• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rusza rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022

Ósmoklasiści egzaminy napiszą z końcem maja. Późniejszy termin to dla nich więcej czasu na przyswojenie materiału.
Ósmoklasiści egzaminy napiszą z końcem maja. Późniejszy termin to dla nich więcej czasu na przyswojenie materiału. fot. Mateusz Słodkowski / Trojmiasto.pl

Jak wyglądają zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021/2022? Do ilu szkół można złożyć wniosek? Kiedy złożyć dokumenty do wybranej szkoły średniej? Już w poniedziałek, 17 maja, rusza rekrutacja. Uczniowie mają czas na złożenie dokumentów do 21 czerwca. Z kolei za niespełna dwa tygodnie, 25 maja, rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty.Jak wygląda nabór w rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022?

 • Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z dokumentami (w tym zmiana wniosku). Wyjątkiem są szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne, oddziały wymagające od kandydatów podejścia do egzaminów, szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe - tu wnioski składane są od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • 2 lipca - ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 2021.
 • Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 22 lipca 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 2 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. - w przypadku kandydatów zakwalifikowanych składa się potwierdzenie woli przyjęcia, dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły - do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00. Należy wówczas wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. W takiej sytuacji zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022Dodatkowe egzaminy w rekrutacji. Dla kogo i kiedy?Uczniowie, którzy zamierzają aplikować do klas dwujęzycznych czy sportowych, muszą liczyć się z dodatkowymi sprawdzianami klasyfikującymi w rekrutacji, które sprawdzą ich umiejętności. Do oddziałów dwujęzycznych dotyczą one kompetencji i predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych - sprawności fizycznej, przy naborze do klas artystycznych - tzw. uzdolnień kierunkowych.

 • Szkoły sprawdziany przeprowadzają od 1 do 14 czerwca 2021 r. (w II terminie do 8 lipca 2021 r.). W rekrutacji uzupełniającej od 6 do 10 sierpnia 2021 r.
 • Komisje rekrutacyjne podają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - I termin do 17 czerwca 2021 r.; II termin do 9 lipca 2021 r. W rekrutacji uzupełniającej do 13 sierpnia 2021 r.

Ranking liceów i techników w TrójmieścieJuż w poniedziałek, 17.05, rusza rekrutacja. Uczniowie mają czas na złożenie dokumentów do 21.06.
Już w poniedziałek, 17.05, rusza rekrutacja. Uczniowie mają czas na złożenie dokumentów do 21.06. fot. czytelnik/trojmiasto.pl

Kiedy rekrutacja uzupełniająca?Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Do 3 sierpnia kuratorzy oświaty będą publikować udostępnione przez dyrektorów placówek informacje o wolnych miejscach. Do 5 sierpnia 2021 r. można też wystąpić do dyrekcji szkoły o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - dyrekcja na przygotowanie takiego dokumentu ma 3 dni.

Jak wygląda rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022?
 • Od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r do godz. 15:00. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z dokumentami.
 • Od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. - w szkołach odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych, sprawdziany kompetencji językowych, sprawdziany predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej.
 • Do 13 sierpnia 2021 r. - szkoły podają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianów predyspozycji.
 • 16 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 23 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

23 sierpnia 2021 r. kuratorzy oświaty będą publikować udostępnione przez dyrektorów placówek wolne miejsca. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

Egzamin ósmoklasisty 2021Ósmoklasiści egzaminy napiszą z końcem maja. Późniejszy termin to dla nich więcej czasu na przyswojenie materiału.

Czytaj też: Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty i maturze 2021

Termin podstawowy egzaminu ósmoklasisty 2021:
 • 25 maja 2021 r. (wtorek) - godz. 9:00 - język polski,
 • 26 maja 2021 r. (środa) - godz. 9:00 - matematyka,
 • 27 maja 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00 - język obcy nowożytny.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty 2021:
 • 16 czerwca 2021 r. (środa) - godz. 9:00 - język polski,
 • 17 czerwca 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00 - matematyka,
 • 18 czerwca 2021 r. (piątek) - godz. 9:00 - język obcy nowożytny.

Do egzaminu ósmoklasisty ma obowiązek przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę. Nie jest jednak określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego nie można go nie zdać. Wynik jest jednak ważny w kontekście rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Kursy przygotowujące do egzaminów - również online


Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek? O tym decyduje organ prowadzący, czyli samorząd Gdańska, Gdyni i Sopotu. Obowiązuje zasada, że wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech szkół. I tak do tej pory uczniowie z Gdańska mogli aplikować do pięciu szkół/oddziałów w Gdańsku oraz do trzech szkół w Sopocie i trzech w Gdyni - w sumie do 11 szkół/oddziałów. W Sopocie i Gdyni uczniowie mogli wybrać trzy placówki.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (42)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Wydarzenia

Konferencja dla rodziców
wykład, warsztaty, konferencja
cze 4
sobota, g. 09:00
Gdańsk, Hevelianum
Wstęp wolny
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
konferencja
maj 27-28
piątek - sobota, g. 10:00 - 18:00
Gdańsk, Teatr Szekspirowski
Wstęp wolny
Konferencja IMPLANTY 2022
konferencja
maj 27-28
piątek - sobota, g. 09:00
Gdańsk, Politechnika Gdańska
400 - 850 zł
przedsprzedaż 300 - 700 zł

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Gniazdowniki to ptaki: