• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Targi Technicon - Innowacje

W dniach 27-28 października odbędą się w Gdańsku 7. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON - INNOWACJE 2011.

Patronat Honorowy nad Targami sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Prezes Urzędu Patentowego RP.

TECHNICON-INNOWACJE to targi dla branży naukowo-technicznej, promocja ośrodków naukowo-badawczych i firm innowacyjnych, pokazy nowych technologii i wynalazków, prezentacja osiągnięć naukowych i badawczych, uczelni i instytutów, rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie rozwiązań innowacyjnych, informacje o możliwościach i źródłach finansowania innowacji. Przegląd najistotniejszych dla branży zagadnień inwestycyjnych, modernizacyjnych i finansowych, a także istotna platforma współpracy pomiędzy nauką a biznesem i przemysłem.

Na targach TECHNICON-INNOWACJE 2011 zarówno młodzi, początkujący, jak i doświadczeni twórcy i wynalazcy zaprezentują nowoczesne technologie oraz ponad 100 wynalazków i projektów z różnych dziedzin, wśród nich m.in.: unikalne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, nowoczesna aparatura diagnostyczna, podwodny hotel, nowe projekty telekomunikacyjne. Obok zespołów naukowo-badawczych z uczelni i instytutów swoje osiągnięcia prezentują indywidualni wynalazcy i pasjonaci.

Goście odwiedzający TECHNICON-INNOWACJE to publiczność profesjonalna i wymagająca. Imprezę chętnie odwiedzają przedstawiciele świata finansów, którzy często podejmują decyzję, na który projekt przyznać fundusze, przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, naukowcy, pasjonaci innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także ambitni uczniowie i studenci poszukujący nowych form rozwoju.

W ramach Targów tradycyjnie przyznane zostaną nagrody w konkursie o Medal Mercurius Gedanensis oraz Grand Prix, złote i srebrne medale w konkursie INNOWACJE 2011, nagrody w Konkursie o Laur Expo 3x20, a także nagrody specjalne.

Targom towarzyszyć będzie bogaty program konferencyjno-seminaryjny, szkolenia dla firm innowacyjnych oraz interesujące prezentacje wystawców na scenie.

Na Targach m. in.:
- Konferencja "Nauka dla Biznesu" - organizacja Akademia Morska w Gdyni, pod honorowym patronatem Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego i Wojciecha Szczurka - Prezydenta Miasta Gdyni.
- Debata: "Polski przemysł na drodze ku ekoinnowacji" moderator: dr Piotr Stankiewicz, Gdański Park Naukowo-Technologiczny; organizacja: redakcja miesięcznika "Ecomanager", Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.
- Konferencja "Kreatorzy innowacji - efekty realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka" - organizacja Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


PROGRAM TARGÓW *

27.10.2011 czwartek

10:00- 15:30 Konferencja "Nauka dla Biznesu" - hala B7, sala 2
10:00 - 14:00 Konferencja "Kreatorzy innowacji - hala B7, sala 1
11:00 Ceremonia Otwarcia Targów - hala 3, scena
11:30- 17:00 Prezentacje wynalazków i projektów zgłoszonych do konkursów Innowacje i Mercurius Gedanensis - hala 3, scena
12:00- 14:00 Debata: "Polski przemysł na drodze ku ekoinnowacji" - hala 3, sala seminaryjna
13:00 - 13:30 DAMB - Odkryj w sobie wynalazcę - prezentacja wynalazków stworzonych w ramach konkursu Odyseja Umysłu, które zdobyły złoty lub srebrny medal, albo prestiżową nagrodę Ranatra Fusca za szczególną kreatywność i podjęcie ryzyka naukowego na Światowych Finałach w latach 2007-2011 - organizacja Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB Gdańsk - hala 3, scena

28.10.2011 (piątek)

10:00 - 13:00 Prezentacje wynalazków i projektów zgłoszonych do konkursów Innowacje i Mercurius Gedanensis - hala 3, scena
09:00 - 15:00 Szkolenie "Techniki profesjonalnej sprzedaży" - hala B7, sala 1
11:00- 12:00 "Jak szybko i skutecznie nawiązać współpracę zagraniczną biznesową i technologiczną" - hala 3, sala seminaryjna
11:00- 13:00 Forum Samorządność i Energia, Panel EXPO 3x20 - hala B7, sala 2
13:00- 13:30 DAMB - Odkryj w sobie wynalazcę prezentacja wynalazków stworzonych w ramach konkursu Odyseja Umysłu, które zdobyły złoty lub srebrny medal, albo prestiżową nagrodę Ranatra Fusca za szczególną kreatywność i podjęcie ryzyka naukowego na Światowych Finałach w latach 2007-2011 - organizacja Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB Gdańsk - hala 3, scena
14:00 Wręczenie nagród w Konkursie Mercurius Gedanensis na najlepszy produkt prezentowany na targach Technicon Innowacje, Konkursie Innowacje 2011, Konkursie o Laur Expo 3x20 oraz Nagród Specjalnych - hala 3, scena

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Przeczytaj także

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Kolor kwiatów pachnącego groszku zależy od:

 

Najczęściej czytane