Znaleziono 48 kierunków

 • Zarządzanie jakością

  Zarządzanie

  WSAiB

  Specjaliści zarządzania jakością zajmują się tworzeniem i nadzorowaniem funkcjonowania systemów zapewnienia jakości. We współczesnych przedsiębiorstwach zapewnienie jakości jest czynnikiem decydującym o powodzeniu w biznesie.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie logistyką

  Zarządzanie

  WSAiB

  Zarządzanie logistyką to specjalność adresowana do przyszłych menedżerów w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach logistycznych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie projektem

  Zarządzanie

  WSAiB

  Efektywne przeprowadzenie projektu przez wszystkie etapy wdrażania wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i praktyki. W oparciu o te wytyczne powstał program, który przygotowuje do pełnienia funkcji menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie projektami.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Zarządzanie

  WSAiB

  Nowoczesne studia dające kwalifikacje menedżerskie do zajmowania się działalnością gospodarczą. Część zajęć odbywa się w formie case studies, co oznacza, że analizie poddawane są modele biznesowe funkcjonujące w rzeczywistości. Studia w Gdyni i Lęborku.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie Startupem

  Zarządzanie

  WSAiB

  Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu wymaga nowoczesnego modelu biznesowego. Uczestnicy studiów dowiedzą się, jak sfinansować pomysł na biznes, budować strategię biznesową oraz jakich błędów uniknąć. Program wspierają inkubatory przedsiębiorczości

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie w administracji publicznej

  Zarządzanie

  WSAiB

  Studenci poznają nowoczesne normy funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej, metody zarządzania finansami publicznymi, zasady realizacji inwestycji lokalnych. Studia realizowane są w Lęborku

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Zarządzanie w turystyce

  Zarządzanie

  WSAiB

  Studenci poznają zasady funkcjonowania ruchu turystycznego, a także możliwości wykorzystania Internetu w promocji turystyki. Absolwenci mogą zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym i prowadzić badania marketingowe. Studia w Gdyni i Lęborku.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zarządzanie

  WSAiB

  Warunkiem efektywnego zarządzania personelem jest umiejętność organizowania czasu pracy i motywowania pracowników. Celem specjalności jest dostarczenie wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania ludźmi i rozwiązywania problemów z kierowania zespołem.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka