Znaleziono 10 kierunków

 • Administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Po studiach absolwenci tego kierunku z łatwością znajdują pracę u operatorów systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i serwisowych branży radiokomunikacyjnej, elektronicznej i informatycznej.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika i automatyka morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elementów, układów i systemów elektronicznych oraz elektrycznych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent studiów o profilu praktycznym (EM I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usług

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Systemy i sieci teleinformatyczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent studiów o profilu ogólnoakademickim posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Systemy i sieci teleinformatyczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych oraz elektronicznych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektroautomatyka

  Elektrotechnika

  Wydział Elektryczny UM
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektroautomatyka okrętowa

  Elektrotechnika

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są przygotowani do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Komputerowe systemy sterowania

  Elektrotechnika

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są przygotowani do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Morskie systemy satelitarne i kosmiczne

  Technologie kosmiczne i satelitarne

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent tego kierunku będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zagadnień specjalistycznych powiązanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane