• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Znaleziono 16 kierunków

 • Inżynieria Jakości i Zarządzanie Produktem

  Inżynieria Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Inżynieria Jakości i Zarządzanie Produktem są adresowane do kandydatów na przyszłych inżynierów, specjalistów w zakresie kreatywnego tworzenia i wdrażania koncepcji, rozwoju i recyklingu produktu.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Menedżer Systemów Zarządzania

  Inżynieria Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Menedżer Systemów Zarządzania to studia, które poza wiedzą teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, uwzględniają także praktyczne aspekty zarządzania oraz kształtowania i oceny jakości produktów w całym cyklu ich życia.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer Usług Dietetycznych

  Inżynieria Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Menedżer Usług Dietetycznych to interesująca oferta dla osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe w zakresie innowacyjnych usług żywieniowych wpisujących się w trend zdrowego stylu życia człowieka.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

  Inżynieria Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Ochrona wód i gospodarka odpadami wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów z zakresu zarządzania odpadami w obiegu zamkniętym oraz monitorowania i ochrony ekosystemów wodnych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Usługi Żywieniowe i Dietetyka

  Inżynieria Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Usługi Żywieniowe i Dietetyka skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wykształcenia w zakresie kształtowania jakości żywienia, organizacji i zarządzania usługami żywieniowymi, a także profilaktyki zdrowotnej.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Zarządzanie Jakością Usług

  Inżynieria Jakości

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Zarządzanie Jakością Usług wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów w zakresie projektowania i kształtowania jakości usług.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Biznes elektroniczny

  Zarządzanie

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Biznes Elektroniczny to studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnych informatyczno-menedżerskich kompetencji pozwalających projektować, wdrażać i efektywnie prowadzić przedsięwzięcia.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Ekonomia Menedżerska

  Zarządzanie

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Ekonomia Menedżerska adresowane są do przyszłych przedsiębiorców, menedżerów i osób pragnących pełnić funkcje kierownicze w organizacjach samorządowych i pozarządowych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Informatyka Gospodarcza

  Zarządzanie

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Informatyka Gospodarcza wpisują się w oczekiwania pracodawców na specjalistów w zakresie wytwarzania i efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Marketing i Handel

  Zarządzanie

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Specjalność Marketing i Handel odpowiada na stale rosnące zapotrzebowanie i wymogi na rynku pracy. Jest skierowana do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy z zakresu handlu i marketingu.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

  Zarządzanie

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na księgowych i menedżerów finansowych oraz specjalistów w zakresie rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstw.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Systemy Transportowe i Logistyczne

  Zarządzanie

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Systemy Transportowe i Logistyczne umożliwiają studentowi zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania i kształtowania efektywnych, inteligentnych, zrównoważonych systemów transportowych i logistycznych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej

  Zarządzanie

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej skierowane są do osób planujących związać swoją przyszłość z dynamicznie rozwijającym się sektorem transportu, spedycji i logistyki.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Turystyka i Hotelarstwo

  Zarządzanie

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Specjalności Turystyka i Hotelarstwo skierowana jest dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem w usługach turystycznych i hotelarskich.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii

  Zarządzanie

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii pozwolą na zdobycie wiedzy na temat rozwoju sektora OZE, uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz aspektów strategicznych związanych z transformacją energetyczną.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Zarządzanie

  UM Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

  Studia na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem umożliwiają zdobycie inderdyscyplinarnej wiedzy z zarządzania, marketingu, ekonomii i finansów prowadzących do wykształcenia umiejętności sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane