Wiadomości

stat

Co oferują trójmiejskie szkoły średnie? Rusza rekrutacja

O przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą absolwenci szkół podstawowych oraz zlikwidowanych gimnazjów, czyli dwa równolegle roczniki.
O przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą absolwenci szkół podstawowych oraz zlikwidowanych gimnazjów, czyli dwa równolegle roczniki. fot. 123rf.com/

Wyników egzaminów jeszcze nie znają, ale w szkołach średnich już rozpoczyna się rekrutacja na przyszły rok szkolny 2019/2020. O przyjęcie ubiegać się będą absolwenci szkół podstawowych oraz zlikwidowanych gimnazjów, czyli dwa równolegle roczniki - na Pomorzu to ok. 45 tys. osób. Dokumenty do wybranych placówek uczniowie będą mogli składać do 18 czerwca 2019 r.Jaka szkoła średnia jest najlepsza?

liceum ogólnokształcące 45%
technikum 47%
szkoła zawodowa 8%
zakończona Łącznie głosów: 506
Zarówno wyniki egzaminu gimnazjalnego, jak i ósmoklasisty uczniowie poznają w piątek, 14 czerwca, czyli tuż przed zakończeniem roku szkolnego (w przypadku testu przeprowadzanego w kwietniu i w czerwcu). Zaświadczenia wydawane będą w szkołach tydzień później, czyli w piątek, 21 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem pomorskiego kuratora oświaty rekrutacja do szkół średnich na Pomorzu rozpoczyna się już w poniedziałek 13 maja. Na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) uczniowie mają ponad miesiąc - do 18 czerwca. Z kolei do 19 czerwca 2019 r. kandydaci mogą jeszcze dokonać zmiany wyboru szkoły.

Tu znajdziesz szczegółowy HARMONOGRAM REKRUTACYJNY

Kryteria, progi punktowePrzed uczniami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne do wszystkich typów szkół będzie złożone.

W pierwszej kolejności podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego. Komisja rekrutacyjna uwzględni także oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów. O tym, które to będą, zdecyduje dyrektor szkoły przeprowadzającej rekrutację. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Każda szkoła ustala własne kryteria przyjęcia uczniów, które dopasowane będą do profili oferowanych klas. Absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów będą obowiązywały osobne kryteria.

W pierwszej kolejności podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego.
W pierwszej kolejności podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego. fot. 123rf.com/Prajuab Chaipimpa

Rekrutacja elektroniczna - oferty szkółKandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Kandydat do szkoły średniej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji. Wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu oraz określa preferencje wyboru szkół (można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie. To pierwszy krok do zapisania się do nowej szkoły.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej należy wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z niezbędnymi dokumentami (określonymi w rozporządzeniu kuratorium).

Kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego, jeżeli nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie.

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników. Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych informacji o ofertach szkół mogą szukać tutaj. Z kolei absolwenci gimnazjów informacji o ofertach szkół mogą szukać tutaj.

Co ważne, na stronach można sprawdzać też statystyki chętnych - w rekrutacji ósmoklasistów i gimnazjalistów - które pokazują kandydatom, jakie jest zainteresowanie profilem, który wybrali. Dla wielu osób może to być wyznacznik, czy warto szukać alternatywnej szkoły lub klasy w placówce.

Przed uczniami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
Przed uczniami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. fot. 123rf.com/dotshock

Cztery dni na dostarczenie świadectwaW kolejnym etapie rekrutacji kandydaci mają czas od 21 do 25 czerwca 2019 r. na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopie lub oryginał - dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym).

Od 13 maja 2019 r. do 4 lipca 2019 r. komisja rekrutacyjna będzie weryfikowała wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

5 lipca 2019 r. o godz. 10 podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 10 lipca 2019 r. do godz. 14 konieczne jest przedłożenie przez rodzica kandydata lub przez kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły średniej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

12 lipca 2019 r. godz. 12 do publicznej wiadomości podane zostaną przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Nabór uzupełniający w szkołach średnich potrwa od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. Z kolei jeśli któryś z kandydatów zdecyduje się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej, ma na to czas między 12 lipca a 8 sierpnia 2019 r.

Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

W przyszłym roku szkolnym 2019/2020 w szkołach średnich spotkają się absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej.
W przyszłym roku szkolnym 2019/2020 w szkołach średnich spotkają się absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. fot. 123rf.com/dolgachov

Miejsca dla absolwentów podstawówki i gimnazjumW przyszłym roku szkolnym 2019/2020 w szkołach średnich spotkają się absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. Każda z tych grup będzie jednak realizowała odrębny program nauczania, dlatego nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie.

Uczniowie kończący VIII klasę podstawówki mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Czytaj też: "Moje dziecko jest ofiarą pomysłów kolejnych ministrów"

Na Pomorzu przewidywana liczba uczniów - absolwentów szkoły podstawowej oraz oddziałów III klas gimnazjalnych w roku 2019/2020 według kuratorium oświaty będzie wynosiła 44897. Jest to liczba porównywalna z rokiem szkolnym 2007/2008, wówczas liczba uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych wynosiła 41458.

Trójmiejskie samorządy już kilka miesięcy temu zapewniały, że będą tworzyć nowe oddziały i miejsca w szkołach średnich, tak by każdy uczeń miał szansę się dostać.

Jak przekonywała Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty, biorąc pod uwagę średnią liczbę uczniów w oddziale klasowym planowany jest wzrost liczby oddziałów klasowych w szkołach średnich - według szacunków kuratorium wystarczy jeden dodatkowy oddział na trzy szkoły średnie.

Opinie (60) 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Informacje

Reklama

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

O chorobach cywilizacyjnych można powiedzieć, że: