• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

W dniach 20-22 września 2023 r. w Gdańsku odbędzie się XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego pt. "Antropologia - nauka interdyscyplinarna". Organizatorem tej konferencji jest Oddział Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w Gdańsku we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Miejscem obrad będzie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Konferencja jest wyjątkową okazją do prezentacji wyników badań i projektów naukowych oraz wymiany myśli i poglądów różnych ośrodków naukowych w zakresie badań biologicznych człowieka.

− Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, poza antropologami skupia badaczy innych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: archeologów, socjologów, pedagogów, psychologów, lekarzy oraz badaczy kultury fizycznej − mówi dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Prorektor ds. Kształcenia AWFiS w Gdańsku. − Przewodnią myślą tegorocznej konferencji jest promocja zdrowego stylu życia. Tematyce tej poświęcona będzie odrębna sesja pt. "Zdrowie", w trakcie której zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące szeroko pojętego zdrowia, m.in. w aspekcie aktywności fizycznej, pandemii COVID-19, walki z otyłością, czy też nawyków żywieniowych.

W tym roku na Konferencję zgłosiło się ponad 100 uczestników z całej Polski oraz z Czech i Australii. Zgłoszone referaty zostaną przedstawione w trakcie kilku sesji:

  • Zdrowie,

  • Antropologia w różnych dyscyplinach naukowych,

  • Populacje pradziejowe,

  • Ontogeneza

  • Varia.− COVID-19, liczne badania zbiorowych mogił wojennych, wciąż pełna tajemnic historia naszego gatunku, duże zainteresowanie stanem zdrowia, poziomem rozwoju i stylem życia zarówno współczesnych populacji, jak i populacji pradziejowych stały się inspiracją dla uczestników konferencji. To znajduje odzwierciedlenie w tematach zgłoszonych wystąpień − wyjaśnia dr n. med. Ewa Wójtowicz, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji. − Należy podkreślić, że autorzy w swoich badaniach wykorzystują nowoczesne metody biologii molekularnej, zaawansowane metody analizy matematycznej i statystycznej, co wyraźnie koreluje z rozwojem antropologii medycznej i sądowej. Antropologia to przecież nauka interdyscyplinarna.

− Uczestnicy tegorocznej konferencji zostali zaproszeni do Spichlerza Błękitny Baranek (oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku), gdzie będą mogli zapoznać się z materialną twórczością człowieka w średniowieczu i w okresie nowożytnym, a także poczuć klimat średniowiecznej uliczki hanzeatyckiej. Co ważne, postacie średniowiecznych gdańszczan znajdujące się na uliczce, zostały odtworzone na podstawie badań antropologicznych. To są efekty badań antropologów, z którymi mogą zapoznać się wszyscy. - mówi dr Aleksandra Pudło z Komitetu Organizacyjnego Konferencji, antropolog z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i zarazem członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Wiceprzewodnicząca Oddziału PTA w Gdańsku.

Polskie Towarzystwo Antropologiczne zostało powołane w 1925 r. na Uniwersytecie Poznańskim (obecnie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) przez wybitnego antropologa, lekarza patologa i historyka medycyny, prof. Adama Wrzoska. Założeniem i celem istnienia PTA jest upowszechnianie wiedzy z zakresu antropologii.

Wejście na same wykłady konferencyjne jest otwarte.

XLIX Konferencję PTA w Gdańsku wsparło finansowo Miasto Gdańsk.

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie drzewa można spotkać w polskich lasach liściastych?

 

Najczęściej czytane