• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wolne miejsca w trójmiejskich szkołach średnich i progi punktowe. Jak je znaleźć?

Wioleta Stolarska
3 sierpnia 2021 (artykuł sprzed 2 lat) 
Jak znaleźć wolne miejsce w szkole średniej? Informuje o tym Pomorskie Kuratorium oświaty w oparciu o informacje, które przekazują dyrektorzy placówek. Jak znaleźć wolne miejsce w szkole średniej? Informuje o tym Pomorskie Kuratorium oświaty w oparciu o informacje, które przekazują dyrektorzy placówek.

Zakończyła się rekrutacja w trójmiejskich szkołach średnich na rok szkolny 2021/2022. W poniedziałek placówki ogłosiły ostateczne listy zakwalifikowanych kandydatów. Są jednak szkoły średnie, które mogą jeszcze przyjąć uczniów - w przypadku liceów to pojedyncze miejsca, również jeśli chodzi o technika czy szkoły branżowe miejsc jest niewiele więcej. Podpowiadamy jak je znaleźć.Szkoły średnie w Trójmieście - publiczne i prywatne


Do której szkoły ze swojej listy preferencji się dostałe(a)ś?

Zdecydowana większość uczniów wie już w jakiej szkole i klasie będzie kontynuować naukę, innych czeka jeszcze rekrutacja uzupełniająca, która rozpoczęła się 3 sierpnia.

Czytaj też: Rekrutacja na studia 2021/22. Jakie kierunki wybierają kandydaci?

Jak znaleźć wolne miejsce w szkole średniej? Informuje o tym Pomorskie Kuratorium oświaty w oparciu o informacje, które przekazują dyrektorzy placówek. Gdzie dostępne są jeszcze ostatnie wolne miejsca - można sprawdzać w specjalnej wyszukiwarce kuratorium.

Jak wygląda rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022?
 • Od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z dokumentami.
 • Od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. - w szkołach odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych, sprawdziany kompetencji językowych, sprawdziany predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej.
 • Do 13 sierpnia 2021 r. - szkoły podają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianów predyspozycji.
 • 16 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 23 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

23 sierpnia 2021 r. kuratorzy oświaty będą publikować udostępnione przez dyrektorów placówek wolne miejsca. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

Czytaj też: Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2021. Jak poszło uczniom z Trójmiasta?

Kursy przygotowujące do egzaminów


Najnowsze progi punktoweW Trójmieście to zwykle licea są najczęściej wybierane przez kandydatów. Sprawdziliśmy, jak wyglądały progi punktowe w poszczególnych liceach ogólnokształcących w Trójmieście, obowiązujące podczas rekrutacji w tym roku (nie wszystkie szkoły decydują się na opublikowanie progów punktowych decydujących o przyjęciu kandydata).

Ranking liceów i techników w TrójmieścieIle trzeba było mieć punktów, żeby dostać się do danej klasy?

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1AA" fiz-ang-mat (ang-hisz,nor) - 163.85 pkt.
1B hist-pol-wos (ang-wlo,fra) - 149.35 pkt.
1CD biol-chem (ang-niem,wlo) - 153.1 pkt.
1E geogr-ang-mat (ang-fra,niem) - 162.5 pkt.

III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1A1 mat-geogr (ang-hisz,niem) - 171.11 pkt.
1A2 mat-inf (ang-hisz,niem) - 177.07 pkt.
1B biol-chem (ang-niem,hisz) - 167.89 pkt.
1C hist-pol-ang (ang-hisz,fra) - 161.6 pkt.
1D mat-fiz (ang-hisz,niem) - 164.05 pkt.
1PreIB pol (ang-niem,hisz,fra) - 177.05 pkt.

VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1A matematyczno-geograficzny - 147,95 pkt.
1B prawno-dyplomatyczny - 136,05 pkt.
1C humanistyczno-lingwistyczny - 138,20 pkt.
1D biologiczno-chemiczny - 128,70 pkt.
1E medialno-lingwistyczny - 138,35 pkt.
1F ekonomiczno-administracyjny - 131,60 pkt.

VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1A_gr.1 humanistyczny z rozszerzonym językiem francuskim - 138,9 pkt.
1A_gr.2 humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim - 150,7 pkt.
1B matematyczno-geograficzny - 160,05 pkt.
1C biologiczno-chemiczny - 149,05 pkt.
1D_gr.1 humanistyczny z rozszerzonym językiem niemieckim - 133,65 pkt.
1D_gr.2 humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim - 150,3 pkt.
1E matematyczno-fizyczny - 161,65 pkt.

X Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1A politechniczna fiz-inf-mat (ang-hisz*,niem*) - 154.2 pkt.
1B biomedyczna biol-chem (ang-hisz*,niem*) - 138.52 pkt.
1C biznesowa mat-geogr-wos (ang-hisz*,niem*) - 154.53 pkt.
1D ling-prawna pol-hist (ang-hisz,niem) - 142.21 pkt.
1E humanistyczna pol-geogr-wos (ang-hisz*,niem*) - 147.38 pkt.

XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1A ekonomiczna - 158 pkt.
1B artystyczna - 157.70 pkt.
1C społeczno-prawna - 150 pkt.
1D biomedyczna - 150 pkt.
1E matematyczno-biologiczna - 152.05 pkt.
1F językowa - 154.85 pkt.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku
1A, Głębockiego - 171,8 pkt.
1B, Matysiakowej - 162,2 pkt.
1C, Dantyszka - 153,75 pkt.

XXIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1aBch biol-chem (ang-niem,fra,hisz) - 141.2 pkt.
1aMG geogr-mat (ang-niem,fra,hisz) - 155.5 pkt.

II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
1A humanistyczno-społeczna - 159.65 pkt.
1B matematyczna - 171.25 pkt.
1C biologiczno-chemiczna - 163.25 pkt.
1D hist-ang-pol (ang-hisz) - 161.8 pkt.

III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
1A humanistyczna - 143,9 pkt.
1B przyrodnicza - 133,1 pkt.
1C politechniczno-morska - 143,85 pkt.

V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
1A humanistyczna - 118.7 pkt.
1B biologiczno - chemiczna (ratownicza) - 118.7 pkt.
1C policyjna - 105.35 pkt.

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
1A humanistyczna (kierunki prawne i dziennikarskie) - 149.4 pkt.
1B biologiczno-chemiczna (kierunki biomedyczne) - 145.2 pkt.
1C matematyczno-fizyczna (kierunki politechniczne) - 156.8 pkt.
1D matematyczno-geograficzna (kierunki ekonomiczne) - 156.45 pkt.
1E humanistyczna (kierunki teatralne i filmowe) - 153.05 pkt.

Czytaj też: Progi punktowe w trójmiejskich liceach w rekrutacji 2020/2021

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy podczas rekrutacji nie dostaną się do szkół, będą przyjmowani na podstawie decyzji dyrektora placówki.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (60)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

Wydarzenia

Dzień Kariery BALTEXPO

targi

Kongres Smart Metropolia 2023

konferencja

XII. Europejskie Forum Nowych Idei

3500 - 4500 zł
konferencja, forum

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Owady to:

 

Najczęściej czytane