Wiadomości

stat

Co oferują trójmiejskie szkoły średnie? Rusza rekrutacja

O przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą absolwenci szkół podstawowych oraz zlikwidowanych gimnazjów, czyli dwa równolegle roczniki.
O przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą absolwenci szkół podstawowych oraz zlikwidowanych gimnazjów, czyli dwa równolegle roczniki. fot. 123rf.com/

Wyników egzaminów jeszcze nie znają, ale w szkołach średnich już rozpoczyna się rekrutacja na przyszły rok szkolny 2019/2020. O przyjęcie ubiegać się będą absolwenci szkół podstawowych oraz zlikwidowanych gimnazjów, czyli dwa równolegle roczniki - na Pomorzu to ok. 45 tys. osób. Dokumenty do wybranych placówek uczniowie będą mogli składać do 18 czerwca 2019 r.Jaka szkoła średnia jest najlepsza?

liceum ogólnokształcące

45%

technikum

47%

szkoła zawodowa

8%
Zarówno wyniki egzaminu gimnazjalnego, jak i ósmoklasisty uczniowie poznają w piątek, 14 czerwca, czyli tuż przed zakończeniem roku szkolnego (w przypadku testu przeprowadzanego w kwietniu i w czerwcu). Zaświadczenia wydawane będą w szkołach tydzień później, czyli w piątek, 21 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem pomorskiego kuratora oświaty rekrutacja do szkół średnich na Pomorzu rozpoczyna się już w poniedziałek 13 maja. Na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) uczniowie mają ponad miesiąc - do 18 czerwca. Z kolei do 19 czerwca 2019 r. kandydaci mogą jeszcze dokonać zmiany wyboru szkoły.

Tu znajdziesz szczegółowy HARMONOGRAM REKRUTACYJNY

Kryteria, progi punktowePrzed uczniami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne do wszystkich typów szkół będzie złożone.

W pierwszej kolejności podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego. Komisja rekrutacyjna uwzględni także oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów. O tym, które to będą, zdecyduje dyrektor szkoły przeprowadzającej rekrutację. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Każda szkoła ustala własne kryteria przyjęcia uczniów, które dopasowane będą do profili oferowanych klas. Absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów będą obowiązywały osobne kryteria.

W pierwszej kolejności podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego.
W pierwszej kolejności podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego. fot. 123rf.com/Prajuab Chaipimpa

Rekrutacja elektroniczna - oferty szkółKandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Kandydat do szkoły średniej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji. Wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu oraz określa preferencje wyboru szkół (można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie. To pierwszy krok do zapisania się do nowej szkoły.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej należy wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z niezbędnymi dokumentami (określonymi w rozporządzeniu kuratorium).

Kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego, jeżeli nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie.

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników. Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych informacji o ofertach szkół mogą szukać tutaj. Z kolei absolwenci gimnazjów informacji o ofertach szkół mogą szukać tutaj.

Co ważne, na stronach można sprawdzać też statystyki chętnych - w rekrutacji ósmoklasistów i gimnazjalistów - które pokazują kandydatom, jakie jest zainteresowanie profilem, który wybrali. Dla wielu osób może to być wyznacznik, czy warto szukać alternatywnej szkoły lub klasy w placówce.

Przed uczniami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
Przed uczniami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. fot. 123rf.com/dotshock

Cztery dni na dostarczenie świadectwaW kolejnym etapie rekrutacji kandydaci mają czas od 21 do 25 czerwca 2019 r. na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopie lub oryginał - dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym).

Od 13 maja 2019 r. do 4 lipca 2019 r. komisja rekrutacyjna będzie weryfikowała wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

5 lipca 2019 r. o godz. 10 podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 10 lipca 2019 r. do godz. 14 konieczne jest przedłożenie przez rodzica kandydata lub przez kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły średniej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

12 lipca 2019 r. godz. 12 do publicznej wiadomości podane zostaną przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Nabór uzupełniający w szkołach średnich potrwa od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. Z kolei jeśli któryś z kandydatów zdecyduje się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej, ma na to czas między 12 lipca a 8 sierpnia 2019 r.

Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

W przyszłym roku szkolnym 2019/2020 w szkołach średnich spotkają się absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej.
W przyszłym roku szkolnym 2019/2020 w szkołach średnich spotkają się absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. fot. 123rf.com/dolgachov

Miejsca dla absolwentów podstawówki i gimnazjumW przyszłym roku szkolnym 2019/2020 w szkołach średnich spotkają się absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. Każda z tych grup będzie jednak realizowała odrębny program nauczania, dlatego nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie.

Uczniowie kończący VIII klasę podstawówki mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Czytaj też: "Moje dziecko jest ofiarą pomysłów kolejnych ministrów"

Na Pomorzu przewidywana liczba uczniów - absolwentów szkoły podstawowej oraz oddziałów III klas gimnazjalnych w roku 2019/2020 według kuratorium oświaty będzie wynosiła 44897. Jest to liczba porównywalna z rokiem szkolnym 2007/2008, wówczas liczba uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych wynosiła 41458.

Trójmiejskie samorządy już kilka miesięcy temu zapewniały, że będą tworzyć nowe oddziały i miejsca w szkołach średnich, tak by każdy uczeń miał szansę się dostać.

Jak przekonywała Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty, biorąc pod uwagę średnią liczbę uczniów w oddziale klasowym planowany jest wzrost liczby oddziałów klasowych w szkołach średnich - według szacunków kuratorium wystarczy jeden dodatkowy oddział na trzy szkoły średnie.

Opinie (59) 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie ptaki cenione przez staropolskich kucharzy żyją w okolicy Trójmiasta?