• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Ilu uczniów zacznie szkołę w Trójmieście od września?

Wioleta Stolarska
11 sierpnia 2022, godz. 08:00 
Opinie (81)
Polskie prawo oświaty daje rodzicom wybór. Kiedy ich dziecko rozpoczyna 6. rok życia, mogą skierować je do tzw. zerówki bądź wysłać je do pierwszej klasy podstawówki. Polskie prawo oświaty daje rodzicom wybór. Kiedy ich dziecko rozpoczyna 6. rok życia, mogą skierować je do tzw. zerówki bądź wysłać je do pierwszej klasy podstawówki.

Ponad 6,2 tys. pierwszoklasistów rozpocznie we wrześniu naukę w szkołach podstawowych w Trójmieście. Nowy rok szkolny 2022/2023 rusza już za nieco ponad dwa tygodnie. Jak przygotowane są szkoły na nowych uczniów?



Nowy ranking szkół podstawowych 2022 w Trójmieście



Twoje dziecko zaczęło naukę w pierwszej klasie jako:

W trójmiejskich szkołach podstawowych 1 września naukę rozpocznie 6246 pierwszoklasistów: 3875 uczniów rozpocznie naukę w Gdańsku, 2131 w Gdyni i 200 w Sopocie.

- W Gdańsku w porównaniu do ubiegłorocznej rekrutacji to o ok. 100 uczniów więcej. W rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 publicznych szkół podstawowych zostało utworzonych dodatkowo osiem oddziałów klas pierwszych - informuje Patryk Rosińskigdańskiego magistratu.
Jak wyjaśnia, to ilu uczniów cudzoziemców oraz uchodźców rozpocznie tu naukę w nowym roku szkolnym, będzie wiadomo dopiero po 1 września 2022 r.

Szkoły, gdzie uczyć będzie się najwięcej uczniów, to głównie placówki w południowych dzielnicach Gdańska w SP 12, SP 86, SP 6, SP 8, SP 19 oraz w dzielnicy Piecki-Migowo w SP 1 i SP 2, a także w SP 81 w Gdańsku-Osowej. Są to szkoły, które liczą ponad tysiąc uczniów wraz z oddziałami przedszkolnymi.

Koniec ze zwolnieniami z WF-u. Tylko zaświadczenie od specjalisty



Z kolei w Gdyni naukę w klasach pierwszych rozpocznie 139 uczniów więcej w porównaniu do ubiegłego roku. W placówkach jednak pozostaje ta sama liczba oddziałów - 97.

- Zmianowość w mniejszym stopniu niż w 2021 r., ale zostanie utrzymana w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 oraz Szkole Podstawowej nr 20, czyli dzielnicach rozwijających się. Tam też są szkoły z największą liczbą uczniów: Szkoła Podstawowa nr 37 - 151 uczniów - Chwarzno-Wiczlino, Szkoła Podstawowa nr 48 - 117 uczniów - Chwarzno-Wiczlino, Szkoła Podstawowa nr 6 - 97 uczniów - Obłuże - mówi Małgorzata Omachel-Kwidzińskagdyńskiego magistratu.
W ubiegłym roku szkolnym do gdyńskich placówek edukacyjnych uczęszczało 1699 uczniów cudzoziemców, w tym 1233 uchodźców z Ukrainy.

W sopockich podstawówkach do pierwszych klas pójdzie 240 dzieci - 40 więcej niż w ubiegłym roku szkolnym.

- W Sopocie po 24 lutego zostało zapisanych do szkół podstawowych 257 uczniów uchodźców z Ukrainy, ponadto od 1 września dodatkowo ok. 50 uczniów-cudzoziemców, uchodźców, rozpocznie naukę w szkołach podstawowych (stan na 9.08.2022 r.). Dane ciągle się zmieniają, ponieważ przybywa chętnych - informuje Marek NiziołekUrzędu Miejskiego w Sopocie.
Najwięcej uczniów jest w Szkole Podstawowej Nr 9 (Sopot Brodwino) oraz w Szkole Podstawowej Nr 8 (centrum).

Szkoły prywatne i społeczne w Trójmieście


Czy do szkoły podstawowej można zapisać się w czasie wakacji?



Choć rekrutacja do szkół podstawowych już się zakończyła, szkoły mają obowiązek przyjąć wszystkich nowych uczniów. Zarówno tych, którzy zgłoszą się w czasie wakacji, jak i w trakcie roku szkolnego. W pierwszej kolejności przyjmowani są jednak kandydaci, którzy mieszkają w obwodzie danej szkoły.

Ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce?



Kiedy dziecko może zacząć naukę w pierwszej klasie? Rekrutacja do szkoły podstawowej 2022 dotyczy dzieci, które mają 7 lat, ale także 6-latków, które na wniosek rodziców w ubiegłym roku korzystały z wychowania przedszkolnego lub otrzymały pozytywną opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czy dziecko musi uczyć się w szkole? Placówka edukacyjna to niejedyne rozwiązanie, bowiem dziecko może spełniać obowiązek szkolny w domu, jeśli rodzice zdecydują się na nauczanie domowe.

Edukacja domowa coraz popularniejsza. Kiedy można uczyć dziecko w domu?



Jak będzie wyglądała edukacja dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2022/2023?



W ubiegłym roku szkolnym liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej mogła wynieść maksymalnie 25 osób. Liczbę tą można zwiększyć o nie więcej niż 2 osoby w sytuacji, gdy w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaje przyjęty z urzędu uczeń mieszkający w obwodzie tej szkoły.

Jednak ze względu na włączenie dzieci z Ukrainy do polskiego sytemu oświaty zwiększono ją. Wprowadzone przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej powyżej 25, tj. o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29).

Rozwiązania edukacyjne związane z kształceniem w polskich szkołach uchodźców z Ukrainy, przyjęte w roku szkolnym 2021/2022, najprawdopodobniej zostaną przeniesione także na kolejny rok nauki.

Wyprawka do szkoły dla pierwszoklasisty



Od 1 lipca 2022 r. można składać wnioski o świadczenie "300 plus" z programu "Dobry Start". Można to zrobić wyłącznie elektronicznie - za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Świadczenie z programu "Dobry Start" przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko
uczące się w szkole aż do ukończenia 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Ponad 12,5 tys. wniosków o szkolną wyprawkę w Trójmieście



Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (81)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Infoshare 2022

konferencja

VIII Ogólnopolska Konferencja BeZee

konferencja

Konferencja historyczna

konferencja

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Do kości płaskich u człowieka zaliczamy:

 

Najczęściej czytane