Znaleziono 888 kierunków

 • Morskie systemy satelitarne i kosmiczne

  Technologie kosmiczne i satelitarne

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent tego kierunku będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zagadnień specjalistycznych powiązanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Technologie ochrony środowiska

  Wydział Chemiczny PG
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Teologia

  Gdańskie Seminarium Duchowne
  • - stacjonarne magisterskie 5-cio letnie
 • Menedżer produktu

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za kształtowanie jakości produktu w sferze produkcji, a następnie podczas jego transformacji w warunkach rynkowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Menedżer produktu

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski

  Studia ukierunkowane są na wykształcenie specjalistów w zakresie kreowania nowych produktów i zarządzania innowacjami produktowymi odpowiadającymi potrzebom rynku.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Menedżer systemów zarządzania

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski

  Studia, które poza wiedzą teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości uwzględniają także praktyczne aspekty zarządzania oraz kształtowania i oceny jakości produktów w całym cyklu ich życia.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer systemów zarządzania

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych, doradczych oraz w jednostkach administracji publicznej. Mogą pracować jako specjaliści w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz energią.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer usług dietetycznych

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski

  Studia to interesująca oferta dla osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe w zakresie innowacyjnych usług żywieniowych wpisujących się w trend zdrowego stylu życia człowieka.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Menedżer usług dietetycznych

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się projektowaniem diet i profilaktyką zdrowotną, gabinetach poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług żywieniowych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów oraz w instytucjach monitorujących jakość środowiska.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski

  Studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarówno ochrony wód, jak również gospodarki odpadami.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski

  Studia łączą zagadnienia z zakresu kształtowania, oceny i zapewnienia jakości produktów i usług z zagadnieniami projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi oraz projektowania i wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie kształtowania, oceny i zapewnienia jakości produktów i usług, projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi, a także projektowania i wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Usługi żywieniowe i dietetyka

  Towaroznawstwo

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UM

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności, inspektoratach nadzoru sanitarno-higienicznego, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Usługi żywieniowe i dietetyka

  Towaroznawstwo

  Uniwersytet Morski

  Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wykształcenia w zakresie kształtowania jakości żywienia, organizacji i zarządzania usługami żywieniowymi, a także profilaktyki zdrowotnej.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Transport

  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Eksploatacja systemów transportowych

  Transport

  Uniwersytet Morski

  Studia mają charakter interdyscyplinarny i łączą profil inżynierski (techniczny) z menedżerskim. Cel - przygotowanie inżynierów, którzy dysponują nowoczesną wiedzą i są zdolni do szybkiej adaptacji w środowisku pracy przedsiębiorstw branży TSL.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Morskie systemy transportowe i logistyczne

  Transport

  Uniwersytet Morski

  Cel - przygotowanie specjalistów do pracy koncepcyjnej związanej z projektowaniem i eksploatacją systemowo postrzeganych układów transportowych i logistycznych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Transport i logistyka

  Transport

  Uniwersytet Morski

  Specjalność w interdyscyplinarny sposób łączy gruntowne przygotowanie inżynierskie (techniczne) z profilem menedżerskim. W ramach procesu kształcenia student zdobywa wiedzę na temat zróżnicowanych uwarunkowań działalności gospodarczej w sektorze TSL.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Zarządzanie infrastrukturą i środkami transportu śródlądowego

  Transport

  Uniwersytet Morski

  Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie zarządzania infrastrukturą i środkami transportu śródlądowego.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka