• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Weto prezydenta Dudy ws. Lex Czarnek 2.0

ws
15 grudnia 2022, godz. 12:15 
Opinie (199)
Prezydent kolejny raz zawetował "Lex Czarnek". Prezydent kolejny raz zawetował "Lex Czarnek".

Prezydent Andrzej Duda zawetował Lex Czarnek 2.0. To już drugi sprzeciw prezydenta ws. proponowanych zmian w oświacie przez ministra Przemysława Czarnka i resort edukacji. - Nie zapewnia [ustawa lex Czarnek 2.0 - dop. red.] tego, na czym mnie bardzo zależy. A zależy mi na tym, by był spokój. Mamy wojnę, kryzys gospodarczy. Nie potrzebujemy dodatkowych napięć. Nie podpiszę tej ustawy - poinformował Andrzej Duda.Andrzej Duda zawetował Lex Czarnek 2.0.

- W sprawie tzw. Lex Czarnek 2.0 przyszło do mnie wiele listów protestacyjnych. Mimo długich prac nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu. Ustawa nie zapewnia tego, na czym mi zależy - na spokoju. Nie potrzebujemy dodatkowych napięć - poinformował prezydent. - Po zapoznaniu się z głosami licznych organizacji społecznych odmawiam podpisania nowelizacji Prawa oświatowego. Odmawiam podpisania ustawy oświatowej. Proszę, aby pracować tak, by ten spokój społeczny zapewniać - podkreślił prezydent.
Dodał, że otrzymał 133 listy protestujące przeciw ustawie "od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy".

Kolejne zmiany w oświacie. Lex Czarnek 2.0Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe to efekt wspólnego procedowania w Sejmie dwóch projektów: prezydenckiego i poselskiego. 3 listopada 2022 r. Sejm debatował nad nową wersją "Lex Czarnek", według której główną rolę w edukacji ma odgrywać kurator, oraz nad konkurencyjnym projektem nowelizacji ustawy oświatowej prezydenta Dudy, który przewiduje, że o obecności organizacji społecznych w szkołach każdorazowo ma decydować referendum rodziców.

Ustawa prezydenta czekała od kampanii wyborczej 2020 r.

Nowelizacja "Lex Czarnek 2.0" oznaczałaby m.in., że organizacje chcące działać w szkołach muszą uzyskać zgodę dyrektora, rady szkoły oraz rodziców dzieci.

Według nowych przepisów dyrektor musiałby otrzymać wcześniej szczegółowy prospekt zajęć i w ciągu 14 dni przekazać go rodzicom. Kolejny tydzień rodzice mieliby na wyrażenie zgody lub jej brak.

Przepisy nazwane "Lex Czarnek" według projektu dają większe uprawnienia kuratorom. Zgodnie z założeniami, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie wykona zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do złożenia stosownych wyjaśnień, dlaczego nie zastosował się do jego poleceń.

Nowelizacja prawa oświatowego przewiduje ponadto, że kurator oświaty będzie miał decydujący głos przy wyborze dyrektorów szkół.

Podręcznik HiT-u budzi kontrowersje. Czy młodzież musi z niego korzystać? Podręcznik HiT-u budzi kontrowersje. Czy młodzież musi z niego korzystać?

Lex Czarnek. Co zmieni się w edukacji domowej?Proponowane zmiany dotyczyły także edukacji domowej. Teraz każdy rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka, zarówno w zakresie nauki w szkole, jak i w zakresie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, czyli zerówki. Dzieci są formalnie przypisane do konkretnej szkoły lub przedszkola. Uczą się w domu, korzystając z różnych form wsparcia oferowanych przez placówkę. Na zakończenie każdego roku nauki w swojej patronackiej szkole zdają egzaminy, które są podstawą klasyfikacji i promocji do następnej klasy.

Otrzymują świadectwa takie same, jak uczniowie uczący się w tej szkole, mają też legitymacje szkolne. Zgodę na prowadzenie edukacji domowej wydaje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, i do tej szkoły lub placówki jest ono formalnie przypisane.

Gdyńska Gdyńska "trójka" uczy najefektywniej. Licea w rankingu EWD
Zgodnie z proponowaną przez komisję edukacji poprawką do projektu szkoła, do której dziecko jest formalnie przypisane, będzie mogła być nie tylko w województwie, gdzie dziecko mieszka, ale także w województwie z nim sąsiadującym.

Zgodnie z projektem poselskim wniosek rodziców o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka rodzice mogliby złożyć tylko między 1 września a 21 września, a nie - jak dotąd - w terminie dowolnym. Komisja wydłużyła czas na złożenie wniosku - rodzice będą mogli go złożyć między 1 lipca a 21 września. Komisja wprowadziła też poprawkę wykreślającą z pierwotnego projektu zapisy nakładające warunki na szkołę, która ta musiałaby spełnić, by mieć uczniów w edukacji domowej.
ws

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (199)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce (1 opinia)

199 - 599 zł
konferencja

Warsztaty językowe: Jidysz

festiwal sztuki, wykład / prezentacja, warsztaty

Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa

konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie ryby żyją w Bałtyku?

 

Najczęściej czytane