnych. Jej ukończenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

- We współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce będziemy prowadzić projekty edukacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu księgowego. Wprowadzamy także zmiany na kierunku logistyka, dodając kolejnych partnerów z branży TSL - mówi Alicja Peplińska, kierownik działu marketingu i PR WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
Od tego roku nowością są studia w trybie online. To specjalna oferta dla osób aktywnych zawodowo czy zajętych obowiązkami rodzicielskimi.

- Maturzyści przygotowujący się do egzaminu dojrzałości mogą korzystać już dziś z akademickich wykładów, które organizuje Biuro Karier WSAiB. Webinary z zakresu bezpieczeństwa, prawa, psychologii, marketingu, biznesu i zarządzania organizowane w ramach Akademii Licealisty i Akademii dla Maturzystów są bezpłatne i dostępne na Facebooku uczelni - dodaje.
W nowym roku akademickim dla studentów prowadzone będą m.in. seminaria naukowe online w różnych obszarach, również powiązane z pandemią: zarządzanie kryzysowe w turystyce, trendy w gospodarce, zdrowie psychiczne, współczesna logistyka miejska, wpływ pandemii na transport i logistykę, inteligentne rozwiązania logistyczne w miastach.

W WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nabór kandydatów na rok akademicki 2021/2022 rozpoczął się już 1 marca 2021. Potrzebne dokumenty można donieść po ogłoszeniu wyników matury.

Czytaj też: Profesor GUMedu o "koszeniu studentów". "Nie mają szans"

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią branżową, która specjalizuje się w kształceniu wykwalifikowanych kadr dla branży turystycznej.

- Dyplomy WSTiH trafiły już do ponad 13 tys. absolwentów z całego świata. Dzięki zdobytemu wykształceniu nasi abiturienci z sukcesem, na kierowniczych stanowiskach zarządzają hotelami, restauracjami i innymi obiektami w branży turystycznej - mówi Ada Zacharewicz, kierownik promocji i sprzedaży WSTiH w Gdańsku.
Uczelnia kształci w kierunkach: zarządzanie w hotelarstwie i międzynarodowym biznesie turystycznym, zarządzanie w gastronomii z dietetyką, zarządzanie w sektorze turystycznym, event management czy komunikacja wizerunkowa i e-biznes w branży HoReCa.

- Od nowego roku akademickiego wprowadzamy do oferty uczelni unikatowe specjalności: innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem na studiach I stopnia, zarządzanie zasobami ludzkimi czy menedżer zdrowego stylu życia na studiach II stopnia. Absolutną nowością są studia licencjackie rozszerzone o trening umiejętności kierowniczych. Wciąż pionierskim programem cieszącym się dużym zainteresowaniem są studia magisterskie trwające 1,5 roku, rozszerzone o business English - dodaje Ada Zacharewicz.
Rekrutacja w WSTiH w Gdańsku trwa cały rok, a zapisy odbywają się głównie online przez stronę internetową. Wymagane dokumenty, w tym świadectwo dojrzałości, dostarczyć można w późniejszym terminie.

Filologia szwedzka i germańskaW roku 2020/2021 w Ateneum-Szkole Wyższej w ofercie pojawił się nowy kierunek: Psychologia - Jednolite Studia Magisterskie. Są to kwalifikacyjne studia nadające uprawnienia psychologa z możliwością studiowania w ramach zakresów: psychologia kliniczna, psychologia edukacji oraz kolejne w przygotowaniu.

- W ramach studiów na Wydziale Neofilologicznym uruchomiono też nowe studia w języku angielskim: English philology - Studies in English, a także bardzo potrzebny w dzisiejszych realiach zakres studiów: Nowoczesne technologie w tłumaczeniach, gdzie uczymy między innymi, jak poprawnie dubbingować filmy i jak korzystać z nowoczesnego oprogramowania w translatoryce - mówi Tomasz Naspiński, kierownik działu marketingu i rekrutacji Ateneum.
Do oferty studiów II stopnia dołącza filologia szwedzka i filologia germańska, która wraz z anglistyką, iberystyką i italianistyką dopełnia ofertę edukacyjną z zakresu filologii. Również oferta studiów dla nauczycieli i pedagogów zawsze byłą najmocniejszą stroną Ateneum-Szkoły Wyższej - tu na kierunku pedagogika stworzono nowy zakres studiów: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji. Na kierunku zarządzanie studia I stopnia - nowością w nadchodzącym roku akademickim będą - zarządzanie bezpieczeństwem i informatyka w zarządzaniu.

Wyższa Szkoła Bankowa stawia na praktykęWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wraz ze swoim Wydziałem w Gdyni rozpoczną rekrutację letnią 29 marca. Tradycyjnie kandydaci będą mieć do wyboru propozycje na studiach licencjackich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich i jednolitych magisterskich.

- Tegoroczna oferta to przede wszystkim nowe specjalności na aktualnie dostępnych kierunkach, które przygotowaliśmy w oparciu o zapotrzebowanie rynku pracy i współpracę z pracodawcami. Wśród nich są m.in. filologia angielska z językiem szwedzkim czy kanadystyka na filologii, specjalność na finansach i rachunkowości - International Financal Services, przygotowana wspólnie z partnerem biznesowym - State Street, nowe specjalności na studiach inżynierskich, m.in. Inżynier Przemysłu 4.0 oraz Software Development - specjalność anglojęzyczna na informatyce. Ponadto stale wzmacniając praktyczny charakter naszych studiów, kierunki - tj. prawo w biznesie czy zarządzanie - wzbogacamy specjalnościami, których ukończenie umożliwia posiadanie certyfikatu IPMA 4-L-C lub Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych oraz certyfikatu PMI - mówi dr inż. Irena Bach Dąbrowska, dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania.
Po raz drugi w ofercie uczelni pojawi się też kosmetologia, która w minionym roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, oraz nowość - dietetyka.

Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty i maturze 2021Ze względu na pandemię koronawirusa formuła egzaminów w 2021 roku ma być uproszczona.
Ze względu na pandemię koronawirusa formuła egzaminów w 2021 roku ma być uproszczona. fot. Paweł Marcinko / KFP

PJATK przygotowuje do studiówPolsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku w lutym ruszyła z cyklem webinarów: PasjaxPraca. W ramach cyklu studenci i absolwenci prezentują swoje dokonania zawodowe i artystyczne, opowiadając jednocześnie o studiach w PJATK Gdańsk i budowaniu swojej ścieżki kariery w oparciu o umiejętności zdobyte na zajęciach oraz własne zainteresowania.

Uczelnia niebawem uruchomi też kurs przygotowawczy na kierunek grafika, a w czasie rekrutacji chce powrócić do zdalnych konsultacji teczek.

- Obecnie badamy najlepiej prognozujące trendy, aby rozszerzyć ofertę nowych specjalizacji na naszych wydziałach: informatyce i sztuce nowych mediów. Rozważamy również uruchomienie nowych studiów podyplomowych, m.in. związanych z nauczaniem zdalnym - mówi Monika Ostojska-Żurek z działu promocji PJATK w Gdańsku.

Studia wojskowe i cywilne na AMWKandydaci zainteresowani studiami wojskowymi w Akademii Marynarki Wojennej mogą składać wnioski do 31 maja 2021 r. Tu punkty rekrutacyjne naliczane będą za świadectwo dojrzałości, rozmowę kwalifikacyjną i sprawdzian sprawności fizycznej. Na studiach wojskowych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku mechatronika uruchomiono nową specjalność: elektroautomatyka okrętowa.

- Samo podjęcie i realizacja studiów wojskowych jest pewnego rodzaju wyzwaniem, ale również i przygodą. Ukończenie studiów na kierunku mechatronika w specjalności elektroautomatyka okrętowa gwarantuje powołanie do zawodowej służby wojskowej w Marynarce Wojennej oraz zdobycie wykształcenia na jednym z najbardziej wziętych i pożądanych kierunków studiów technicznych w Polsce. Student studiów wojskowych od początku studiów otrzymuje uposażenie od 1200 do 2700 zł/mies. w zależności od roku studiów i osiąganych awansów - informuje kmdr por. Wojciech Mundt, szef Wydziału Wychowawczego, rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej.
W przypadku studiów cywilnych też jest kilka nowości, tu uczelnia z rekrutacją rusza od 1 czerwca 2021 r.

Nowy kierunek stacjonarnych studiów I stopnia - bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce - to odpowiedź na strategiczne projekty budowy Morskich Farm Wiatrowych na Bałtyku, portu głębokomorskiego w Gdyni, rurociągu Baltic Pipe oraz ringu energetycznego po dnie morskim na Litwę. Kolejną nowością jest kierunek hydrografia morska, jedyny taki w Polsce, prowadzony wspólnie z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

- Studia te mają przygotować słuchaczy do wykonywania pomiarów hydrograficznych, zarówno na akwenach morskich, jak i śródlądowych, oraz do działalności produkcyjnej w gospodarce morskiej, w zakresie tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej - dodaje kmdr por. Wojciech Mundt.
Natomiast na kierunku stosunki międzynarodowe otworzono nową specjalność: dyplomacja (studia licencjackie), na II stopniu studiów (studia magisterskie) dość unikatową specjalność - geopolityka. Nową specjalnością jest także zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wojskowym, ale na kierunku: wojsko w systemie służb publicznych.

- Cały czas również rozbudowujemy naszą bazę naukowo-dydaktyczną. W ostatnim czasie w Katedrze Informatyki powstało Laboratorium Miernictwa Sieciowego. Również w Katedrze Informatyki aktualnie powstaje Laboratorium Rozpoznana Obrazowego, którego zadaniem jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami przetwarzania informacji obrazowej. Uczelnia wzbogaciła się także o nowy mostek nawigacyjny, który jest najnowszym tego typu symulatorem w Polsce. Pozwala używać 190 modeli jednostek pływających i korzystać ze 190 akwenów. Jednocześnie może ćwiczyć aż 8 studentów. Nowy symulator posiada aż 14 pionowych 65-calowych monitorów. Jego koszt wyniósł około 2,5 mln zł - wylicza Mundt.
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich uruchomił dwa nowe laboratoria: kryminalistyczno- detektywistyczne oraz Symulator Wirtualnej Rzeczywistości.

- Ważnym elementem na AMW jest sport. Nasza uczelnia może się poszczycić najnowocześniejszym w Trójmieście kompleksem sportowym, w tym nowoczesną pływalnią oraz basenem szkoleniowym o głębokości 5 m - dodaje rzecznik prasowy uczelni.

Największa uczelnia morska w krajuPonad 100 lat szkolnictwa morskiego w Polsce, praktyki na statkach, laboratoria, symulatory, wyprawy morskie na drugi koniec świata. Uniwersytet Morski w Gdyni, bo o nim mowa, to największa uczelnia morska w Polsce.

- Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą cztery prężnie rozwijające się Wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości, w ramach których uczelnia oferuje dziewięć kierunków studiów i 43 ciekawe specjalności. Podążając za aktualnymi trendami na rynku pracy, w styczniu 2021 r. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa zmienił nazwę na Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości - mówi Agnieszka Czarnecka, kierownik biura prasowego Uniwersytetu Morskiego.
Elektroniczna rekrutacja rozpocznie się tu 4 maja 2021 r. Z myślą o tegorocznych maturzystach uczelnia organizuje Dzień Otwarty online, który odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. Zaplanowano między innymi prezentacje oferty edukacyjnej, wirtualne zwiedzanie laboratoriów i symulatorów, a także ciekawe wykłady tematyczne online.

Czytaj też: Rady uczelni. Co robią i ile zarabiają ich członkowie?

Diagnostyka w sporcie, dogoterapia - nowości na uczelni sportowejW nowym roku akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku przygotowywane do otwarcia są nowe kierunki studiów: Terapia zajęciowa II stopnia, Kosmetologia I stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne I, II stopnia, Diagnostyka sportowa I stopnia.

- Studia na kierunku terapia zajęciowa koncentrują się wokół zagadnień związanych z optymalizacją ludzkiego zdrowia oraz podnoszeniem poziomu jakości życia. Z kolei studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to połączenie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o polityce i administracji z naukami o kulturze fizycznej. Ostatni nowy kierunek koncentruje się na zdobywaniu wiedzy z zakresu diagnostyki sportowej, pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych oraz analizie i interpretacji danych uzyskiwanych przy użyciu specjalistycznej aparatury diagnostycznej w sporcie - mówi Mikołaj Polak, rzecznik prasowy AWFiS w Gdańsku.
Uczelnia przygotowała też bogatą ofertę nowych studiów podyplomowych, które ruszą już od października 2021 r. To: przygotowanie pedagogiczne, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, trener mentalny w sporcie. AWFiS uruchomi też kurs konsultanta dogoterapii.

Opinie (17)

 • Duży wybór (2)

  ale jak chce się być dobtym/ą w zawodzie to trzeba samemu się uczyć - na tym polega studiowanie

  • 23 0

  • Studiowanie, a bycie nauczanym to różnica

   jesli chce się być dobrym/ą w zawodzie to trzeba samemu się uczyć - na tym polega studiowanie

   • 4 0

  • Studiowanie polega na zdobywaniu znajomości, które wykorzystuje się później w pracy

   Studiowanie online niestety tego nie zapewni.

   • 0 0

 • Kosmetologia (1)

  Wygląda na to, że największym zainteresowaniem cieszy się Kosmetologia. AWF to widzi i też otwiera ten kierunek. Mogą dużo ugrać jako rozpoznawalna uczelnia. Reszta będzie musiała walczyć. Warto inwestować w platformy on-line. Wiele rzeczy można realizować właśnie tam. Trzeba będzie niedługo walczyć o studenta

  • 4 2

  • On-line ??

   Nikt poważny, zwłaszcza po roku pandemi, widząc na czym polega on-line, nie zapisze się na takie studia.

   • 0 0

 • "Co uczelnie oferują dla studentów?" - lepiej brzmiałoby - studentom (komu, czemu).

  Co uczelnie oferują studentom?

  • 24 0

 • (2)

  Uczelnie niepubliczne w walce o studenta prześcigają te publiczne ;) I dobrze. Od lat pokutuje przekonanie, że prywatna to gorsza, to kupowanie papierka, idą tam ci, którzy nie potrafią napisać matury itd. Często się z takim podejściem spotykałam, podczas gdy w pełni świadomie wybrałam studia na niepublicznej uczelni. Studiuję Grafikę i jestem mega zadowolona, bo uczę się wielu praktycznych rzeczy i biorę z tych studiów, ile się da. Wiem, że nie wszyscy mają taki finansowy komfort ale stwierdziłam, że jeśli mam taką szansę w życiu, to ją wykorzystam. Na publiczną z moimi pkt też bym się dostała. Bo prawda jest taka, że jeśli nie wybierasz się na jakiś super oblegany kierunek, gdzie limit przyjęć to 15 osób, to dostanie się na studia wcale nie jest trudne. Nikt nie będzie później sprawdzał, czy dostałeś się z pierwszego czy ostatniego miejsca i nikogo nie będzie to obchodziło. I nie twierdzę, że wszystkie studia publiczne są złe. Dużo zależy od kierunku (na tej samej uczelni na różnych kierunkach może być zupełnie inny poziom) i własnego zaangażowania.

  • 11 2

  • Właśnie studiuję na pewnej znanej prywatnej uczelni. (1)

   Poziom nauczania to jakiś śmiech na sali.
   Jedyni ludzie którzy uważają te studia za poważne, to ci którzy nigdy nie studiowali nic innego.

   A najśmieszniejsze jest to, że w oczach pracodawcy papier jest papier...

   • 3 0

   • No właśnie, jak napisałam pod koniec - zależy jak się trafi, zarówno na publicznej jak i prywatnej. Jeden kierunek będzie super prowadzony, a na innym zbierze się akurat taka kadra, która będzie chciała to tylko odbębnić. Czy w oczach pracodawcy papier to papier... słyszałam różne opinie. W moim przypadku słyszałam, że pracodawcy wolą kogoś takiego jak ja, po grafice na prywatnej, niż po studiach artystycznych, bo tamci są mniej technicznie zorientowani. Ale zdaję sobie sprawę, że na wielu stanowiskach to rzeczywiście może nie mieć różnicy, jeśli i tak do wszystkiego firma cię przyucza na starcie.

    • 3 1

 • ważne jest to, by wybrać kierunek jaki nas ineresuje

  i w czym chcemy siedzieć zawodowo. Może mi łatwiej, bo od zawsze wiedziałam, że chcę się zajmować w życiu mediami i sztuką. Zastanawiałam się czy nie zrobić sobie przerwy ze względu na covid ale w końcu stwierdziłam że nie ma na co czekać, studiuję na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i mojej decyzji nie żałuję. Ważne jest, by wiedzieć co chce sie robić a nie szukać dziury w całym.

  • 4 3

 • (1)

  Studia online to jakaś kpina. Już lepiej rok przeczekać ,zarobić i za rok spróbować na jakimś lepszym uniwerku/polibudzie.

  • 10 6

  • Pewna część zajęć będzie online jeszcze długo, to się zmieni pewno za jakieś dwa lata.

   Zajęcia teoretyczne, wykłady mogą się odbywać online. Tylko młodzież musi się nauczyć z tego korzystać, tzn przestać oszukiwać. Mam już dość cwaniaków, którzy tylko się logują na początku zajęć.

   • 1 1

 • Będą nowe specjalnosci

  I studia podyplomowe związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym i wirusami.

  • 2 2

 • dla osób, które będą aplikowały do szkoły za granicą.

  Widocznie skoro będą studiować za granicą, nie muszą znać języka polskiego. W przeciwnym wypadku mogłyby składać podanie o przyjęcie do szkoły za granicą.

  • 1 0

 • Zdalne wykłady na UG. Polecam WpiA.

  • 0 4

 • Ateneum online

  Studiuję w Ateneum od 3 lat i jak na początku byłam sceptycznie nastawiona do studiów online to teraz chciałabym żeby trwały dłużej :) Jestem z Lidzbarka, nie tracę czasu na dojazdy. Zajęcia są praktycznie identyczne jak w sali wykładowej, wszystko na żywo można w przerwach pogadać z znajomymi na zoomie :)) Wykładowcy dużo szybciej odpowiadają na maile w pandemii (no nie wszyscy ale większość) :) Trudniejsze fragmenty są nagrywane przez wykładowców i można w każdej chwili obejrzeć jeszcze raz. Jak dla nas ten online się sprawdza, większość grupy idzie dalej na mgr póki to działa. Jedyny minus - fajnie było się wyrwać do Gdańska na weekendy, wieczorem z znajomymi poszaleć w klubach studenckich, założyć szpilki, fajną kieckę.. a teraz piżama, kawa i na wykłady (i nie musze się malować bo mam słabą kamerę!)

  • 4 4

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Virtual Gdynia Business Week 2021
Virtual Gdynia Business Week 2021
warsztaty
sie 9-13
poniedziałek - piątek
Online
Wakacje w Experymencie
Wakacje w Experymencie
warsztaty, spotkanie
lip 8-31.08
Gdynia, Experyment
Sieci Widma - Wystawa Ghost Diving
Sieci Widma - Wystawa Ghost Diving
spotkanie, wystawa, pokaz
maj 29-31.12
g. 11:00, 12:30, 14:00
Gdynia, Akwarium Gdyńskie

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Do kości płaskich u człowieka zaliczamy:

 

Najczęściej czytane