• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Znaleziono 32 kierunki

 • Elektroautomatyka okrętowa

  Automatyka i robotyka

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Informatyka stosowana

  Automatyka i robotyka

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Bezpieczeństwo morskie państwa

  Bezpieczeństwo narodowe

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Bezpieczeństwo publiczne

  Bezpieczeństwo narodowe

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Międzynarodowe prawo humanitarne i migracje

  Bezpieczeństwo narodowe

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Zarządzanie kryzysowe

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Informatyczne systemy decyzyjne

  Informatyka

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Informatyzacja organizacji

  Informatyka

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Technologie internetowe

  Informatyka

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Marynistyka

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Eksploatacja siłowni okrętowych

  Mechanika i budowa maszyn

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Inżynierskie zastosowania komputerów

  Mechanika i budowa maszyn

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Eksploatacja systemów mechatronicznych

  Mechatronika

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

  Mechatronika

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Techniki komputerowe w mechatronice

  Mechatronika

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Hydrografia i Systemy Informacji Przestrzennej

  Nawigacja

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim

  Nawigacja

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Nawigacja morska

  Nawigacja

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

  Pedagogika

  Akademia Marynarki Wojennej
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.1 / 6.0

  Liczba ocen 1

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane