• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Uczelnie nowy rok akademicki 2022/2023 rozpoczną specjalną paradą

Wioleta Stolarska
29 września 2022, godz. 12:30 
Rektorzy i przedstawiciele kilkunastu uczelni wyższych pojawią się w sobotę, 1 października, w południe na Targu Węglowym obok Katowni. Tam rozpocznie się parada pod Złotą Bramą, skąd wszyscy udadzą się pod Ratusz Głównego Miasta. Rektorzy i przedstawiciele kilkunastu uczelni wyższych pojawią się w sobotę, 1 października, w południe na Targu Węglowym obok Katowni. Tam rozpocznie się parada pod Złotą Bramą, skąd wszyscy udadzą się pod Ratusz Głównego Miasta.

Kilkanaście uczelni wyższych z Trójmiasta i regionu 1 października uroczyście rozpocznie nowy rok akademicki 2022/2023. Będzie to największa inauguracja w kraju, w samym sercu Gdańska, przy dźwięku carillonów odgrywających Gaudeamus Igitur.Studia w Trójmieście - zobacz szkoły wyższe publiczne i prywatne


Skończyłe(a)ś studia wyższe?

Uroczystość wspólnej inauguracji roku akademickiego 2022/23 to inicjatywa Uczelni Fahrenheita. To wyjątkowe wydarzenie, podkreślające rolę środowiska akademickiego w życiu miasta.

Rektorzy i przedstawiciele kilkunastu uczelni wyższych pojawią się w sobotę, 1 października, w południe na Targu Węglowym obok Katowni. Tam rozpocznie się parada pod Złotą Bramą, skąd wszyscy udadzą się pod Ratusz Głównego Miasta. Towarzyszyć im będzie postać Daniela Fahrenheita, a przejście urozmaicą muzycy i akrobaci. Zwieńczeniem parady będzie odczytanie w języku polskim i angielskim Gdańskiego Manifestu Nauki.

- Wydarzenie "Niech żyje nauka!" będzie wyjątkowe w skali całego kraju - mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. - Pragniemy pokazać, że Gdańsk jest silnym ośrodkiem akademickim i miastem nauki. Chcemy, aby ten dzień był radosną manifestacją jedności środowiska akademickiego, dlatego do wzięcia udziału w obchodach zaprosiliśmy wszystkie gdańskie szkoły wyższe.
Drugą częścią obchodów będzie uroczyste posiedzenie Senatów oraz Rad Wydziałów gdańskich uczelni w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Rozpocznie je krótki koncert przedstawicieli chórów, którzy wspólnie odśpiewają hymn Gaudeamus igitur. Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie wykład prof. Szymona Malinowskiego "Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny".

Z kolei wieczorem zaplanowane są otrzęsiny studentów Uczelni Fahrenheita w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej Kwadratowa.

Rok akademicki 2022/23. Kiedy studenci zaczynają zajęcia na uczelniach?Rok akademicki 2022 zbliża się jednak wielkimi krokami, studenci przekroczą mury uczelni już w najbliższy poniedziałek, 3 października.

Oficjalnie rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku i kończy się 30 września 2023 roku. Dzieli się na dwa semestry: zimowy - trwający od 1 października 2022 roku do 26 lutego 2023 roku, oraz letni - trwający od 27 lutego 2023 roku do 30 września 2023 roku.

Jak wygląda portfel studenta? Rosną ceny, oszczędności młodych ludzi topnieją Jak wygląda portfel studenta? Rosną ceny, oszczędności młodych ludzi topnieją

Jakie zmiany przyniesie nowy rok akademicki 2022/2023 na trójmiejskich uczelniach?W nowym roku akademickim Uniwersytet Gdański będzie przygotowywał się do otwarcia nowego kierunku studiów licencjackich "Pisanie kreatywne".

- Jest to kierunek, który powstaje przy współpracy z Miastem Gdańsk, a w szczególności z  pełnomocnikiem prezydenta miasta Gdańska ds. programu "Gdańsk Miasto Literatury" Marcinem Hamkało. Uniwersytet chce w ten sposób włączyć się do programu, którego celem jest popularyzowanie działań upowszechniających czytelnictwo oraz wspierających twórczość literacką w Gdańsku - informuje Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzecznik prasowy UG.
Dodatkowo w Bibliotece Głównej UG powstanie tzw. Welcome point - miejsce kompleksowej obsługi studentów zagranicznych. Rozwijany będzie również ośrodek Erasmus + InnHub.

- O ile dawniej program Erasmus zajmował się głównie wyjazdami zagranicznymi oraz umiędzynarodowieniem przestrzeni uniwersyteckiej, to działania Erasmus+ InnHUB skierowane są na innowacje regionalne. Celem gdańskiego ośrodka jest stworzenie nowych zrównoważonych usług, patentów i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych na północy Polski - wyjaśnia rzecznik prasowy UG.
Nowością na Politechnice Gdańskiej w tym roku jest kierunek technologie wodorowe i elektromobilność na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

- Od roku akademickiego 2022/2023 proces składania prac dyplomowych odbywać się będzie drogą elektroniczną. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie będzie korzyścią i dla studentów, i dla planety - mówi Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy PG.
Wprowadzono także inne usprawnienia z myślą o studentach. Na przykład wszystkie przedmioty realizowane na PG będą miały swoje kursy na platformie e-Nauczanie. Takie rozwiązanie sprawdziło się podczas pandemii, uczelnia będzie je kontynuować.

Gdański Uniwersytet Medyczny zwiększył liczbę miejsc na studiach jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim, oferując łącznie 50 miejsc więcej.

- Są to decyzje zbieżne z oczekiwaniami Ministerstwa Zdrowia, które już w czasie ubiegłorocznej rekrutacji zwiększyło limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, zmniejszając nabór na te kierunki w językach innych niż polski - mówił dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia o kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci kierunku lekarskiego studiów niestacjonarnych. Wniosek o kredyt na studia medyczne obejmujący rok akademicki 2021/2022 studenci mogą złożyć do 30 września 2022 r. Wniosek o kredyt na studia medyczne począwszy od pierwszego semestru roku akademickiego 2022/2023 studenci będą mogli złożyć w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia tego semestru studiów.

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci odbywający kształcenie na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności, którzy:
  • rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022,
  • rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 i kontynuują studia,
  • rozpoczną studia w roku akademickim 2022/2023 oraz w latach kolejnych.

Jak dostać się na medycynę - co zdawać na maturze i jak się przygotować? Jak dostać się na medycynę - co zdawać na maturze i jak się przygotować?
Rok 2022/23 to również czas dużych zmian dla Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

- W tym roku oferta kształcenia uczelni została wzbogacona o nowy kierunek studiów I stopnia - pielęgniarstwo. To odpowiedź na widoczne na rynku pracy zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia. Wieloletnie doświadczenie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku w kształceniu specjalistów z zakresu nauk o zdrowiu pozwali studentom kierunku pielęgniarstwo zdobywać wiedzę od najlepszych specjalistów oraz realizacji praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych. Wprowadzenie nowego kierunku wiązało się z koniecznością stworzenia nowych profesjonalnie wyposażonych pracowni specjalistycznych. Rekrutacja na kierunek pielęgniarstwo trwa do 15 października. Nieustannie rozbudowywana jest również oferta studiów podyplomowych. W kategorii nowości wymienić możemy kierunek edukator diabetologiczny. Nowością jest także nowa ścieżka kształcenia na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia, jaką jest trychologia kosmetologiczna - mówi dr n. med. Marzena Podgórska, rektor WSZ.
Również Uniwersytet Morski tworzy nowe jednostki, m.in. w Gdańsku trwa budowa Centrum Offshore.

- Inwestycja jest na półmetku, w połowie września odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy. Z kolei na terenie kampusu uczelni przy ulicy Morskiej w Gdyni powstaje nowoczesna Hala Sportowa, stanowiąca część Centrum Sportu i Rekreacji UMG. Rozpoczęła się również modernizacja przestrzeni wokół budynku Wydziału Nawigacyjnego przy al. Jana Pawła II - mówi Bartosz Tobieński, rzecznik prasowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Z kolei w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przeprowadzono remont budynku C - domu studenckiego, siedzibę zmieni też biblioteka, wymieniono trafostacje i oświetlenie w obiektach sportowych i przeprowadzono remont ciągów sanitarnych w budynku A.

- W nowym roku akademickim 2022/2023 uruchamiamy nowe kierunki studiów I stopnia: Dietetyka w sporcie i rekreacji, Sprawność fizyczna w siłach specjalnych, Trener personalny i fitness, Turystyka i hotelarstwo - informuje Mikołaj Polak, rzecznik prasowy AWFiS.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w nowym roku akademickim zamierza otworzyć nową siedzibę w centrum Gdańska.

- Obecnie trwają prace remontowe w naszym nowym budynku, w styczniu planujemy przenieść się do nowego budynku Wydział Informatyki. Budynek na Brzegach 55 pozostanie dla Wydziału Sztuki Nowych Mediów. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku jest zapowiadana wcześniej międzywydziałowa specjalizacja GameDev oraz Koło Naukowe GameDev, którą współtworzymy wraz z sopocką firmą Chronospace. Z każdym rokiem zwiększa nam się liczba studentów z zagranicy, z początkiem września rozpoczęliśmy intensywny kurs języka polskiego dla nich. Dla zainteresowanych kurs języka polskiego będzie trwał przez cały pierwszy rok - informuje Monika Ostojska-Żurek, Kierowniczka Działu Promocji PJATK Gdańsk.
Mieszkania dla studentów w Gdańsku 2022. Ile kosztuje wynajem mieszkania dla studenta? Mieszkania dla studentów w Gdańsku 2022. Ile kosztuje wynajem mieszkania dla studenta?
Również Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdyni przygotowała nowe specjalności na każdym z kierunków. Naukę na studiach wyższych w WSB w Gdańsku i Gdyni rozpocznie łącznie ponad 5 tys. studentów.

- W tym roku uczelnia rozszerzyła również swoją ofertę studiów hybrydowych, z uwagi na rosnące zainteresowanie kształceniem w tej formule. Wśród kierunków, które cieszą się największym zainteresowaniem, wymienić można: informatykę, psychologię, zarządzanie oraz grafikę komputerową i multimedia. Aby umożliwić naszym studentom zdobywanie specjalistycznych wiedzy i umiejętności, uczelnia kładzie nacisk na realizację zajęć praktycznych w profesjonalnych pracowniach i laboratoriach - przykładem mogą być zajęcia prowadzone na Wydziale Zdrowia - mówi Marta Rybacka-Odolińska, specjalistka ds. PR i e-marketingu WSB w Gdyni.
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych w tym roku nie tylko zmieniła nazwę.

- Wraz ze zmianą identyfikacji uczelni, metamorfozę przeszedł również budynek uczelni w ramach projektu Uczelnia Dostępna. Drugą znaczącą zmianą od nowego roku akademickiego jest podpisanie przez SANS Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, efektem której wprowadziliśmy w ofertę studiów kierunek Ekonomia II stopnia realizowanej w ramach Ekonomii Zrównoważonego Rozwoju. W odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie naszych firm partnerskich na Ekonomistów w branży IT, absolwenci SANS staną się poszukiwanymi menedżerami zasobów cyfrowych - mówi Aleksandra Machaj, Kierownik Biura Promocji i Rekrutacji SANS.
WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w nowym roku akademickim 2022/2023 wprowadziła nowy kierunek: Audyt Ekonomiczny Przedsiębiorstw i Instytucji - to propozycja dla studentów studiów magisterskich Finanse i Rachunkowość.

- Uczelnia powołała Wydział Zdrowia i przygotowuje się do otwarcia kierunków związanych z promocją i ochroną zdrowia, m.in. logopedię z dwoma specjalnościami Neurologopedia Dzieci i Dorosłych oraz Logopedia z Komunikacją Społeczną. Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne powstały nowe laboratoria - pokój zdarzeń, gdzie studenci będą mogli m.in. zbadać miejsce zbrodni wykorzystując wizualizacje skanera laserowego 3D. Na Bezpieczeństwie rozwija się także oferta o nową specjalność Obronność. Zmieniła się także oferta studiów podyplomowych - wśród nowości jest m.in. kierunek Rekrutacja w IT - jedyny taki kierunek w kraju, której partnerami są firmy No Fluff Jobs i Perfect Consulting - informuje Alicja Peplińska, Kierownik Działu Marketingu i PR WSAiB.

Wydarzenia

Parada uczelni (1 opinia)

wykład, spotkanie, uroczystość oficjalna

Otrzęsiny Uczelni Fahrenheita

clubbing / disko

Miejsca

Zobacz także

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (32)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nasze sprawy - działaj z głową!

konferencja

Po co Projektornia? | debata mieszkańcow

spotkanie, debata, forum

Interpretacje mechaniki kwantowej

wykład / prezentacja, spotkanie

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Chmury klasyfikujemy ze względu na:

 

Najczęściej czytane