• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Poloniści apelują ws. nowej matury 2023. "Nie weryfikuje wiedzy, tylko szuka błędów"

Piotr Kallalas
16 grudnia 2022, godz. 08:00 
Opinie (138)
Poloniści za pośrednictwem internetowej petycji apelują o odejście od szkodliwych kryteriów oceny matury z języka polskiego. Poloniści za pośrednictwem internetowej petycji apelują o odejście od szkodliwych kryteriów oceny matury z języka polskiego.

Nowa formuła matury, jaka będzie obowiązywać w 2023 r., budzi szereg kontrowersji. Tym razem na szkodliwy system kryteriów oceniania zwracają uwagę poloniści, którzy wystosowali w tej sprawie specjalny manifest. - Kryteria oceniania zawartości merytorycznej wypracowania są niejasne, nieczytelne, niespójne, uznaniowe, a w efekcie krzywdzące uczniów - czytamy w apelu, pod którym podpisało się już ponad 9,5 tys. osób.Czy stara formuła matury wymagała zmian?

Internetową petycję polonistów "O ludzki wymiar nowej matury z języka polskiego, czyli murem za maturzystami (albo głową w mur)" w cztery dni podpisało ponad 9 tys. osób. Jest to manifest, w którym nauczyciele sprzeciwiają się obecnej modyfikacji egzaminu, a przede wszystkim zmienionym kryteriom oceny.

Matura 2023. Zmiany przygotowano prowizorycznie?- Trudno oprzeć się wrażeniu, że zbliżającą się maturę z języka polskiego przygotowano pośpiesznie i prowizorycznie, o czym świadczą kolejne aneksy i aktualizacje informatora (z 25 III 2022, z 13 VI 2022, z 26 VIII 2022 i... z 9 XI 2022!), opublikowanego bardzo późno, bo dopiero w marcu 2021 r., a więc praktycznie po dwóch latach nauki obecnych czwartoklasistów. Osiągnięto tym samym chaos, z jakim nie mieliśmy do czynienia po 2001 r. - czytamy w apelu polonistów.
Poloniści wskazują, że radykalnie zmieniła się sama filozofia egzaminu, a rolą egzaminatora ma być skrupulatne wyliczanie i odnotowywanie błędów ucznia. System punktowy nie będzie współmierny do umiejętności zdających.

- Kilkugodzinny wysiłek intelektualny młodego człowieka sprowadzony został do szeregu tabelek (broszura z wytycznymi dla egzaminatora liczy prawie 20 stron!), w których wyraźnie jest zaznaczone, ile punktów zdający straci za określoną liczbę błędów rzeczowych, językowych, interpunkcyjnych czy ortograficznych - zwracają uwagę twórcy petycji.
Weto prezydenta Dudy ws. Lex Czarnek 2.0 Weto prezydenta Dudy ws. Lex Czarnek 2.0

Matura z polskiego nie będzie weryfikować faktycznej wiedzy i zdolności uczniów?Takie podejście może zaważyć na końcowym wyniku i według nauczycieli nie stanowi o faktycznej wiedzy i przygotowaniu ucznia. Maturzysta, który będzie chciał się podzielić dłuższymi przemyśleniami i w efekcie napisz dłuższy tekst, narazi się na niższą punktację.

- Oto uczeń, który napisze słabiutką pracę na wymaganych 300 słów (absolutne minimum) i popełni 8 błędów interpunkcyjnych oraz 4 błędy ortograficzne, otrzyma za interpunkcję i ortografię 0 punktów (zamiast 4 możliwych). Uczeń, który napisze erudycyjną pracę na 1300 słów i popełni tyle samo błędów, w powyższych kategoriach również otrzyma 0 punktów. Tak samo dzieje się w wypadku oceny języka. Niezależnie od długości pracy popełnienie więcej niż 18 błędów językowych będzie skutkowało otrzymaniem 0 pkt za język - niezależnie od jego erudycji. Im praca będzie dłuższa, tym bardziej wzrośnie ryzyko popełnienia przez zdającego kolejnych błędów językowych, a tym samym otrzymania niższej oceny za język (to kolejne kryterium i kolejna tabelka) - czytamy w apelu.
Jak przygotować się do matury 2023? Jak przygotować się do matury 2023? "Nowa matura to nie będzie spacerek"

"Egzaminator będzie odejmował punkty za błędy rzeczowe"Ponadto pedagodzy krytycznie podchodzą do wytycznych dotyczących merytorycznej oceny wypracowań, które mają być nieczytelne i niespójne.

- Jak prawidłowo rozstrzygnąć, czy w pracy mamy do czynienia z argumentacją "bogatą", czy tylko "zadowalającą", a może jedynie "trafną"? Do każdego z powyższych określeń egzaminator ma stosowne objaśnienia, definicje, wyjaśnienia. Dodatkowo od sumy punktów osiągniętych w kategorii "Kompetencje literackie i kulturowe" egzaminator będzie odejmował punkty za błędy rzeczowe (na przykład za błąd w przywołanym nazwisku pisarza albo błąd w przywołanym przez ucznia cytacie, a każdy taki błąd to jeden punkt mniej) - punktują poloniści.
Nauczyciele wzywają tym samym Centralną Komisję Egzaminacyjną do natychmiastowej korekty w obrębie kryteriów oceniania. Petycja została stworzona przez Dariusza Martynowicza - Nauczyciela Roku 2021, a pod dokumentem podpisali się między innymi: Marcin Dzierżawski ("Belfer na zakręcie"), Aleksandra Korczak (Finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2022), Paweł Lęcki (nauczyciel języka polskiego, felietonista), Wojciech Rzehak (autor bloga "Ponury Polonista").

- To, co ma do powiedzenia młody człowiek - sens podjętych przezeń rozważań, jego wysiłek, jego praca - zniknie, zostanie zamienione na tabelki, przeliczające błędy na punkty, które trzeba odjąć, przemielające myśli na procenty. Żywimy nieustającą, choć może naiwną, nadzieję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna podejmie próbę zmiany tego fatalnego stanu rzeczy - napisali twórcy petycji.
Studniówka 2023. Ile kosztuje? Studniówka 2023. Ile kosztuje? "Nawet tysiąc za bal"

Kiedy matura 2023? Harmonogram egzaminówWiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Absolwenci techników (pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników) maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023:
  • 4 maja - czwartek, język polski (poziom podstawowy) - godz. 9:00
  • 5 maja - piątek, język angielski (poziom podstawowy) - godz. 9:00, godz. 14:00 poziom podstawowy - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
  • 8 maja - poniedziałek, matematyka (poziom podstawowy) - godz. 9:00

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbędą się egzaminy ustne.

Nowa matura będzie trudniejsza czy łatwiejsza? Co czeka maturzystów na egzaminach w 2023 r.? Przede wszystkim zdający będą mieli więcej czasu na rozwiązanie zadań, ale z drugiej strony w arkuszu znajdzie się ich więcej. Po kilku latach pandemii wróci też obowiązkowy ustny egzamin z języka polskiego, ale już w nowej formule.

W formule nowej matury 2023 zrezygnowano z 30 proc. progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego - dotyczy to absolwentów szkół ponadpodstawowych (egzamin maturalny w formule 2023). Teraz absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi zdać egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

CKE opublikowała informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023.

Zobacz przykładowe arkusze egzaminacyjne - NOWA MATURA 2023Ustna matura 2023 r. Zestaw pytańZadania na egzamin ustny na nowej maturze będą jawne. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin. Lista 250 zadań obowiązujących wiosną 2023 r. jest dostępna na stronie internetowej CKE.

Przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego.Na nowej maturze wydłużony będzie czas z egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów i czas egzaminów ustnych.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (138)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Hackerspace Game Jam 2023

wykład, spotkanie

Po co Projektornia? | debata mieszkańcow

spotkanie, debata, forum

NaukoweLove Nocą (2 opinie)

walentynki, sesja naukowa, spotkanie

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Żołądź to owoc:

 

Najczęściej czytane