Znaleziono 888 kierunków

 • Projekty unijne

  Ekonomia

  GSW
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.5.6 / 6.0

  Liczba ocen 13

 • Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw

  Ekonomia

  WSB

  http://www.wsb.pl/gdynia/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/rachunkowosc-i-finanse-przedsiebiorstw

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Transport i logistyka

  Ekonomia

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w firmach: transportowych i spedycyjnych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, doradczych i projektowych, jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Zarządzanie

  Ekonomia

  GSW

  Celem studiów jest zdobycie rozległej wiedzy ekonomicznej, poszerzonej o wiedzę z zakresu zarządzania, analizy otoczenia i zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Wykształcone umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie pracy na stanowiskach menedżerskich

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektroniki Telekomunikacji PG
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Po studiach absolwenci tego kierunku z łatwością znajdują pracę u operatorów systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i serwisowych branży radiokomunikacyjnej, elektronicznej i informatycznej.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są specjalistami w zakresie administracji i bezpieczeństwa złożonych systemów informatycznych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika i automatyka morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elementów, układów i systemów elektronicznych oraz elektrycznych.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika i automatyka morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność morska. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elementów, układów i systemów elektronicznych oraz elektrycznych. Ukończenie studiów na tej specjalności pozwala na ubieganie się o dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, są przygotowani do pracy na statkach marynarki handlowej.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent studiów o profilu praktycznym (EM I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usług

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Elektronika morska

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność morska.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Systemy elektroniczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są specjalistami w zakresie analizy, projektowania i eksploatacji szeroko rozumianych systemów elektronicznych. Po można znaleźć pracę w firmach produkcyjnych i usługowych z branży elektronicznej i telekomunikacyjnej.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Systemy i sieci teleinformatyczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych oraz elektronicznych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Systemy i sieci teleinformatyczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych oraz elektronicznych. Po studiach z łatwością znajdują pracę m.in. u operatorów systemów i sieci telekomunikacyjnych.

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Systemy i sieci teleinformatyczne

  Elektronika i telekomunikacja

  Wydział Elektryczny UM

  Absolwent studiów o profilu ogólnoakademickim posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych.

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Elektroradiologia

  Gdański Uniwersytet Medyczny

  Kierunek kształci przyszłych operatorów sprzętu medycznego w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej oraz pracowni elektromedycznych, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej, jak również w inspekcji ochrony radiologicznej.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Elektrotechnika

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Elektroautomatyka

  Elektrotechnika

  Uniwersytet Morski

  Specjalność lądowa. Absolwenci są przygotowani do pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach sektorów produkcyjnych i w usługach oraz w biurach projektowych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane