Znaleziono 862 kierunki

 • Finanse i rachunkowość

  Administracja

  GSW

  Absolwent posiada rozległą wiedzę: administracyjną, z zakresu finansów i rachunkowości, a także nabywa umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Finanse i rachunkowość

  Administracja

  GSW

  Nauczysz się:analizy ekonomiczno-finansowej, stosować instrumenty finansowe w zarządzaniu, prowadzić sprawozdawczość i rachunkowość w działalności gospodarczej, budżetowej oraz MiŚP Możesz pracować w działach finansowo-księgowych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.4 / 6.0

  Liczba ocen 2

 • polityka ludnościowa (demograficzna)

  Administracja

  GSW

  Polityka ludnościowa, zajmuje się politykami: rodzinną, migracyjną i senioralną. Specjaliści z zakresu polityki ludnościowej są poszukiwani na rynku pracy, zwłaszcza w sektorach administracji zajmującej się szeroko rozumianą sferą społeczną.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Psychopedagogika pracy

  Administracja

  GSW

  Nauczysz się:organizować zespoły pracownicze i kierować nimi, opracowywać i wdrażać programy zarządzania, rozwiązywać konflikty i podejmować decyzje w organizacji. Możesz pracować na stanowiskach ds. personalnych, pełnić role kierownika, menedżera.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.5.4 / 6.0

  Liczba ocen 2

  http://gsw.gda.pl/node/1105
 • Zarządzanie

  Administracja

  GSW

  Nauczysz się:samodzielne rozwiązywanie problemy, organizować zespoły pracownicze i kierować nimi, opracowywać i wdrażać programy zarządzania. Możesz pracować w przedsiębiorstwach i różnych instytucjach jako menedżer.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracyjno-Ekonomiczny

  WSKS

  Studia na tym kierunku łączą wiedzę z obszarów nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania i przygotowują absolwentów do konkretnych potrzeb współczesnego rynku pracy.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Administracyjno-Ekonomiczny

  WSKS

  Jest to unikalna w skali kraju propozycja, przygotowana z myślą o wszystkich planujących karierę zawodową w obszarze szeroko pojętego zarządzania, zarówno w biznesie (business management), jak i w instytucjach publicznych (public management).

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Amerykanistyka

  Wydział Filologiczny UG

  Język kierunkowy: angielski B2. Języki dodatkowe: francuski, hiszpański, niemiecki. Specjalności: Polityka, kultura i gospodarka; Kultura, media i komunikacja. Zatrudnienie: firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, linie lotnicze.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Amerykanistyka

  Wydział Filologiczny UG

  Język kierunkowy angielski C1 Języki dodatkowe francuski, hiszpański, niemiecki Współpraca z Fulbrightem i American Corner. Zatrudnienie firmy tłumaczeniowe, wymagające znajomości kultury amerykańskiej, instytucje kultury, wydawnictwa, media, turystyka

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Amerykanistyka

  Uniwersytet Gdański
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.2.8 / 6.0

  Liczba ocen 7

  http://rekrutacja.ug.edu.pl
 • Analityka medyczna

  Uniwersytet Medyczny

  Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym, trwają 5 lat. Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz może podjąć dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu specjalisty.

  • - stacjonarne magisterskie 5-cio letnie
 • Archeologia

  Wydział Historyczny UG
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Archeologia

  Uniwersytet Gdański
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.2.8 / 6.0

  Liczba ocen 7

  http://rekrutacja.ug.edu.pl
 • Architektura

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Absolwent studiów magisterskich na kierunku Architektura otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta.Studia magisterskie o profilu praktycznym trwają trzy semestry i prowadzone są w systemie stacjonarnym w dwóch trybach:tygodniowym, weekendowym

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Architektura

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Dzięki studiom na kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) studenci mogą zdobyć wiedzę z dziedziny architektury - wiedzę na temat kształtowania i kreowania przestrzeni, zarówno prywatnej jak i publicznej, będącej wizytówką miasta

  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Architektura i urbanistyka

  Wydział Architektury PG
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Architektura Krajobrazu

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Sopockiej Szkoły Wyższej oraz przez wykładowców z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Inżynieria krajobrazu

  Architektura Krajobrazu

  GSW

  Nauczysz się: ocen szaty roślinnej, wykonywać projekty zagospodarowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu. Możesz pracować jako architekt krajobrazu w jednostkach administracji rządowej i samorządowej lub założyć dział. gospodarczą

  • - niestacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
 • Architektura wnętrz

  Architektura wnętrz

  Sopocka Szkoła Wyższa

  Obszary wiedzy i umiejętności absolwenta obejmują tworzenie projektów wnętrz o wysokiej jakości artystycznej, funkcjonalno-programowej, ergonomicznej, technicznej i ekologicznej.

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Automatyka i robotyka

  Wydział Elektroniki Telekomunikacji PG
  • - stacjonarne inżynierskie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka