• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Największe uczelnie będą pracowały hybrydowo w nowym roku akademickim

ws
10 sierpnia 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
aktualizacja: godz. 11:27 (11 sierpnia 2021)
Trójmiejskie uczelnie rozpoczną nowy rok akademicki 2020/2021 w cieniu pandemii koronawirusa. Trójmiejskie uczelnie rozpoczną nowy rok akademicki 2020/2021 w cieniu pandemii koronawirusa.

Największe uczelnie w Trójmieście - Politechnika GdańskaUniwersytet Gdański - nowy rok akademicki rozpoczną w systemie hybrydowym. Również Gdański Uniwersytet Medyczny część wykładów przeprowadzi zdalnie, jednak studenci wciąż większość zajęć m.in. z pacjentami będą odbywać stacjonarnie. To oznacza, że studenci część zajęć będą mieli stacjonarnie, a część pozostanie prowadzona zdalnie. Nie będzie też ograniczeń podczas przydzielania miejsc w domach studenckich.Studia w Trójmieście - zobacz szkoły wyższe publiczne i prywatne


Uczelnie powinny pracować w nowym roku akademickim 2021/2022:

- Rok akademicki 2021/2022 na Politechnice Gdańskiej rozpocznie się 1 października. Zmierzając w kierunku stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i uwzględniając obecną sytuację epidemiczną w kraju, władze Politechniki Gdańskiej zadecydowały, że zajęcia na uczelni będą realizowane w trybie hybrydowym: stacjonarnie i zdalnie, z przewagą formy stacjonarnej - poinformowało biuro prasowe uczelni badawczej.
Czytaj też: Rekrutacja na studia 2021/22. Jakie kierunki wybierają kandydaci?

Jak podkreślono, podstawową formą prowadzenia zajęć będzie forma stacjonarna, z tym że wykłady w dużych grupach powinny odbywać się zdalnie - w tym przypadku decyzje podejmą dziekani wydziałów (informacje na ten temat mają być zamieszczane na stronach internetowych wydziałów).

- Egzaminy i zaliczenia mają odbywać się stacjonarnie, jednak dopuszcza się ich przeprowadzenie także w formie zdalnej. Decyzję w tej sprawie podejmie dziekan wydziału po konsultacji z nauczycielem odpowiedzialnym za przedmiot i starostą roku, a w przypadku szkół doktorskich - ich dyrektorzy - informuje PG.
Również zajęcia wychowania fizycznego w Centrum Sportu Akademickiego będą odbywać się w formie stacjonarnej.

- W przypadku wprowadzenia nowych regulacji prawnych, powyższe zasady organizacji kształcenia pozostaną obowiązujące, o ile nie będą sprzeczne z wprowadzonymi regulacjami prawnymi, które będą obowiązywać na terytorium kraju w roku akademickim 2021/2022 - podkreślono.
Jak już wcześniej informowała uczelnia, wrześniowa sesja poprawkowa będzie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Czytaj też: Poważna kierownik laboratorium czy eksperymentatorka? Zaraża pasją do nauki

Nie będzie ograniczeń podczas przydzielania miejsc w domach studenckichRównież Uniwersytet Gdański stopniowo przywraca pełne funkcjonowanie uczelni. W obszarze prowadzenia badań naukowych nie ma już żadnych ograniczeń związanych z korzystaniem z infrastruktury badawczej - laboratoriów, pracowni, bibliotek itd. Jednak nowy rok akademicki UG rozpocznie utrzymując hybrydowy model prowadzenia zajęć dydaktycznych.

- Dziekani zadecydują, które zajęcia powinny się odbyć stacjonarnie ze względu na charakter programu kształcenia, a które mogą być realizowane zdalnie. Szczegóły ukażą się we wrześniu wraz zakończeniem rekrutacji i przygotowaniem szczegółowych planów zajęć. W ofercie dydaktycznej mamy blisko 90 programów studiów, które bardzo się od siebie różnią formą, ilością zajęć praktycznych, zakresem kompetencji, które powinni uzyskać absolwenci itd., dlatego podejście hybrydowe, umożliwiające efektywne wykorzystanie infrastruktury dydaktycznej, a jednocześnie spełniające aktualnie obowiązujące obostrzenia sanitarne (np. dotyczące odległości pomiędzy miejscami pracy/nauki) jest konieczne - informuje uczelnia.
Władze Uniwersytetu Gdańskiego podkreślają, że nie będzie ograniczeń podczas przydzielania miejsc w domach studenckich.

- Osoby zaszczepione, jeśli tylko wyrażą taką potrzebę, będą kwaterowane we wspólnych pokojach. Wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne będą odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Każde rozwiązanie jest obecnie tymczasowe i będzie ulegało modyfikacjom, jeśli tylko sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała - wyjaśniono.

Uczelnia medyczna - zdalne wykłady i kontakt z pacjentemW roku akademickim 2021/2022 również Gdański Uniwersytet Medyczny będzie kształcił w formie kontaktowej oraz zdalnej.

- Nauczanie zdalne dotyczy w szczególności zajęć wykładowych, zwłaszcza prowadzonych w dużych grupach studenckich. Z uwagi na szczególny charakter uczelni medycznej, części zajęć nie da się przeprowadzić w formie e-learningu. Zajęcia laboratoryjne oraz przedmioty kliniczne, wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, będą realizowane w formie bezpośredniej, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie również z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni fantomowych wyposażonych w symulatory wysokiej wierności. W stosunku do mijającego roku akademickiego, zajęcia w przeważającej większości będą realizowane stacjonarnie - informuje dr n. hum. Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Miejsce w Domu Studenckim GUMed student otrzyma na dotychczasowych zasadach. Studenci zainteresowani zakwaterowaniem w akademiku wypełniają stosowny wniosek, który przesyłają pocztą tradycyjną na adres Działu ds. Świadczeń Socjalnych i Stypendialnych, mogą go również
dostarczyć osobiście i umieścić w skrzynce znajdującej się na parterze budynku. W Domach Studenckich utrzymane zostają dotychczasowe zasady bezpieczeństwa, zgodne z obowiązującymi zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, do których należą: ograniczenia w przyjmowaniu
gości, ograniczenia w liczbie osób jednocześnie przebywających w przestrzeniach wspólnych, wyznaczone pokoje izolacji i zapewnienie wszystkich środków do dezynfekcji.
ws

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (115)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce (1 opinia)

199 - 599 zł
konferencja

Warsztaty językowe: Jidysz

festiwal sztuki, wykład / prezentacja, warsztaty

Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa

konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Atmosfera to:

 

Najczęściej czytane