• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Trwa rekrutacja na studia 2024/25. Jakie kierunki, do kiedy?

Wioleta Stolarska
28 maja 2024, godz. 08:00 
Opinie (33)
Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/25. Jak kierunek studiów wybrać? Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/25. Jak kierunek studiów wybrać?

Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/25 - wiele uczelni już przyjmuje aplikacje, część z nich dopiero rozpocznie nabór. Do kiedy można złożyć podanie na studia? Jakie kierunki studiów będą w tym roku oblegane? Jakie nowości przygotowały szkoły wyższe dla kandydatów na studia? Rekrutacja w ponad 20 trójmiejskich uczelniach na studia 2024/2025 przeprowadzana jest online od marca do września 2024 r.
Tegoroczni kandydaci na studia podczas rekrutacji 2024/2025 w Trójmieście mogą aplikować na 8 uczelni publicznych oraz 13 niepublicznych szkół wyższych. Do wyboru mają ponad 200 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych, ok. 80 kierunków niestacjonarnych oraz niemal 20 kierunków studiów online.


Co po maturze? Najbardziej popularne kierunki studiówKtóre kierunki studiów będą najbardziej oblegane? Gdzie trudno się dostać? W rekrutacji w ubiegłym roku wśród pomorskich uczelni największym zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki, jak: kryminologia, informatyka, psychologia, ale też zielone technologie czy projektowanie i budowa jachtów. Wciąż bardzo popularne były również zarządzanie czy kosmetologia.

Według danych MEiN podczas ubiegłorocznej rekrutacji na studia na pierwszym miejscu była informatyka, którą chciało studiować ponad 43 tys. osób. Równie popularna była nadal psychologia - ponad 42 tys. chętnych, a także zarządzanie - niemal 34 tys. kandydatów. W całej Polsce oblegane były również studia medyczne, prawnicze i ekonomiczne.

Jakie studia po maturze? Najbardziej oblegane kierunki Jakie studia po maturze? Najbardziej oblegane kierunki

Rekrutacja na studia 2024/25 - terminyW ubiegłym tygodniu Politechnika Gdańska rozpoczęła rekrutację na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025. Aplikować można do 14 lipca. Na kandydatów czeka aż 37 kierunków na 8 wydziałach, w tym m.in.: informatyka, zielone technologie, budownictwo czy ekonomia, a także nowy kierunek - technologie przemysłu 5.0.

Kandydaci mogą rejestrować się w elektronicznym systemie eRekrutacja, gdzie należy m.in. wybrać kierunek studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną, zamieścić wyniki egzaminów maturalnych, załączyć skan świadectwa dojrzałości, a także zeskanowane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplomy z olimpiad i konkursów.

Z kolei 3 czerwca rusza rekrutacja na studia na Uniwersytecie Gdańskim. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów). Od tego dnia wszyscy kandydaci - niezależnie od roku, w którym zdawali maturę - będą mogli się zarejestrować (tegoroczni maturzyści będą mieli możliwość zapisu na kierunek dopiero po otrzymaniu świadectw maturalnych).

Pierwsza lista kandydatów zostanie opublikowana na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed (12 lipca), następnie sukcesywnie od 15 lipca będą ogłaszane listy kandydatów na pozostałych wydziałach. Podobnie jak w poprzednich latach przygotowano ok. 9 tys. miejsc na studiach stacjonarnych i 2,6 tys. miejsc na studiach niestacjonarnych.

Minister nauki: Połączenie UG, PG i GUMed pierwszym na taką skalę Minister nauki: Połączenie UG, PG i GUMed pierwszym na taką skalę
Rekrutacja na studia 2024/2025 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbywa się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym od 6 maja 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na GUMed ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Rejestracja kandydata w systemie elektronicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbywa się od 6.05.2024 r. do 15.07.2024 r.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku pierwszy nabór prowadzi od 20.05.2024 do 12.07.2024.

Rekrutacja na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni będzie przeprowadzona online, a kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie cywilne będą mogli aplikować od 1 czerwca do 19 lipca 2024 r. Z kolei rekrutacja na jednolite magisterskie studia wojskowe stacjonarne odbędzie się do 10 czerwca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na cywilne studia stacjonarne I stopnia i jednolite na AMW zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r., następnie kandydaci na jednolite magisterskie studia wojskowe poznają wyniki do sierpnia 2024 r.

Jak dostać się na medycynę - co zdawać na maturze i jak się przygotować? Jak dostać się na medycynę - co zdawać na maturze i jak się przygotować?
Na Akademii Muzycznej w Gdańsku kandydaci na studia I stopnia będą mogli zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. Z kolei egzaminy na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025 w Akademii Muzycznej w Gdańsku odbędą się od 24 czerwca do 2 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na AMUZ zostaną ogłoszone w lipcu.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku podania od kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmuje elektronicznie od 20 maja 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na ASP zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dodatkowa rekrutacja na studia w Trójmieście w uczelniach publicznych potrwa od lipca do września 2024 r.


Dłuższa rekrutacja na uczelniach prywatnychZ kolei kandydaci na uczelnie niepubliczne w Trójmieście mogą składać dokumenty na studia do października 2024 r. lub wyczerpania miejsc na kierunkach studiów. Jakie nowości przygotowały szkoły wyższe dla kandydatów?

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi: studia I stopnia i II stopnia uzupełniające oraz studia podyplomowe. Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy Gdańska Szkoła Wyższa rozszerzyła swoją ofertę o specjalność language in business and law na kierunku prawo w biznesie, czyli praktyczne wykorzystanie języka angielskiego w prawie i biznesie.

Dużym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki licencjackie, jak: administracja, pedagogika oraz kryminologia. Kierunkiem inżynierskim, który trwa 7 semestrów, jest popularne wśród kandydatów, zarządzanie i inżynieria produkcji. Dla tych, którzy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia, czyli magisterskich, uczelnia oferuje kierunek administracja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, w przygotowaniu jest zarządzanie oraz kryminologia i
kryminalistyka.


Akademia Ateneum oferuje kształcenie na 8 kierunkach studiów stacjonarnych oraz 7 kierunkach studiów niestacjonarnych. W tym roku uczelnia większy nacisk kładzie na nowoczesne zakresy studiów na kierunkach zarządzanie i filologia. Mowa między innymi o sztucznej inteligencji w zarządzaniu, sztuczna inteligencja w komunikacji społecznej oraz nowoczesne technologie w tłumaczeniach.

Swoją ofertę edukacyjną rozwija również Wyższa Szkoła Zdrowia, gdzie w ubiegłym roku po raz pierwszy otworzono kierunek psychologia w ramach jednolitych studiów magisterskich. Do wyboru jest jedna z trzech dostępnych ścieżek kształcenia: psychologia kliniczna, psychoterapia, neuropsychologia. Uczelnia zainicjowała również nowy kierunek w ramach studiów podyplomowych - trener medyczny.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku w rekrutacji 2024/2025 rusza ze studiami II stopnia (studia magisterskie) na kierunku grafika (Wydział Sztuki Nowych Mediów). Zajęcia będą się odbywały w trybie stacjonarnym, trwającym 3 semestry. Wydział Informatyki oferuje studia inżynierskie w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym, gdzie silny nacisk jest kładziony na przedmioty specjalizacyjne dostosowane do trendów i wyzwań sektora IT.

Obecnie Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzi rekrutację na 4 wydziałach: Zarządzania, Prawa i Administracji, Zdrowia oraz Zarządzania i Bezpieczeństwa (filia w Lęborku), a kandydaci mogą wybierać spośród kilkudziesięciu specjalności na kierunkach: zarządzanie, logistyka, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, a także naukę na studiach prawniczych (5-letnich) na studiach menedżersko-prawnych i studiach menedżersko-psychologicznych. Gdyńska WSAiB realizuje biznesowe studia w j. angielskim I i II stopnia. Ciekawostką są studia dualne, które studenci mogą realizować na kierunku logistyka.


Sopocka Akademia Nauk Stosowanych kształci w zakresie finansów, biznesu, ekonomii, inżynierii produkcji, architektury i wzornictwa. Studiować można dziennie, weekendowo, hybrydowo, a także online.

W tym roku studenci Uniwersytetu WSB Merito mogą rekrutować się na nowe kierunki w ramach studiów I stopnia - kierunek marketing i sprzedaż oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

W tym roku na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa dużym zainteresowaniem cieszą się takie specjalności, jak zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii oraz e-biznes w turystyce międzynarodowej na studiach licencjackich oraz zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach magisterskich. Absolutną nowością jest strategiczny i innowacyjny program studiów podyplomowych executive master of business administration (MBA) w branży HoReCa, wykorzystujący technologię VR.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku kształci na kilku kierunkach, w tym pedagogika, praca socjalna i administracja na studiach I i II stopnia. Nowością na nowy rok akademicki są studia menedżersko-administracyjne oraz psychologia w filii WSSE w Szczecinie czy ratownictwo medyczne w filii w Ostrołęce. Rekrutację uczelnia prowadzi online.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (33)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

Let's Grow Gdańsk: Konfrontacje!

spotkanie, konferencja

Święto Uczelni 2024 - Politechnika Gdańska

uroczystość oficjalna

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Fauna to:

 

Najczęściej czytane