Wiadomości

Wybierz studia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW w Gdyni

Nie wiesz, jakie studia wybrać? Być może warto zapoznać się z ofertą Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i jej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. O nowych kierunkach i dostosowywaniu sposobu nauczania do trendów na rynku pracy opowiada dziekan wydziału - dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW.Rok akademicki powoli dobiega do końca, z uwagi na pandemię koronawirusa nie należał on z całą pewnością do najłatwiejszych. Jak poradził sobie wydział z wyzwaniami, jakie pojawiły się w jej wyniku?

Dr hab. Jerzy Kojkoł: Z całą pewnością ten rok akademicki zapamiętamy wszyscy na długo. 11 marca zawieszone zostały zajęcia na wydziale i rozpoczęliśmy pracę w formie zdalnej. Początkowo było to spore wyzwanie zarówno dla wykładowców, jak i naszych studentów. Obecnie wydaje się, że przyzwyczailiśmy się już do wykładów, ćwiczeń i warsztatów prowadzonych online. W ten sposób zorganizowane zostały również częściowo praktyki studenckie, spotkania z pracodawcami, które stanowią istotny element w programach studiów na naszym wydziale. Obecnie rozpoczęliśmy sesję zaliczeniową i jesteśmy po pierwszych obronach prac dyplomowych online. Ten okres będziemy również wspominali z uwagi na intensywne prace nad kilkoma nowymi projektami, które wzbogacą naszą ofertę dydaktyczną i naukową.

Skoro wspomniał pan o ofercie dydaktycznej, 8 czerwca rozpoczęły się matury, a przed tegorocznymi maturzystami rekrutacja na studia, co interesującego znajdą kandydaci na studia w ofercie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych?

Rekrutacja na studia ruszyła już 1 czerwca. Dostosowaliśmy się do terminów matur oraz planujemy administracyjne ułatwienia w procesie rekrutacji. W ramach obowiązujących przepisów kandydat będzie mógł większość spraw załatwiać drogą elektroniczną. O wpisaniu na listę studentów dowie się także tą drogą. Tym samym zostanie studentem. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się u nas od samego początku studia pedagogiczne. Obecnie realizujemy je w postaci jednolitych studiów magisterskich na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" - dających kwalifikacje do pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto w ramach trzyletnich studiów licencjackich proponujemy dwie specjalności: "Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z pedagogiką rodziny" oraz "Resocjalizację z wychowaniem przez sport". Absolwenci tych specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego, a także placówkach wielofunkcyjnych, hospicjach, bursach i internatach, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, instytucjach i ośrodkach wsparcia społecznego, ośrodkach adaptacyjnych i terapeutycznych dla osób uzależnionych, instytucjach pomocy doraźnej (np. schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniskach dla bezdomnych), świetlicach środowiskowych oraz instytucjach wsparcia dziecka i rodziny. Na studiach magisterskich z kolei mamy w ofercie aż cztery specjalności: "Wczesną edukację z terapią pedagogiczną", "Resocjalizację z elementami socjoterapii", "Pedagogikę społeczną z terapią zajęciową" oraz "Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z elementami terapii pedagogicznej". Jak widać, oferta jest zróżnicowana. Warto dodać, że realizujemy obecnie projekt związany z metodą Montessori. Na jego potrzeby powstała specjalna pracownia wyposażona w unikatowe pomoce edukacyjne. Studenci mają okazję zapoznać się ze specyfiką wczesnej edukacji Montessori, projektować i wykonywać pomoce rozwojowe. Oferujemy również możliwość udziału w kursach arteterapii. Warto dodać, że absolwenci naszej pedagogiki nie mają problemów ze znalezieniem pracy, znaczna część z nich znajduje ją jeszcze przed ukończeniem studiów.

Co ciekawego poza studiami pedagogicznymi może znaleźć kandydat na studia na państwa wydziale?

Dużym zainteresowaniem cieszą się również studia na kierunku: stosunki międzynarodowe. Rok temu w ramach studiów licencjackich utworzyliśmy specjalność: dyplomacja. W nadchodzącym roku akademickim mamy nową ofertę dla kandydatów, którzy podejmą naukę na kierunku stosunki międzynarodowe - studia II stopnia. Będą mogli wybrać unikatową specjalność: geopolityka. W programie znalazło się 12 przedmiotów specjalnościowych, w tym między innymi: gry wojenne i decyzyjne, geopolityka morza, geoekonomia, nowe technologie w geopolityce. Celem studiów jest kształcenie przyszłych specjalistów instytucji publicznych, firm oraz organizacji pozarządowych, którzy będę umieli prognozować globalne trendy, analizować zachowania państw na arenie międzynarodowej, a także odczytywać interakcje, które zachodzą pomiędzy kluczowymi graczami systemu międzynarodowego. Studia będą miały charakter praktyczny - oznacza to, że każdy student oprócz odbytych zajęć, które będą głównie wykorzystywały metody aktywizujące oraz umożliwiające doświadczenie warunków przyszłej pracy, odbędzie płatne praktyki. W ramach trzymiesięcznych praktyk w instytucjach zajmujących się polityką zagraniczną i bezpieczeństwem międzynarodowym, oprócz wynagrodzenia, student będzie miał zapewniony nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu. Prowadzimy również rekrutację na studia na kierunku: wojsko w systemie służb publicznych. To jedyny tego typu kierunek w Polsce, pomyślany został z myślą o osobach, które chcą swoją przyszłość związać ze służbami mundurowymi, przede wszystkim wojskiem. Te studia im to z całą pewnością umożliwiają. Od roku można w ramach tego kierunku wybrać specjalność: wojska obrony terytorialnej. Nowością w ofercie będzie kierunek: zarządzanie kapitałem ludzkim. Pracujemy aktualnie nad wprowadzeniem go do naszej oferty.

Skąd pomysł na ten kierunek na państwa wydziale?

Jego pojawienie się jest wynikiem obserwacji trendów na rynkach pracy. Widać wyraźnie, że we współczesnym biznesie coraz większą rolę odgrywa właśnie kapitał ludzki. To pracownicy w znacznej mierze decydują o sukcesie lub porażce firmy. Dlatego tak istotne jest stworzenie odpowiednich warunków pracy, dbanie o satysfakcję pracowników, a przede wszystkim dbanie o zapewnienie im możliwości rozwoju. Wiąże się to ze wzrostem znaczenia działów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zatrudnieniem i płacami, planowaniem karier i rozwoju pracowników. Studia na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim skierowane są do osób, które myślą o pracy w takich właśnie działach małych, średnich i dużych firm. Mają one wyposażyć studentów w wiedzę i kompetencje miękkie, niezbędne w procesie zarządzania kapitałem ludzkim, umiejętności diagnozowania, projektowania i stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania pracą i procesem zarządzania zasobami ludzkimi. Ponieważ jesteśmy uczelnią wojskową, to w programie znajdzie się również moduł związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi w służbach mundurowych. Sądzę, że studia na tym kierunku spodobają się studentom.

Stawiacie państwo na studia praktyczne, jakie interesujące rozwiązania wprowadzacie państwo do programów prowadzonych na wydziale kierunków studiów?

Staramy się dopasowywać ofertę do potrzeb rynku pracy, tego lokalnego, regionalnego, krajowego, ale również międzynarodowego. Stąd nasza współpraca z pracodawcami, którzy są obecni przy tworzeniu programów, podsuwają nam pewne rozwiązania, później wspierają naszych studentów w trakcie praktyk zawodowych, a także w ramach prowadzonych zajęć. Słuchamy również podpowiedzi naszych studentów i absolwentów. Od lat stawiamy na zajęcia o charakterze warsztatowym, często korzystamy przy tym z pomocy doświadczonych praktyków. Sporo możliwości dają nam również projekty unijne realizowane z powodzeniem od 2012 roku. Pozwalają nam one na uatrakcyjnienie programów studiów, oferowanie studentom certyfikowanych szkoleń między innymi z zakresu zarządzania projektami metodyką Prince2 i Change Management Foundation, wspomnianej wcześniej metodologii pracy w placówkach Montessori czy chociażby kursów ratownika wodnego, sternika motorowodnego i pierwszej pomocy. Kładziemy również nacisk na rozwój kompetencji miękkich i kluczowych umiejętności XXI wieku, takich jak rozwiązywanie problemów i myślenie krytyczne, umiejętność pracy w grupie i przywództwo, efektywna komunikacja czy umiejętność analizowania danych. Sporo uwagi poświęcamy również nauce języków obcych. Wprowadziliśmy, oprócz zwykłych lektoratów z zakresu języka angielskiego, zajęcia z języka angielskiego specjalistycznego. W ciągu ostatnich pięciu lat studenci stosunków międzynarodowych dodatkowo rozwijali swoje kompetencje językowe w ramach projektu, którego kolejne edycje kończyły się podróżą studyjną do wybranych uczelni w Stanach Zjednoczonych i Europie. W ich trakcie studenci realizowali wspólne projekty ze studentami z Political Science Department United States Naval Academy, Universidac Autonóma de Lisboa, Saint Louis University - Madrid Campus, Universidad Carlos III de Madrid czy Comillas Pontifical University.

Jak planujecie państwo rozpocząć zajęcia w nowym roku akademickim?

Przygotowujemy się do wariantu mieszanego. Zajęcia w blokach przedmiotowych relacjonowane na żywo dla studentów, którzy nie będą mogli brać udziału w nich fizycznie, oraz zajęcia online na naszej platformie Edu-portal. Nauczyciele akademiccy oraz administracja wydziału i uczelni już przygotowuje się do tego wariantu. Oczywiście chcielibyśmy spotkać się ze wszystkimi twarzą w twarz, ale może to być niemożliwe.

Więcej o Akademii Marynarki Wojennej i rekrutacji na studia

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

 

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Sosna zwyczajna: