• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Znaleziono 14 kierunków

 • Administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Po studiach absolwenci tego kierunku z łatwością znajdują pracę u operatorów systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i serwisowych branży radiokomunikacyjnej, elektronicznej i informatycznej.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika i automatyka morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elementów, układów i systemów elektronicznych oraz elektrycznych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent studiów o profilu praktycznym (EM I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usług

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Systemy i sieci teleinformatyczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych oraz elektronicznych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Systemy i sieci teleinformatyczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent studiów o profilu ogólnoakademickim posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Elektroautomatyka

  Elektrotechnika

  Wydział Elektryczny UM
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektroautomatyka okrętowa

  Elektrotechnika

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są przygotowani do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Komputerowe systemy sterowania

  Elektrotechnika

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są przygotowani do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • OZE (Odnawialne Źródła Energii) i Elektromobilność

  Elektrotechnika

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków,projektantów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych,programistów,konstruktorów urządzeń elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnnyc

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Aplikacje internetowe i mobilne

  Informatyka

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent specjalności Aplikacje Internetowe i Mobilne potrafi rozpoznawać potrzeby przyszłych użytkowników oraz formułować wymagania dla przyszłych aplikacji internetowych i mobilnych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Aplikacje internetu rzeczy

  Informatyka

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent specjalności Internet Rzeczy jest przygotowany do funkcjonowania na rozwijającym się dynamicznie rynku aplikacji i systemów znanych pod nazwą Internet Rzeczy, w szczególności opanował współcześnie stosowane języki programowania.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Analiza i Przetwarzanie Danych – specjalność lądowa

  Systemy Teleinformatyczne

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent studiów posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów informatyków, inżynierów teleinformatyków, programistów, administratorów systemów informatycznych, specjalistów do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych ...

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Bezpieczeństwo i Transmisja Danych – specjalność lądowa

  Systemy Teleinformatyczne

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent studiów posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów informatyków, inżynierów teleinformatyków, programistów, administratorów systemów informatycznych, specjalistów do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych ....

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane