• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Rekrutacja na studia. Jakie dodatkowe przedmioty są popularne na maturze?

Wioleta Stolarska
27 kwietnia 2022, godz. 08:00 
Opinie (46)
Egzamin maturalny w terminie głównym w części pisemnej przeprowadzony będzie w terminie 4-23 maja 2022 r.
Egzamin maturalny w terminie głównym w części pisemnej przeprowadzony będzie w terminie 4-23 maja 2022 r.

Już za tydzień, 4.05, rozpoczną się egzaminy maturalne 2022. W tym roku kolejny raz egzamin dojrzałości przeprowadzany jest wyłącznie w części pisemnej. Jakie egzaminy są obowiązkowe, a jakie absolwenci szkół średnich zdają dodatkowo, by uzyskać lepsze wyniki przy rekrutacji na studia?Korepetycje i przygotowania do egzaminów - Trójmiasto


O rekrutacji na studia powinny decydować wyniki matur czy egzaminy wstępne?

Niebawem uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych przystąpią do egzaminu dojrzałości. Egzamin maturalny w terminie głównym w części pisemnej przeprowadzony będzie w terminie 4-23 maja 2022 r.

Jakie egzaminy są obowiązkowe na maturze?W środę, 4 maja, rozpocznie się trzydniowy maraton egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. Jak wygląda harmonogram egzaminów maturalnych:
 • 4 maja 2022 (środa) godz. 9:00 - egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy),
 • 5 maja 2022 (czwartek) godz. 9:00 - egzamin maturalny z matematyki (poziom podstawowy),
 • 6 maja 2022 (piątek) godz. 9:00 - egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom podstawowy).

W 2021 r. najczęściej wybierane języki na poziomie podstawowym na maturze to:
 • język angielski (94,9 proc. - absolwenci liceum, 94,3 proc. - absolwenci technikum)
 • język niemiecki (3,2 proc. - absolwenci liceum, 4,2 proc. - absolwenci technikum)
 • język rosyjski (1,1 proc. - absolwenci liceum, 1,4 proc. - absolwenci technikum)
 • pozostałe (0,8 proc. - absolwenci liceum, 0,1 proc. - absolwenci technikum)

Ile przedmiotów dodatkowych można zdawać na maturze?Aby otrzymać świadectwo dojrzałości w 2022 r., absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić także do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym).

Absolwenci mogą podejść do egzaminu z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wybór dodatkowego przedmiotu jest ważny przede wszystkim z perspektywy rekrutacji na studia. Co roku uczelnie ustalają, za jakie przedmioty dodatkowe kandydat otrzyma dodatkowe punkty, aplikując na wybrany kierunek studiów. Każda uczelnia indywidualnie ustala wymagania rekrutacyjne na poszczególne kierunki studiów.

Ranking szkół średnich w Trójmieście. Najlepsze licea i technika 2022Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe zdawane na maturze 2021. Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe zdawane na maturze 2021.

Jakie przedmioty dodatkowe uczelnie biorą pod uwagę w rekrutacji?Coraz częściej jednak uczelnie wybierają kilka lub nawet kilkanaście przedmiotów wymaganych przy rekrutacji na kierunek studiów (kandydat musi mieć przynajmniej jeden z nich). Za każdy z nich kandydat otrzymuje określoną liczbę punktów.

Np. w procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 (w uczelniach publicznych i niepublicznych) najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i matematyka. Na kierunku informatyka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: informatyka, język obcy i matematyka.

Z kolei w procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku psychologia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski i matematyka.

Na studia na kierunku elektrotechnika najważniejsze przedmioty maturalne to: fizyka, matematyka i j. obcy. Na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna to: fizyka, język obcy, język polski, matematyka. Na kierunku filologia angielska wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język angielski, język polski, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Jak przekonują uczelnie, przyszli studenci już na etapie kwalifikacji muszą zaprezentować jak najbardziej rozległą wiedzę, która będzie stanowić podstawę dalszego kształcenia, a konkurencja jest bardzo duża.

Na większości kierunków studiów nie przeprowadza się egzaminów wstępnych, dlatego wyniki z matury są przepustką do kształcenia wyższego.

Liczba wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze w 2021 roku:
 • tylko przedmioty obowiązkowe - 15,5 proc.
 • jeden przedmiot dodatkowy - 26,3 proc.
 • dwa przedmioty dodatkowe - 28,7 proc.
 • trzy przedmioty dodatkowe - 24,1 proc.
 • od czterech do sześciu przedmiotów dodatkowych - 5,4 proc.

Czytaj też: Które licea najefektywniej uczą w Trójmieście? Ranking wskaźnika EWD

Na jakie studia w Trójmieście?Rekrutacje na studia na rok akademicki 2022/2023 powoli się rozpoczynają. W Trójmieście kandydaci mają duży wybór uczelni: politechnika, uniwersytety, uczelnia medyczna, muzyczna, AWF, Akademia Marynarki Wojennej oraz liczne prywatne szkoły wyższe.

Jakie studia są najpopularniejsze w Trójmieście?

Najpopularniejsze kierunki studiów w Trójmieście na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski GUMED (3352), informatyka UG (2933), psychologia UG (1983), elekrotechnika PG (1813), inżynieria mechaniczno-medyczna PG (1347), zielone technologie PG (1321), prawo UG (1240), zarządzanie inżynierskie PG (1147), filologia angielska UG (1094), zarządzanie UMG (1093), kierunek lekarsko-dentystyczny GUMED (1088). Na kolejnych miejscach znalazły się: inżynieria środowiska, energetyka, kryminologia, budownictwo, inżynieria materiałowa oraz chemia.

Z kolei jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2021/2022 były: kierunek lekarsko-dentystyczny GUMED (23), ekonomia PG (18,53), gospodarka przestrzenna PG (17,34), informatyka UG (15,44), analityka gospodarcza PG (15), kryminologia UG (14,2), filologia angielska UG (12,44), automatyka, cybernetyka i robotyka PG (12,01), projektowanie i budowa jachtów PG (11,09), psychologia UG (11,02), kierunek lekarski GUMED (10,03). Dużą popularnością cieszyły się także: automatyka, robotyka i systemy sterowania, energetyka, transport i logistyka, inżynieria danych, psychologia zdrowia, fizjoterapia oraz prawo.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (46)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Wystawa o kosmosie "Kosmopark"

wystawa, warsztaty

Szekspir: Rozgrzewka!

improwizacje, teatr dla dzieci, warsztaty, spotkanie

Pomorskie Forum Solidarności Klimatyczne

projekcje filmowe, debata, forum

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Owady to: